پایان نامه نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشکده علوم زمین

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه ­ریزی محیطی

عنوان:

نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

به منظور تدوین مدل داده مفهومی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر منیژه قهرودی

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر محمد سلیمانی_ جناب آقای مهندس بابک میرباقری

 

چکیده

شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک رابطه­ی منطقی برقرار کند. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی عوامل ژئومورفولوژیک موثر بر توسعه فیزیکی شهر اراک پرداخته شده است و  مدل داده مفهومی برای توسعه­ی فیزیکی شهر طراحی شده است، به­گونه­ای که برای سایر شهرها نیز الگو قرار گیرد. واحد کاری بر اساس لندفرم­های منطقه تعریف گردید. مطالعه­ی توسعه­ی فیزیکی شهر اراک براساس شاخص­هایی نظیر ارتفاع، فاصله از خطوط گسل، نقشه­ی ژئومورفولوژیکی، کاربری، پیوستگی شهر اراک، لرزه­خیزی، شیب، فاصله­ی مناسب تا کویر میقان و ارتفاع رواناب انجام شد. شاخص­های مورد نظر بر اساس توابع عضویت فازی استاندارد گردید. سپس روابط شاخص­ها  بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه (ANNOVA) و خوشه­بندی در واحد­های لندفرم ارزیابی شد. جهت مشخص نمودن اولویت لندفرم­ها برای توسعه­ی فیزیکی آتی شهر، مدل تاپسیس اجرا گردید. در راستای اجرای مدل، وزن متغیرها براساس نظرخواهی از متخصصین توسط مدلAHP انجام شد. نتایج تحلیل نشان داد، اولویت اول برای توسعه فیزیکی شهر اراک، در شمال غربی این شهر قرار دارد. بستر فضای پیشنهادی از نظر طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

کلید واژه: ژئومورفولوژی، توسعه­ی فیزیکی، مدل داده­ی مفهومی، شهر اراک

فصل اول

1-1………………….. مقدمه…………………….. 2

1-2………………….. بیان مساله………….. 4

1-3 فرضیه پژوهش…. 5

1-4………………….. اهداف پژوهش: 5

فصل دوم

2-1………………….. پیشینه­ی پژوهش…. 7

2-2………………….. مبانی نظری مدل داده مفهومی.. 13

2-2-1……… مرور مدل داده………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-2سطوح انتزاعی مدل داده………………………………………………………………………………………13

2-2-3مدلسازی داده ی مکانی…………………………………………………………………………………….. 14

2-2-4 طراحی مدل داده­ی مفهومی جهت توسعه­ی فیزیکی………………………………………….. 15

2-2-5 مدل داده­ی مفهومی……………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-6 پایگاه داده­ی مکانی…………………………………………………………………………………………………. 17

فصل سوم

3-1………………….. ویژگی­های طبیعی منطقه. 21

3-1-1 موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………. 21

3-1-2 زمین شناسی………………………………………………………………………………………………………….. 22

3-1-3 شرایط اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………. 26

3-1-4 ناهمواری­ها……………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-5 واحدهای فرم اراضی………………………………………………………………………………………………. 33

3-1-6 زهکشی طبیعی………………………………………………………………………………………………………. 35

3-1-7 جنس خاک……………………………………………………………………………………………………………… 36………………………………………………………………………………………………………………

3-2……………… مواد و روش­ها 36

3-2-1 منابع داده………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-2-2 مراحل پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 37

فصل چهارم

4-1……………… نتایج حاصل از اجرای مدل تاپسیس…. 60

4-2……………… ارزیابی نتایج مدل با روش کمی و مشاهدات میدانی  66

4-3……………… تحلیل منطقه پیشنهادی.. 76

4-4……………… نتایج مدل داده و بحث روی آن.. 77

فصل پنجم

5-1……………… نتیجه گیری.. 83

5-2آزمون فرضیه: 83

5-3 پیشنهادات………….. 84

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مدل‌سازی ریفرمر کاتالیستی مونولیتی خودگرمازا برای تولید هیدروژن برای پیل‌های سوختی
پایان نامه رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسا...
پایان نامه بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب
پایان نامه اثر جامعه در اهداف و محتوای برنامه های درسی دوره متوسطه
پروژه نقش گزارشات مالي و اطلاع رساني شرکتها در حمايت از حقوق صاحبان سهام