پایان نامه نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع :

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

استاد راهنما :

جناب دکترسید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده1
مقدمه2
   الف : ضرورت تحقیق2
   ب : اهداف تحقیق2
   ج : پرسش های تحقیق2
   د : فرضیه های تحقیق3
ه : سازماندهی تحقیق3
فصل نخست : مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی
مبحث نخست : واژه شناسی4
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود4
   الف : مفهوم لغوی4
   ب: مفهوم اصطلاحی6
   ج : تفاوت حد و تعزیر9
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی9
   الف : محاسن شکلی9
   ب : محاسن ماهوی13
   مبحث دوم : تحولات تاریخی15
گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)15
   الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)15
   ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)16
گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران20
   الف : در دوران قبل از انقلاب20
   ب : در دوران پس از انقلاب21
   1 – قانون حدود و قصاص مصوب 136121
   2 – قانون مجازات اسلامی مصوب 137021
   3 – قانون جدید مجازات اسلامی22
مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید24
گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن25
   الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی25
   ب : نوآوری های جدید در لایحه26
1 – در زمینه اثبات جرایم27
2 – در اعمال قواعد تعدد و تکرار28
3 –   در زمینه تاثیر توبه32
4 – در زمینه تاثیر انکار34
5 – در زمینه اعمال قاعده درأ36
گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی37
   الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی38
   ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید39
گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن39
فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید
مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته42
   گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی42
     الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی43
     ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی46
   گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع48
     الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی48
     ب : سکوت قانون مجازات اسلامی51
     ج : دیدگاه لایحه جدید52
گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت53
   الف : دیدگاههای فقهی53
   ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی54
   ج : دیدگاه لایحه جدید55
مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری55
گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی55
   الف : شرکت در جرایم حدی55
   ب : معاونت در جرایم حدی57
   ج : شروع به جرم در جرایم حدی59
گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان60
   الف : موضوع ماده 7 – 22163
   ب : موضوع ماده 8 – 22164
   ج : موضوع تبصره ماده 8 – 22165
   د : نقش احصان در لواط66
گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی68
     الف : رویکردهای فقهی68
   ب : تحولات تقنینی73
   ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی73
مبحث سوم: انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی75
گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی76
گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی79
گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید82
مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها87
گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه87
   الف : در زمینه حذف رجم87
   ب : در زمینه حدی نمودن مجازات ساب النبی89
گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها91
   الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص9
   ب : حذف عناوین کلی92
نتیجه گیری95
پیشنهادات97
منابع98
الف : کتابها98
   1 – کتابهاب فارسی98
   2 – کتابهای عربی99
ب : مقالات و پایان نامه ها100
ج : منابع اینترنتی101
چکیده انگلیسی101

چکیده

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید