پایان نامه نقش عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی میان مدت


سیستم­های خبره فازی

به طور کلی یک سیستم فازی، هر سیستم مبتنی بر منطق فازی می­باشد که در آن منطق فازی می­تواند به عنوان مبنایی برای نمایش فرم­های مختلف دانش و یا در مدلسازی تاثیرات متقابل و روابط بین متغیرهای سیستم به کار رود. سیستم های فازی به عنوان ابزار مهمی برای مدلسازی سیستم­های پیچیده می­باشند که به خاطر پیچیدگی یا غیر دقیق بودن اینگونه سیستم­ها ابزارهای معمولی کارایی ندارند. برای گنجاندن عدم قطعیت و ماهیت طبیعی تجرید در روش تصمیم­گیری انسان در سیستم­­های هوشمند، سیستم­های خبره فازی روش کارا و دقیق­تری را پیشنهاد می­کنند. زیرا این روش سعی دارد که تقریب، عدم قطعیت و شرایط مرزی کیفی را از طریق مجموعه­های فازی با توابع عضویت مربوطه به نمایش گذارد. سیستمی با چنین قابلیت انعطاف پذیری، توابعی که به اصطلاحات انسان یعنی قوانین زبانشناختی اگر- آنگاه نزدیک می­باشند را پیاده سازی و ارزیابی می­کند. این عمل با استفاده از منطق فازی که از پشتوانۀ محکم و محرز ریاضی برخوردار است صورت می­گیرد. این موضوع ثابت شده است که سیستم­های خبرۀ فازی سیستم هایی قابل اعتماد و مقاوم و پیاده سازی آن­ها به راحتی انجام پذیر است (Rogers, Li, 1993).

ضرورت اصلی در طراحی یک سیستم خبرۀ فازی این است که نخست باید به جمع آوری دانش در مورد مسألۀ مورد نظر پرداخت و از طریق کد کردن دانش جمع آوری شده به صورت قانون اگر- آنگاه، پایگاه قانون ایجاد نمود. پایگاه دانش یک سیستم فازی مبتنی بر قانون از دو قسمت پایگاه داده و پایگاه قواعد تشکیل شده است. پایگاه داده شامل تعاریفی مانند           ضریب مقیاسی و پارامترهای توابع عضویت مجموعه های فازی می­باشد که این توابع معانی مربوط به اصطلاحات زبانشناختی را مشخص می­کنند. در پایگاه قواعد، قواعد فازی جمع آوری می­شوند. یک طرح کلی از یک سیستم خبرۀ فازی در شکل ۲-۳ نشان داده شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید