پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها 108 صفحه

 مطالب این پست : پایان نامه  معدن (استخراج)

 پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها 108 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

گروه مهندسی معدن(استخراج)

پروژه دوره کارشناسی

 

 

 

نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

 

استاد راهنما :

جناب آقای مهندس شکوفه

 

گردآورنده :

محمد حیدری

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                             صفحه

 

 

پیش گفتار                                                                           1

 

فصل اول : سیال حفاری

1-1 مقدمه                                                                          4

 

1-2 هرزروی سیال حفاری                                                         5

 

1-3 انواع سیالات حفاری                                                           7

 

     1-3-1 گازها                                                                  7

 

             1-3-1-1 معایب سیالات گازی                                       8

 

             1-3-1-2 محاسن سیالات گازی                                     9

 

     1-3-2 مایعات                                                                10

 

             1-3-2-1 موارد استفاده از آب                                       11

 

     1-3-3 ذرات کلوئیدی                                                         12

 

     1-3-4 گل حفاری                                                            12  

 

     1-3-4 امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب                           12

 

     1-3-5 ترکیبی از دو نوع سیال حفاری                                     12

 

 

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

1-4 سیال حفاری پایه روغنی                                                     13

 

1-5 سیال حفاری پایه آبی                                                           14

 

1-6 سیال حفاری پایه سنتزی                                                      15

 

فصل دوم : گل حفاری

 

2-1 انواع گل های حفاری                                                           16

 

     2-1-1 گل های روغنی                                                       16

 

     2-1-2 گل های امولوسیونی پایه آبی                                         17

 

     2-1-3 گل های امولوسیونی پایه نفتی                                       18

 

     2-1-4 گل های رسی                                                         19

 

2-2 وظایف گل حفاری                                                             20  

 

     2-2-1 تمیز کردن چاه                                                         21

 

     2-2-2 خنک کاری                                                             24

 

     2-2-3 روان کردن                                                             25

 

     2-2-4 پر کردن منافذ                                                           26

 

     2-2-5 کنترل فشار                                                             27

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                             صفحه

 

 

2-2-6 معلق نگه داشتن                                                           28

 

2-2-7 ترخیص شن                                                                29

 

2-2-8 تحمل وزن لوله های حفاری                                             30

 

2-2-9 دریافت اطلاعات                                                           31

 

2-2-10 انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته                                 32

 

2-3 بنتونیت                                                                         33

 

2-4 تهیه گل بنتونیتی                                                               34

 

2-5 فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی                              35

 

2-6 افزودن ملاس                                                                 36

 

2-7 انواع رس                                                                     38

 

2-8 تعیین ماهیت رس                                                            39

 

2-9 ذرات کلوئیدی                                                                 40

 

فصل سوم : تینر                                                            

 

3-1 انواع تینر                                                                     41

 

     3-1-1 تینرهای معدنی                                                       42

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                             صفحه

 

 

3-1-2 تینرهای آلی                                                              44

 

3-2 مهمترین تینرهای ساخته شده                                               46

 

فصل چهارم : حفاری بوسیله هوا

 

4-1 حفاری تحت تعادل                                                           48

 

4-2 روش های حفاری با هوا                                                    50

 

     4-2-1 روش تر                                                               50  

 

     4-2-2 روش خشک                                                           51

 

فصل پنجم : سیال حفاری هزینه ها را تا 10%

             در هر فوت کاهش می دهد

 

5-1 مقدمه                                                                           52

 

5-2 زمینه میدان                                                                   54

 

5-3 انتخاب مته و هیدرولیک                                                    55

 

5-4 مایع حفاری                                                                   56

 

5-5 نتیجه استفاده از سیال حفاری                                               59

 

5-6 بالا بردن rop                                                                62

 

 

 

 

                                              

 

 

 

عنوان                                                                             صفحه

 

 

5-7 خلاصه کارهای انجام شده                                                  63

 

5-8 نتیجه                                                                           65

 

فصل ششم : تصفیه گل حفاری                                                  

 

6-1 مقدمه                                                                          66

 

6-2 سیستم های تصفیه گل حفاری                                               68

 

   6-2-1 سیستم solid control                                               69

 

   6-2-2 سیستم zero discharge                                           71

 

6-3 بازیافت گل های حفاری                                                     72

 

6-4 کاهش حجم پسماند                                                           74

 

6-5 به حداقل رساندن حجم باطله به کمک نرم افزار                           75                                                

 

6-6 به حداقل رسانی حجم باطله توسط دستگاه های فرآوری                 77

 

6-7 کاربرد خشک کن ورتیکال بست                                           78

 

6-8 تشریح سیستم                                                                79

 

6-9 سیستم اداره سیال                                                             82

 

6- 10 نتیجه گیری                                                               84

منابع                                                                                89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که تک تک روزهای زندگی خود را

 

مدیون آنها هستم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن سپاس از خداوند منان ، از استاد ارجمند جناب آقای مهندس شکوفه که در

 

تهیه و تکمیل این پروزه مرا یاری نمودند کمال تشکر را دارم .

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش گفتار

 

 

امروزه علم سیال شناسی و نیز مهندسی گل وسعت وگستردگی زیادی پیدا كرده است بطوریكه در حال حاضر این رشته به صورت تخصصی و فنی در مقاطع دكتری تحت عنوان مهندسی گل تدریس می شود .

در طی عملیات حفاری چه در صنایع نفت و چه در صنعت معدنكاری مهمترین عوامل و فاكتورها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سیال حفاری می باشد زیرا با توجه به خصوصیات فیزیكی و شیمیایی كه هر یك از سیالات دارند به پیشرفت عملیات كمك شایانی می كنند . به عنوان مثال از طریق گل می توان به نوع سازند زمین شناسی كه در حال حفر شدن است پی برد و یا از بروز اتفاقات بسیار مخرب و خطرناك همچون فوران چاه جلوگیری كرد .

اولین چاه نفتی مربوط می شود به ژوئن سال 1859 كه در كنار یك چشمه نفتی در پنسیلوانیا حفر شد و در 27 اوت همان سال در عمق 21 متری به نفت رسید . این چاه توسط شخصی به نام ادوین دریك حفر شد و او اولین كسی بود كه نفت را از چاهی كه با وسایل مكانیكی ساده حفر شده بود استخراج كرد . به نوعی می توان گفت كه جرقه ایجاد صنعت گل از همان سالها زده شد و تا به حال پیشرفت و ترقی قابل توجهی نموده است .

 

 

 

در چاه های نفتی به علت عمق زیاد و وجود فشارهای ئیدروستاتیكی بالا و نیز

فشارهای زمین ایستایی (over burden pressure ) باید از سیالاتی استفاده كرد كه چندین خواص شیمیایی مختلفی داشته باشند تا بتوان از این سیال برای چندین هدف مختلف استفاده كرد به عنوان مثال باید وزن آن توانایی كنترل طبقات را داشته باشد و یا بتواند به خوبی متة حفاری را روغنكاری و خنك كند و نیز به مخزن نفتی ما آسیبی نرساند و راحت بتواند توسط پمپ های گل ، پمپ شود یا به عبارتی دیگر گرانروی آن به اندازه ای باشد كه فشار به پمپ های گل وارد نسازد .

گل های حفاری از طریق پمپ به رشته لوله های حفاری وارد می شود و با سرعت بسیار زیاد از سر نازل های مته به درون چاه می ریزد و از فضای بین رشته لوله حفاری و دیوارة چاه ( فضای آنالوس ) به سطح زمین منتقل می شود . وقتی كه گل به سطح زمین می رسد گل قبل از بازگشت به مدار بررسی سرندهایی ریخته می شود كه توسط آن ها ذراتی كه در اثر حفاری سازند وارد گل شده اند خارج می شود . این سرندها بر اساس اندازة ذرات ، مش بندی شده اند . به عنوان مثال برای جدا كردن ، ذرات رس بر روی سرندی به نام shale shaker ریخته می شود و بعد در تانكی به نام mud tank ذخیره می شوند . بر اساس تركیباتی كه دارد تصفیه می شود و مجددا به

مدار گردش گل باز می گردد .

 

 

 

از روی تركیباتی كه گل زمان خارج شدن از چاه دارد می توان تا حدود زیادی به مطالبی پیرامون چاه پی برد از آن جمله می توان از میزان گاز درون گل و یا میزان آب گل حفاری و نیز نوع جامداتی كه در آن وجود دارند به اطلاعاتی هرچند مختصر ولی بسیار مهم پی برد .

با توجه به مطالبی كه ذكر شد به خاطر اهمیت و حساسیتی كه این مقوله دارد تلاش های بسیاری برای پیشرفت این صنعت می شود .

در این تحقیق سعی شده است انواع سیالات حفاری معرفی شود و همچنین نقش كلیدی هر یك از آن ها در طی عملیات حفاری تعیین شود تا با استفاده از هر یك از آن ها در زمان مشخص بتوان هزینه های حفاری را كاهش دهیم و راندمان عملیات را بالا ببریم .

همچنین در پایان این تحقیق پروژه های عملی و اجرا شده ای كه با مؤفقیت به اتمام رسیده اند آورده شده است تا نمونة عملی خوبی برای اجرای هر چه بهتر عملیات حفاری به دست متخصصان باشد .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها 108 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید