پایان نامه نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک در ایران تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه‌های مدیران و کارشناسان

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب:

ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 6

1-2-1 ضرورت و اهمیت علمی یا نظری: 6

1-2-2 ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی: 7

مقدمه: 10

2-1- بخش اول: تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان. 10

2-1-1- تاریخچه روابط عمومی در جهان. 10

2-1-1-1- روابط عمومی در آغاز قرن بیستم. 11

2-1-1-2- جنگ جهانی اول(1918- 1914) 13

2-1-1-3- در فاصله بین دو جنگ جهانی. 14

2-1-1-4- جنگ جهانی دوم ( 1945- 1939 ) 14

2-1-2- تاریخچه روابط عمومی در ایران. 15

2-1-2-1- روابط عمومی از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ ایران و عراق (1979 – 1988.م ) 17

2-1-2-2- روابط عمومی پس از جنگ ایران و عراق. 17

2-1-2-3 موقعیت روابط عمومی در ایران کنونی. 18

2-1-3- انقلاب ارتباطات، ظهور جوامع اطلاعاتی و تحول روابط عمومی. 19

2-1-3-1- جهانی شدن و تحول روابط عمومی در اقتصاد جدید. 19

2-2- بخش دوم: تعریف مفاهیم پژوهش… 21

2-2-1- تعاریف روابط عمومی: 21

2-2-2- ویژگیهای روابط عمومی: 24

2-2-3- نقشها و وظایف روابط عمومی. 25

2-2-3-1- وظایف درون سازمانی. 25

2-2-3-2- وظایف برون سازمانی. 26

2-2-4- انواع روابط عمومی: 27

2-2-5- نقش ها و وظایف کارشناسان روابط عمومی. 28

جدول2-1 : نقش کارگزاران روابط عمومی در سازمان و ارتباط آن با الگوهای 4 گانه. 29

2-2-6- موانع و مشکلات ساختاری روابط عمومی در ایران از دید کارشناسان و استادان ارتباطات.. 31

2-2-7- روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی. 33

2-2-8- روابط عمومی الکترونیک.. 35

2-2-8-1 روابط عمومی آنلاین. 36

2-2-8-2- روابط عمومی سایبر. 36

2-2-8-3- روابط عمومی اینترنتی. 37

2-2-8-4- روابط عمومی مجازی.. 37

2-2-9- فرآیندهای کلیدی روابط عمومی. 39

جدول2-2 : فرایندهای کلیدی روابط عمومی. 39

2-2-9-1- تحقیق در روابط عمومی. 39

جدول 2- 3 : تحقیق و چهارمدل روابط عمومی گرونیک.. 41

2-2-9-2- برنامه ریزی.. 41

2-2-9-2-1- وسعت وظایف روابط عمومی. 42

2-2-9-2-2- روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها: 42

2-2-9-2-3- روابط عمومی و تبلیغات: 43

جدول 2- 5. مزایا و معایب وسایل تبلیغاتی. 45

2-2-9-3- تامین منابع. 47

2-2-9-3-1- اندازه و تعداد کارکنان روابط عمومی. 47

2-2-9-4- اجرا 49

2-2-9-5- ارزیابی. 49

جدول 2- 6 . ضرورت ارزیابی در تحقیقات روابط عمومی بر اساس مطالعات IPRA.. 50

2-2-9-5-1- ارزیابی قبل از اجرا 50

2-2-9-5-2- ارزیابی بعد از اجرا 50

2-2-9-5-3- موانع و متدهای ارزیابی روابط عمومی. 51

2-2-10- روابط عمومی و سازمان ها 51

2-2-10-1- جایگاه روابط عمومی در میان سازمان ها 51

2-2-10-2- تئوری سیستمها، انواع سازمانها و عملکرد روابط عمومی آنها 52

2-2-10-2-1- تفاوت نظام ها: 54

2-2-10-2-2- نقش روابط عمومی سازمان در تناسب تئوری سیستم ها 55

2-2-10-3- نقش روابط عمومی در قالب تئوری سیستم ها 57

2-2-10-4- روابط عمومی و مدیریت دانایی. 57

2-2-10-4-1- یادگیری سازمانی، اصول سازمان یادگیرنده 58

2-2-11- روابط عمومی و مدیریت استراتژیک.. 59

2-2-12- مدیریت ارتباط با مشتری.. 61

2-2-12-1- راهبرد مشتری محوری و رضایت مشتری.. 62

2-2-12-1-1- سنجش رضایت مشتری، مدل فریمن یا ذی نفعان. 63

جدول 2-7: ذی نفعان مطرح برای سازمان ها 63

2-2-13- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی در سازمان. 64

2-2-13-1- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی. 64

2-2-13-2- مفهوم سهامدار، روابط سهامداران و عملکرد روابط عمومی: 66

روابط عمومی مالی. 66

جدول 2-8 مدل سه مرحله ای روابط عمومی سازمانی. 68

2-2-13-3- استراتژی روابط عمومی در سازمان. 68

2-2-13-4- موسسات اقتصادی و روند آتی روابط عمومی. 69

2-2-14- روابط عمومی و نظام بانکداری.. 69

2-2-15- بانکداری الکترونیکی. 70

2-2-15-1- تعریف بانکداری الکترونیک: 72

2-2-15-2- خدمات بانکداری الکترونیک: 74

2-2-15-3- اجزای بانکداری الکترونیک در ایران: 74

2-2-15-4- کانالهای ارائه خدمات الکترونیکی: 75

2-2-15-4-1- بانکداری خانگی: 75

2-2-15-4-2- بانکداری مبتنی بر صفحات وب: 76

2-2-15-4-3- بانکداری مبتنی بر ماشین های خودپرداز: 76

2-2-15-4-4- بانکداری تلفنی: 76

2-2-15-4-5- خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون: 77

2-2-15-4-6- بانکداری اینترنتی: 77

2-2-15-4-7- بانکداری از طریق موبایل(موبایل بانک): 78

2-2-15-5- انواع بانکداری الکترونیک: 78

2-2-15-6- مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی: 79

2-2-15-6-1- مزایای بانکداری الکترونیکی: 79

2-2-15-6-2- معایب بانکداری الکترونیکی: 80

2-2-15-7- اصول بانکداری الکترونیک.. 81

2-2-15-7-1- مشتری مداری: 81

2-2-15-7-2- ایجاد تنوع درابزارهای خدمات رسانی: 81

2-2-15-8- بانکداری الکترونیک در ایران. 82

2-2-15-9- بررسی میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در ایران. 83

2-2-15-9-1- ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار. 83

2-2-15-9-2- ایران و چالشهای نوین صنعت بانکداری الکترونیکی: 84

2-3- بخش سوم: نظریه های تحقیق. 84

2-3-1- رویکردهای نظری.. 84

2-3-1-1- مدلهای چهارگانه گرونیک و هانت.. 84

2-3-1-2- نظریه تعالی سازمانی: 91

2-4- بخش چهارم: پژوهشهای پیشین. 93

2-4-1- تحقیقات داخلی: 94

2-4-2- تحقیقات خارجی: 96

2-5- چهارچوب نظری.. 98

2-5-1- الگوی هانت و گرانیک.. 98

2-5-2- نظریه تعالی. 98

2-6- فرآیند فرموله کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق. 99

3-1 شمای تحقیق. 105

3-2 بیان سوالها و فرضیه های تحقیق. 105

3-3 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 106

3-4 روش تحقیق. 113

3-5- تکنیک تحقیق. 114

3-6- جامعه آماری.. 114

3-7 برآورد حجم نمونه. 115

3-8- روش نمونه گیری.. 116

3-9- واحد تحلیل. 116

3-10- رویه جمعآوری اطلاعات.. 116

3-11- سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 117

3-12- تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات.. 117

3-13- محدودیتهای روش شناختی پژوهش… 117

3-14- سنجش اعتماد 117

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
پایان نامه تحلیل قیاسی مفهوم سفر در سیرالعباد إلی المعاد سنایی و هشت کتاب سهراب سپهری
پایان نامه الگوی تجدید حیات بافت
دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی مورد...
پایان نامه صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راهکار های نهادینه کردن آن در بین کارک...