پایان نامه نقش ناتو در پیشبرد راهبردی سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 7

1-5- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق.. 9

1-6- اهداف تحقیق.. 9

1-6-1- هدف کلی.. 9

1-6-2- اهداف فرعی.. 9

1-7- سؤال تحقیق.. 10

1-8- فرضیه تحقیق.. 10

1-9- متغیرهای تحقیق.. 10

1-10- روش گردآوری داده‌ها 10

1-11- سازماندهی تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- تاریخچه ناتو. 13

2-2-1- نگاهی به شکل گیری ناتو. 13

2-2-2- جنگ سرد؛ آغازی بر تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای در شرق و غرب… 14

2-2-3- پیمان دفاع جمعی بروکسل، مقدمه تشکیل سازمان ناتو. 15

2-2-4- تشکیل ناتو. 15

2-2-5- تصویب پیمان. 16

2-2-6- گسترش ناتو به شرق.. 17

2-3- تحول مفهوم خاورمیانه. 18

2-3-1- اهمیت خاورمیانه برای کشورهای عضو ناتو. 21

2-3-2-  ناتو و سیاست خارجی خاورمیانه‏ای آمریکا 26

2-4- ناتو ابزار سیاست خارجی آمریکا 27

2-5- تقویت کنترل آمریکا بر منابع انرژی.. 30

2-6- کاهش هزینه‏های حضور آمریکا 33

2-7- تقویت موضع آمریکا در برابر تروریسم. 34

2-8- تقویت موضع آمریکا در برابر گسترش تسلیحات غیرمتعارف… 34

2-9- چارچوب نظری: نظریه نئورالیسم. 35

2-10- نتیجه گیری.. 40

فصل سوم: پیشینه حضور ناتو در خاورمیانه

3-1- مقدمه. 43

3-2- سازمان ناتو. 44

3-2-1- ساختار سیاسی ناتو. 45

3-2-2- ساختار نظامی ناتو. 46

3-2-2-1- کمیته نظامی.. 46

3-3- سازمان‌ها و نهادهای ناتو. 46

3-4- اهداف ناتو در دوران جنگ سرد. 47

3-5- تعهدات اعضا 47

3-6- بحران هویت در ناتو. 48

3-7- تولد دوباره ناتو. 49

3-7-1- مأموریت‌های خارج از منطقه در طول سال‌های دهه 90. 50

3-7-2- نگاه ناتو به روسیه از همکاری تا چالش ها 50

3-7-3- ناتو و آمریکا پس از 11 سپتامبر. 51

3-8- اصل تسری.. 53

3-9- اصل خود جداسازی.. 53

3-10- اصل مالکیت مشترک.. 54

3-11- اصل همکاری عملی با فواید جمعی.. 54

3-12- اصل مکمل‏بودن. 54

3-13- مشکلات ناتو در حوزه مدیترانه. 55

3-14- اختلافات بین اعراب و رژیم صهیونیستی.. 55

3-15- دریافت‏های متفاوت امنیتی.. 56

3-16- عدم تامین منافع امنیتی کشورهای عضو. 56

3-17- مخالفت نیروهای نظامی کشورهای عضو. 56

3-18- ابتکار همکاری استانبول. 57

3-19- همکاری ناتو و کویت در چارچوب ابتکار همکاری استانبول. 60

3-20- مأموریت‏های ناتو در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران. 62

3-21- مأموریت ناتو در افغانستان. 62

3-22- مأموریت ناتو در عراق.. 64

3-23- مأموریت‏های ناتو در پاکستان. 66

3-24- مأموریت ناتو در لبنان. 67

3-25- مأموریت ناتو در لیبی.. 68

3-26- موانع حضور ناتو در منطقه. 69

3-26-1- مشکل اجماع داخلی.. 70

3-26-2- عدم حمایت مالی و لجستیکی کشورهای اروپای از ناتو. 71

3-27- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 71

فصل چهارم: نقش ناتو در خاورمیانه

4-1- مقدمه. 75

4-2- راهبرد ناتو در خاورمیانه. 75

4-3- چالش‌های ناتو در خاورمیانه. 76

4-4- آمریکا و نظام امنیتى در خاورمیانه. 77

4-5- اهداف آمریکا از وارد ساختن ناتو در نظم منطقه خاورمیانه. 78

4-6- زمینه‏هاى ورود ناتو به خاورمیانه. 80

4-7- چشم انداز حضور ناتو در خاورمیانه. 81

4-8- رابطه ترکیه و ناتو و چگونگی تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوی اسلامی ایران. 82

4-9- نتیجه گیری.. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 89

5-2- راهکارهای تحقیق برای محققین آتی.. 90

5-3- نتیجه گیری.. 90

منابع و مآخذ. 96

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید