پایان نامه هنر گرایش ارتباط تصویری: بررسی کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای


دانشکده هنر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر

گرایش ارتباط تصویری

عنوان بخش تئوری:

بررسی کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای

عنوان عملی: طراحی پوستر گافیک

استاد راهنمای بخش تئوری:

دکتر عفت السادات افضل طوسی

استاد راهنمای بخش عملی:

دکتر معصومه امیراینانلو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه2………………………………………………………………………………………………….

(1-1)تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………………………….6

(1-2)تعریف هنر………………………………………………………………………………………………………………………….7

(1-3)آموزش هنر چیست…………………………………………………………………………………………………………14

(1-4)آموزش هنر و درونی سازی ارزش ها………………………………………………………………………………15

(1-5)آیا مهارت بدون نگرش معنا دارد…………………………………………………………………………………….18

(1-6)آیا هنرمند نیاز به آموزش دارد………………………………………………………………………………………..19

(1-7)معنویت در هنر………………………………………………………………………………………………………………..23

(1-8)رابطه آموزش و مبحث کیفی هنر……………………………………………………………………………………28

(1-9)آزاد اندیشی و خلاقیت در هنر………………………………………………………………………………………..31

(1-10)هنر و فرهنگ بصری……………………………………………………………………………………………………..34

(1-11)فرهنگ و زمینه سازی فرهنگ……………………………………………………………………………………..38

(1-12)طرح هویت و تفسیر آثار هنری…………………………………………………………………………………….41

(1-13)تفکر در فرآیند برنامه ریزی………………………………………………………………………………………….42

فصل دوم(بررسی محتوای دروس گرافیک رایانه ای)

(2-1)تعریف گرافیک…………………………………………………………………………………………………………………48

(2-2)جایگاه گرافیک در ایران…………………………………………………………………………………………………..54

(2-3)گرافیست کیست و دارای چه مهارتهایی می باشد؟ ………………………………………………………58

(2-4)شاخصه های موثر در انتخاب هنر جو برای رشته گرافیک رایانه ای……………………………..60

(2-5)معرفی رشته گرافیک رایانه ای ………………………………………………………………………………………64

(2-6)مهارتهای ارائه شده در رشته گرافیک رایانه ای ……………………………………………………………..67

(2-7)بررسی برنامه آموزشی و محتوی درسی گرافیک رایانه ای…………………………………………….69

(2-7-1)ضرورت شناخت هنرجویان نسبت به موضوع تصویر و نوشتار ………………………………….71

(2-7-2)آشنایی با تاریخ هنر در گرافیک رایانه ای………………………………………………………………….76

(2-7-3)جایگاه عکاسی در گرافیک و گرافیک رایانه ای………………………………………………………….78

(2-7-4)-خط و تایپوگرافی در گرافیک و گرافیک رایانه ای……………………………………………………82

(2-7-5)صفحه آرایی در گرافیک و گرافیک رایانه ای……………………………………………………………..84

(2-7-6)چاپ در گرافیک و گرافیک رایانه ای ……………………………………………………………………….85

(2-7-7)ارتباط هنرجویان با بازار کار ………………………………………………………………………………………86

(2-8)بررسی منابع کنکور و دروس کاردانش……………………………………………………………………………92

فصل سوم

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..97

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….104

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………106

گزارش کار عملی……………………………………………………………………………………………………………………107

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف گردآوری اطلاعات منسجم، برای آگاه کردن متولیان نظام آموزشی در مورد رشته گرافیک رایانه ای می باشد. در این تحقیق میزان کیفیت عوامل مؤثر از جمله محتوای درسی، و میزان کارآمد بودن آنها و در نتیجه ارضاع نیاز هنرجو در بازار کار و یا ادامه تحصیل او در مقاطع بالاتر مورد بررسی قرار گرفته است.و بدین وسیله ،راهکارها و رویه هایی برای ارتقاء وضعیت پیشنهاد شده است. روش تحقیق در این پژوهش یه صورت تحقیق میدانی و توصیفی می باشد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید