پایان نامه هماهنگی بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد در شبکه های توزیع با حضور تولیدات پراکنده


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

هماهنگی بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد در شبکه های توزیع با حضور تولیدات پراکنده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تجهیزات حفاظتی به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات ثانویه سیستم های قدرت، نقش زیادی در کارکرد و بهره برداری از سیستم های قدرت دارند. رله های جریان زیاد یکی از مهمترین تجهیزات حفاظتی به شمار می آیند. به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت و حداقل سازی قطع بار در شرایط غیر عادی و وقوع خطا، رله های جریان زیاد با یکدیگر هماهنگ می شوند. برای حداقل ساختن آسیب و استرس به تجهیزات، حفاظت باید با سرعت بهینه صورت گیرد و لذا هماهنگی رله ها بهینه باشد.

توسعه تولیدات پراکنده و تکنولوژی های مدرن در تجهیزات سیستم توزیع، پژوهش های جدیدی در مطالعات سیستم های توزیع بوجود آورده است. ورود تولیدات پراکنده به سیستم های قدرت بخصوص در سطح توزیع، بطور قابل توجهی باعث تغییر مشخصات جریان های خطا می گردد. این تغییرات می تواند باعث دگرگونی طرح های حفاظتی و هماهنگی رله های جریان زیاد شود.

هدف این پایان نامه، آنالیز تغییرات سیست مهای توزیع در حوزه حفاظت در حضور تولیدات پراکنده، تحقیق در مورد الگوهای هماهنگی در حضور DG و انتخاب روشی مناسب برای هماهنگی بهینه در حضور این منابع تولید می باشد. در ابتدا تأثیرات تولیدات پراکنده بر روی طراحی سیستم حفاظت توزیع بررسی شده و تأثیرات سوء حاصل از قرار دادن تولیدات پراکنده بر روی حفاظت این شبکه ها ارائه می شود. سپس راهکارهایی برای بازگرداندن یا حفظ حفاظت مناسب شبکه توزیع در شرایط جدید (در حضور تولید پراکنده) بیان می شود. از بین راهکارهای موجود، راهکار بکارگیری محدود کننده جریان خطا (FCL) انتخاب شده است. این راهکار بر روی شبکه نمونه تست 30 باسه اصلاح شده IEEE پیاده سازی گشته است. در انتها نتایج ذکر گردیده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در راستای حفاظت مناسب شبکه های توزیع با حضور تولیدات پراکنده ارائه می گردد.

مقدمه

بروز خطا در شبکه های قدرت موجب جاری شدن جریان های شدیدی می گردد که برای تجهیزات شبکه بسیار مخرب بوده و امنیت شبکه را تهدید می کند. این خطاها در شبکه های توزیع می تواند صدمات بسیار زیادی وارد نماید. اکنون که بحث افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکین مطرح می باشد، مباحثی همچون حلقوی و یا حتی مش کردن شبکه های توزیع در سطح 20 کیلو ولت یا 63 کیلو ولت با اهمیت شده است. حفاظت شبکه های حلقوی با شبکه های شعاعی متفاوت می باشد.

امروزه کاربرد تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع اهمیت بسیار زیادی یافته است. تولیدات پراکنده بر شبکه های توزیع تأثیرات متعددی م یگذارند که بعضی از آنها در جهت بهبود عملکرد و بعضی در جهت بدتر شدن عملکرد می باشد. در مورد حفاظت، تأثیرات تولیدات پراکنده معمولاً در جهت بدتر شدن عملکرد می باشد. توزیع انرژی و برق رسانی در ساختارهای حلقوی و افزودن تولیدات پراکنده می بایست بر حفاظت سیستم های توزیع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب پیاده سازی گردند.

در این رساله، در فصل اول اهمیت موضوع و اهداف و انگیزه ها ذکر شده و پیشینه تحقیقات در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، مسأله هماهنگی حفاظتی سیستم های توزیع و هماهنگی بهینه سیستم های توزیع و جنبه های مختلف آن مطرح می گردد. در فصل سوم با بررسی تأثیرات تولیدات پراکنده بر روی حفاظت شبکه های توزیع با توجه به راهکارهای موجود طرح مناسبی برای هماهنگی رله های حفاظتی در حضور تولیدات پراکنده مطرح می گردد. در فصل چهارم، با نمایش تأثیرات تولیدات پراکنده بر روی هماهنگی حفاظتی یک شبکه توزیع نمونه، طرح هماهنگی بهینه در حضور تولیدات پراکنده، پیاده سازی می گردد. در نهایت، در فصل پنجم، نتایج کار بطور خلاصه ارائه شده و پیشنهاداتی جهت ادامه کار ارائه می گردند.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید