پایان نامه هوشمند سازی سیستم های مقابله الکترونیکی (ECM) در جنگ الکترونیک با استفاده از شبکه های عصبی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

هوشمند سازی سیستم های مقابله الکترونیکی (ECM) در جنگ الکترونیک با استفاده از شبکه های عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در کلیه سیستمهای مجتمع جنگ الکترونیک بسترخودی در مقابل تهدیدات در وضعیتی قرار می گیرد، که از یک سو، توسط سیستم های دریافت و پشتیبانی، اطلاعاتی از وضعیت تهدیدات و سلاحهای دشمن بدست می آید و سپس برمبنای اطلاعات و پارامترهای استخراج شده، جهت محافظت از بستر خودی، مقابله با تهدیدات و ارائه راه حل مقابله، پردازش های لازم صورت گرفته، عملیات مقتضی انجام می شود.

هدف کلی پیشنهاد الگوریتم و روشی است، تا بر مبنای یک موقعیت تاکتیکی و با استفاده از مدل سازی ارائه شده برای تهدیدات و همچنین با بررسی تکن یکهای مقابله الکترونیکی، عکس العمل لازم در زمان مقتضی و مناسب پیش بینی شود.

مدلسازی و شبیه سازی طرح برمبنای شبکه های عصبی انجام شده است، با توجه به ساختار شبکه های عصبی و همچنین موقعیت تاکتیکی فرض شده، آرایه متناظر با تهدیدات کدگذاری شده، به عنوان ورودی سیستم و مبنای عملکرد و آموزش آن در نظر گرفته می شود. خروجی مطلوب شبکه، فرمانی است، که جهت انتخاب روش مقابله الکترونیکی موثر و بهینه ایجاد می شود. اهداف مطلوب شبکه برای این امر و مبنای آموزش آن، آرایه هایی است، که به عنوان مدل تکنیک های مقابله و به صورت
کدگذاری شده، ارائه شده است.

پس از بررسی های کامل و انطباق طرح با ساختار شبکه های عصبی، الگوریتمی برای حل مساله و مدلسازی و شبیه سازی آن با استفاده از شبکه های عصبی پیش خور (با استفاده از قاعده آموزش پس انتشار خطا)، شبکه های عصبی مبنای شعاعی و شبکه های عصبی رقابتی (با قاعده یادگیری LVQ) ارائه شده است.

مقدمه

در کلیه سیستم های مجتمع جنگ الکترونیک (شامل بخش های پشتیبانی الکترونیکی و مقابله الکترونیکی) بستر خودی در مقابل تهدیدات در وضعیتی قرار می گیرد، که از یک سو، توسط سیستم های دریافت خودی، اطلاعاتی از وضعیت تهدیدات و سلاح های دشمن بدست آمده (بخش پشتی بانی و دریافت ) و سپس برمبنای اطلاعات و پارامترهای استخراج شده، جهت محافظت از بستر خودی، مقابله با تهدیدات و ارائه راه حل مقابله ، پردازش های لازم صورت گرفته، عملیات لازم انجام شود. برای بررسی کاملتر این موضوع مدلی برای موقعیت تاکتیکی مورد نظر ارائه می گردد و برمبنای این مدل ارائه شده، با توصیف بخش های مختلف و ارتباط بین آنها و ارائه مدل برای هر کدام از بخش های این موقعیت، توصیف می گردد.

از آنجایی که در مباحث جنگ الکترونیک، دریافت اطلاعات از طیف الکترومغناطیسی دشمن و کسب اطلاعات از سیگنالهای تهدید و سلاح های به کار رفته، استخراج مشخصات و پارامترهای تهدیدها، مدلسازی سیگنالهای تهدید و پارامترهای اساسی آنها در زمان مقتضی و مناسب، اصلی ترین بخش هر سیستم جنگ الکترونیک می باشد، سعی شده ابتدا با ارائه طبقه بندی سیگنالهای تهدید و سلاح های دشمن و استخراج و مدلسازی پارامترهای موثر آنها این موضوع بررسی شود.

با توجه به اهمیت سیستم های پشتیبانی الکترونیکی (بخش گیرنده و دریافت)، سیستم های هشداردهنده تهدیدها و حسگرهای مختلف در مواجهه با این تهدیدها و تشخیص، شناسایی و تعیین آنها، در بخشهای بعد توضیحات مربوط به آنها ارائه می شود. با توجه به بررسی سیگنالهای تهدید و مشخص شدن پارامترها و ویژگی های هر کدام، روش های مقابله الکترونیکی موثر برعلیه آنها نیز ارائه و توصیف می گردند.

هدف اصلی از ارائه این طرح، مشکل ناشی از وجود کاربر (نیروی انسانی) در این موقعیت تاکتیکی می باشد. از آنجایی که پروسه تشخیص، آشکارسازی، تعیین و ردگیری اهداف (سیگنالهای تهدید) و استخراج پارامترهای آنها و طبقه بندی های مربوطه و در نتیجه ارائه روش و مدلی برای مقابله با آنها در زمان بسیار کوتاهی صورت می پذیرد و مشکلات ناشی از خطاهای انسانی، مشکلات ناشی از فشارهای روحی و روانی بر روی کاربرها، حساسیت و دقت بالا و اهمیت حیاتی آن در حفظ این موقعیت تاکتیکی و ملحقات وابسته به بستر خودی، لازم است، تا با کاهش این خطاها با استفاده از سیستمهای پردازشگر هوشمند، این پروسه به صورت خودکار صورت پذیرد.

هدف کلی ارائه الگوریتم و روشی است، تا با توجه به این موقعیت تاکتیکی، از مدل ارائه شده برای تهدیدات (سیگنالهای تهدید) و روشهای پشتیبانی الکترونیکی استفاده شده، پارامترهای تهدیدات که برمبنای آن تهدیدات طبقه بندی و مدلسازی شده اند، استفاده شده و با حذف یا حداقل کردن نیروی انسانی (کاربرها) بتوان تکنیک و روش مقابله الکترونیکی موثری بر علیه هر نوع تهدید انتخاب و به کار برد. مبنای ارائه این الگوریتم استفاده از شبکه های عصبی می باشد. تلاش شده است تا پس از تکمیل مراحل مربوط به شناسایی و طبقه بندی تهدیدها و بررسی تکنیک های مقابله الکترونیکی با استفاده از شبکه های عصبی، الگوریتم ها و روشهای مرتبط با آن و بهره گیری از مدلسازی انجام شده، راه حلی برای مشکل پیدا شود.

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید