پایان نامه نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ملکان

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

(مطالعه موردی محلات نیاوران و حصاربوعلی)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بشیر بیگ بابایی

استاد مشاور (استادان مشاور):

جناب آقای دکتر بهمن هادیلی

 

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………1

فصل اول :کلیات…………………………………………………………………..3

1-1- طرح و بیان مساله……………………………………………………….. 4

1-2- سوالات و فرضیات تحقیق…………………………………………………. 7

1-3- ضرورت و اهمیت بررسی………………………………………………….. 7

1-4- اهداف بررسی…………………………………………………………….. 8

1-5- روش شناسی بررسی…………………………………………………….. 8

1-5-1- نوع روش بررسی……………………………………………………….. 8

1-5-2-روش یا تکنیک……………………………………………………….. 8

1-5-3- جامعه آماری……………………………………………………….. 9

1-5-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم……………………………………… 10

1-5-5- تکنیک‌های جمع آوری اطلاعات……………………………………… 10

1-5-6- داده‌پردازی……………………………………………………………. 11

1-6- مشکلات تحقیق……………………………………………………….. 11

1-7- محدویت های تحقیق…………………………………………………… 11

فصل دوم : مبانی نظری و تحقیقات تجربی پیشین…………………………13

2-1- شهر……………………………………………………………………… 15

2-1-1-انواع شهر……………………………………………………………… 15

2-1-2-شهر و فضاهای فرهنگی………………………………………………. 17

2-1-3-فضاهای فرهنگی و اوقات فراغت……………………………………… 18

2-1-4-فضاهای فرهنگی و نیازهای جامعه…………………………………… 20

2-1-5- فعالیتها و نیازهای فرهنگی،ورزشی و تفریحی………………………..22

2-2- شهروند…………………………………………………………………… 24

2-2-1-حقوق شهروندی……………………………………………………….. 25

2-3- مبانی نظری……………………………………………………………… 25

2-3-1-نظریه مشارکت اجتماعی…………………………………………….. 26

2-3-2-نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………… 27

2-3-3- نظریه‌ مبادله اجتماعی…………………………………………………. 28

2-3-3- نظریه‌ مبادله اجتماعی……………………………………………………28

2-4- نیازسنجی……………………………………………………………….. 29

2-4-1-اصول نیازسنجی……………………………………………………….. 30

2-4-2- روش ها و ابزارهای سنجش نیازها…………………………………… 34

2-4-3- فنون نیازسنجی……………………………………………………….. 35

2-5- روش دلفی…………………………………………………………………. 37

2-5-1-پیشینه………………………………………………………………….. 37

2-5-2-تعاریف و برداشتها……………………………………………………….. 39

2-5-3-اهداف و کاربردها……………………………………………………….. 40

2-6- پیشینه تجربی……………………………………………………………. 41

2-7- نتیجه………………………………………………………………………. 44

فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری………..47

3-1- تهران……………………………………………………………………….. 49

3-1-1-تاریخچه تهران……………………………………………………….. 50

3-1-2-شرایط اقلیمی……………………………………………………….. 53

3-1-3- جاذبه های گردشگری…………………………………………………. 55

3-1-4- جغرافیای طبیعی……………………………………………………….. 56

3-1-5- شبکه حمل و نقل……………………………………………………… 57

3-1-6- موقعیت جغرافیایی…………………………………………………….. 60

3-1-7- جغرافیای انسانی……………………………………………………….. 60

3-2- منطقه یک در یک نگاه……………………………………………………….. 65

3-3- تاریخچه منطقه……………………………………………………….. 67

3-4- سرانه امکانات اجتماعی- فرهنگی منطقه یک بر حسب محله…………70

3-4-1- سرانه آموزشی منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف …………….70

3-4-2- سرانه ورزشی موجود در منطقه برحسب محله‌های مختلف…………. 73

3-4-3- سرانه تفریحی منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف………………….76

3-4-4- سرانه فضای سبز منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف……………… 79

فصل چهارم : یافته های تحقیق……………………………………………………85

4-1-روش شناسی یا متدولوژی……………………………………………………. 87

۴-1-۱- روش تجربی……………………………………………………………….. 88

۴-2-۱- روش استنتاجی………………………………………………………….. 88

4-2-روش ahp………………………………………………………………………

۴-3- مشخصات جمعیت شناختی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران…..90

۴-3-1- سمت پاسخگو در خانوار…………………………………………………. 90

۴-3-2- ترکیب جنسی……………………………………………………………. 90

۴-3-3- ترکیب سنی…………………………………………………………… 90

۴-3-4-وضع سواد و میزان تحصیل………………………………………………. 91

۴-3-5- وضع فعالیت…………………………………………………………….92

4-3-6- وضع تاهل…………………………………………………………….. 92

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید