پایان نامه نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتراسب


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد انیمیشن

عنوان پایان نامه نظری

نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتراسب

استاد راهنمای نظری

دکتر سید حسن سلطانی

عنوان پایان نامه عملی

(دور برگردان) U-TURN

استاد راهنمای عملی

امیرمحمد دهستانی

استاد مشاور

علی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در بسیاری از آثار انیمیشن در کنار شخصیت اصلی شخصیت وابسته‌ای وجود دارد که یار، و یاور قهرمان داستان می‌باشد که سایدکیک یا شخصیت حامی نامبرده می شود.

شخصیت حامیدر آثار سینما انیمیشن بطور گسترده حضور پیدا کرده است و لازم می‌باشد که از لحاظ بکارگیری این نوع شخصیت براساس ویژگی‌های آن در داستان و ارتباطش با عناصر و اعضای دیگر داستان مورد مطالعه قرار گیرد.

کوشش شده بطور مشروح شخصیت حامی مورد بررسی قرار گیرد زیرا شناسائی هرچه بیشتر این نوع شخصیّت‌ها در خلق آثار سینما انیمیشن و روایت هرچه عمیق‌تر داستان کمک موثر می‌نماید.

ضمن بررسی اصول پایه و انواع شخصیت‌های حامی در این مجموعه سعی بر این است که تمرکز بر شخصیت اسب بعنوان شخصیت حامی در داستان‌ها و آثار سینمای انیمیشن گردد و در آن‌ها شخصیت حامی که بعنوان یار و یا همراه در قهرمان داستان ایفای نقش دارد بیشتر پرداخته شود.

اهمیت وجودی این حیوان در کنار انسان در طول تاریخ به درجه‌ای است که در داستان‌های اساطیری از آن بارها و به اشکال گوناگون و در جایگاه خاصی یاد شده است لذا بررسی حضور اسب در طول تاریخ ایران زمین و همچنین بازنوشت مقاله‌ای تحت عنوان اسب و نقش این حیوان در کلیه داستان‌های شاهنامه ضروری بنظر می‌آید.

کلمات کلیدی: کاراکتر حامی ، اسب، کاراکتراسب- کاراکتر انیمیشن

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: 4

کلیات تحقیق.. 4

1-1 بیان مسئله. 4

1-2 پیشینه تحقیق.. 5

1-3 اهداف تحقیق.. 6

1-4 سوالات و فرضیات کلیدی.. 6

1-5 روش تحقیق.. 7

فصل دوم: 8

تعریف انواع شخصیت حامی.. 8

2-1- تعریف کاراکتر حامی: 8

2-2- ذکر نمونه‌ها: 12

فصل سوم: 14

شخصیت پردازی و روایت… 14

3-1- توصیف فیزیکی: 16

3-2- شخصیت و رفتار 16

3-3-عدم کمال.. 20

3-4- پیش داستان.. 20

3-5-تفاوت‌های فردی.. 21

3-6- روابط شخصیت… 22

3-7- طنز در شخصیت کاراکتر حامی.. 25

فصل چهارم: 31

شخصیت اسب در داستان‌های اساطیری.. 31

4-1- مقدمه. 31

4-2- نماد جانوران در اساطیر و فرافکنی روان‌شناختی.. 32

4-3- نقش نماد اسب در تکامل کهن‌الگوی قهرمان.. 35

4-4-اسب قهرمان و جایگاه او در روایات حماسی و اساطیری.. 38

4-5- تفسیرهای اساطیری از رام‌کردن اسب و نمود آن در شاهنامه. 39

4-6- توتم اسب و خاندان‌های پهلوانی شاهنامه. 40

4-7- شخصیت انسان گونه اسب‌های پهلوانان و نقش مکمل آن‌ها در تکوین قهرمانان.. 41

4-8- اسب‌های نمادینه کننده فرّه 45

فصل پنجم: 48

تاریخچه اسب در ادوار مختلف ایران.. 48

5-1- دوران اوستایی.. 48

5-2- اسب در ایران غربی در نیمه اول هزاره یکم ق م. 49

5-3- اسب در میان مادها 50

5-4- اسب در میان ایرانیان شمالی.. 51

5-5- اسب در دوره هخامنشی.. 51

5-6-دوره اشکانی.. 53

5-7- دوره ساسانی.. 53

5-9- اسب در ایران شرقی.. 56

فصل ششم: 58

بررسی اسب بعنوان کارکتر حامی در آثار انیمیشن.. 58

6-1- تحلیل شخصیت اسب بعنوان شخصیت همراه و حامی در آثار انیمیشنی.. 58

6-2- انیمیشن هرکول.. 60

6-3-Tangled.. 64

6-4- اسپریت… 70

6-5- آخرین تک شاخ.. 75

6-6- راهی بسوی الدورادو 79

جمع بندی.. 82

گزارش کار عملی.. 85

منابع.. 101

مقدمه

در بسیاری از داستان‌ها در کنارقهرمان شخصیت همراهی وجود دارد که به عنوان ساید کیک (کاراکتر حامی) معرفی می‌شود. متون بسیاری درباره قهرمان و نحوه شخصیت پردازی او نوشته شده است اما همانطور که خواهیم دید با اینکه حضور موثر کاراکتر حامی در هرچه بهتر روایت شدن داستان آشکار است، کمتر به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه در مورد کاراکترهای حامی در رسانه انیمیشن، متن مدون و جامعی که به شکل مستقل و گسترده به این مهم پرداخته باشد وجود ندارد به علت اهمیت حضور و نقش کاراکتر حامی و یا حامی در روایت داستان و مطالعه آن در فیلم‌های انیمیشن سینمایی هم ضروری به نظر می‌رسد.

به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است با بررسی نمونه‌هایی از فیلم‌های انیمیشن سینمایی چگونگی شخصیت پردازی و نقش کارا کترهای حامی در ساختار روایی این گونه فیلم‌ها بررسی شود. به همین منظور ابتدا فیلم‌هایی بنابر آنچه در فصل مورد پژوهی شرح داده شده است، انتخاب شده‌اند و همزمان با مطالعه کتب مختلف،‌ سعی شد تا مواردی که لازم است در فیلم‌ها برای پاسخگویی به سوالات  و پیش فرض‌ها مورد مطالعه قرار گیرد، انتخاب شوند و در هر فیلم، مورد بررسی قرار گیرند. هدف از این تحقیق این است که چگونگی شخصیت پردازی و همچنین سیر تحول کارکترهای حامی در انیمیشن‌های سینمایی بررسی گردد تا معلوم شود که آیا شاخصه‌هایی برای این کاراکترها تعریف شده است یا می‌توان تعریف کرد؟ و آیا همانطور که به نظر می‌رسد ساختار شخصیتی و حیطه عمل مشابه دارند و یا می‌توان آن‌ها را به چند گروه ساده دسته بندی کرد؟ رابطه متقابل کاراکتر حامی با قهرمان چگونه است؟ چه نقشی در ساختار روایی داستان دارد؟ اهمیت حضور در داستان چیست؟

بررسی نمونه‌هایی از حضور کاراکتر حامی در آثار انیمیشن و آگاهی به پاسخ این سوالات می‌تواند دیدگاه جامع‌تری را نسبت به چگونگی خلق شخصیت ها و روابط پویای بین آن‌ها در اختیار ما قرار دهد و توانایی ما در خلق شخصیت‌ها و روایت مناسب داستان وسعت بخشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید