پایان نامه نقش فرزند پروری آزادگذاری والدین در گرایش به مواد مخدر


ب): مشکلات هويتي

عده اي با شرکت در مجالس دوستانه زماني که مي بينند ديگران از مواد مخدّر استفاده مي کنند حس کنجکاوي در آن ها تحريک شده، به مصرف مواد گرايش پيدا مي کنند. اين امر منجر به مهيا شدن زمينه اعتياد در فرد مي شود; زيرا ممکن است با اولين مرتبه استفاده در فرد احساس مثبتي ايجاد گردد و باعث تکرار اين عمل شود. البته آن ها غافل از اين هستند که اين نوع لذت ها زودگذر و خانمانسوز مي باشند.دسته اي از افراد نيز براي کنجکاوي و ارزيابي خودشان با تصور اينکه با يکبار مصرف معتاد نمي شوند، و گاهي حتي براي اينکه قدرت خودشان را به ديگران ابراز دارند به مصرف مواد مخدّر تن مي دهند. احتمال معتاد شدن اين افراد نيز بسيار است.اراده عامل حرکت فرد مي باشد. پس بايد با منطق و شرع همسان باشد و با استفاده از تربيت و آموزش صحيح تقويت شود. فردي که با مشاهده يک عمل خلاف شرع و موازين اجتماعي با قاطعيت تمام در مقابل آن ايستادگي مي نمايد، از خود تزلزلي نشان نمي دهد و هدف خود را در زندگي به طور قطعي انتخاب مي کند داراي اراده اي قوي مي باشد. اما اگر فرد دچار اراده ضعيف بوده و برنامه خاصي براي زندگي خود نداشته باشد، اولا، دچار نوعي سردرگمي و خستگي روحي مي شود و ثانياً، ممکن است در مقابل هر انحرافي پاسخ مثبت دهد. در اين صورت، نه تنها شخص نمي تواند مانع انحراف ديگران شود، بلکه خود نيز دچار انحراف مي گردد. اين مسئله دراعتياد فرد اهميت بسزايي دارد. دسته اي افراد که دچار ظبط هويت هستند به احتمال بيشتري اينگونه به اعتياد گرايش پيدا مي کنند(برک، ترجمه سيد محمدي،1391).

 

متن کامل پايان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید