پایان نامه نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی


پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

 

 

نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی

 

 

استاد راهنما

دکتر نادر هاتف

 

 

 

 

بهمن ماه 1390

چکیده

 

نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی

 

به کوشش

محمد متدین اعتمادی

 

سد زیر زمینی سازه ای است که به منظور ایجاد مانع در برابر جریان طبیعی آب زیر زمینی و ایجاد یک مخزن مصنوعی طراحی و ساخته می شود. در دهه های اخیر ساخت این نوع سد در مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه قرار گرفته است. در این مناطق آب زیر زمینی تنها منبع اصلی آب مصرفی مردم منطقه جهت مصارف روزانه و در مواردی برای تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی می باشد. استفاده از سد زیر زمینی به منظور ذخیره سازی آب مشکلاتی نظیر نرخ بالای تبخیر در مناطق خشک و نیمه خشک، آلودگی آب زیر زمینی و ورود آب شور به منابع آب شیرین را تا حد مطلوبی حل می کند. بحث طراحی و محل مناسب برای اجرای سد زیرزمینی مانند سدهای سطحی مرسوم، از مهمترین مباحث در عملکرد اینگونه سدها می باشد، به همین دلیل علاوه بر بررسی اطلاعات مربوط به شرایط ژئوتکنیکی، ژئو فیزیکی و زمین شناسی منطقه، بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی منطقه، شکل سد و مصالح مورد استفاده در ساخت سد زیر زمینی ضروری می باشد. در این پایان نامه علاوه بر توصیف سد زیرزمینی و بیان کاربردها به مدلسازی سد زیرزمینی در آبرفت ماسه ای بر اساس پارامترهای مختلف ماسه و جنسهای مختلف بدنه سد پرداخته شده است. بر اساس مدلسازی سد زیرزمینی مشخص گردید که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک، جنسهای انعطاف پذیر نظیر بتن پلاستیک برای ساخت سد مناسبتر می باشند. مقایسه مدل موهر-کولمب و خاک سخت شونده نشان می دهد که در حالت خاک سخت شونده مقادیر ممان خمشی و نیروی برشی در بدنه سد نسبت به مدل موهر-کولمب کوچکتر می باشد. همچنین مقدار جابجایی کل در مدل موهر-کولمب بزرگتر از مدل خاک سخت شونده می باشد.

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                         صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1.1تاریخچه سدهای زیرزمینی………………. 3

 

فصل دوم: بررسی سد های زیرزمینی

1.2 سد های زیر سطحی یا مدفون……………. 5

1.1.2 روش طراحی برای آرایش تعداد زیادی از چاه های پمپاژ  12

2.2 سدهای نیمه مد فون…………………. 13

3.2 استفاده از سدهای زیرزمینی در معادن…… 19

1.3.2 تخمین ضخامت سد بر اساس مقاومت خرد شدگی مصالح  19

2.3.2 تخمین ضخامت سد براساس مقاومت برشی… 21

3.3.2تخمین ضخامت سد بر اساس تنش کششی مصالح سد   22

4.3.2تخمین ضخامت سد بر اساس نفوذ پذیری بدنه سد  23

5.3.2تخمین پایداری سد و ستون های سنگی….. 23

 

فصل سوم: مکان یابی محل مناسب برای اجرای سد زیرزمینی

1.3 روش شناسی ………………………… 28

1.1.3مشخصات زمین…………………….. 28

2.1.3پوشش گیاهی……………………… 29

3.1.3 مشخصات اقلیمی………………….. 29

2.3 روند غربالگری……………………… 29

1.2.3شناسایی محل…………………….. 29

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید