پایان نامه نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ

عنوان :

 نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست اجمالی

مقدمه: 14

بخش اول: مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها

فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی و حفظ‌منافع ملی.. 29

فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها 47

فصل سوم – مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها 62

فصل چهارم– زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولتها 70

فصل پنجم –  صلاحدید اداری  به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولتها 83

فصل ششم – حوزه دکترین صلاحدید دولتها 93

فصل هفتم– کاربردهای دکترین صلاحدید دولتها 104

فصل هشتم – اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها 111

فصل نهم– محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها 118

بخش دوم: نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی

فصل اول- ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین‌المللی.. 130

فصل دوم – در جستجوی دکترین صلاحدید دولتها در سایر معاهدات بین‌المللی.. 145

فصل سوم – نقش مراجع قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها 184

فصل چهارم – استانداردهای مورد نیاز محاکم بین‌المللی برای سنجش و نظارت بر دکترین صلاحدید‌اعمال شده از ناحیه دولت‌ها 197

فصل پنجم– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری.. 221

فصل ششم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات تجاری وسرمایه‌گذاری.. 284

فصل هفتم –  نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر سایر معاهدات بین‌المللی.. 306

نتیجه گیری: 322

منابع. 334

فهرست تفصیلی :

مقدمه: 14

الف- بیان مساله: 14

ب- سوالات تحقیق: 18

ج- فرضیه ها: 19

د- سوابق مربوطه: 20

س- روش‏تحقیق: 22

و- تعریف مفاهیم وواژگان اختصاصی تحقیق: 23

ﻫ- سازماندهی تحقیق: 25

بخش اول:

مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها

درآمد.. 28

فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی وحفظ ‌منافع ملی   29

مبحث اول – التزام دولتها به تعهدات بین‌المللی.. 29

جزء اول – سیر تاریخی حاکمیت دولتها 29

جزء دوم – محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بین‌المللی.. 30

مبحث  دوم –جایگاه منافع ملی دولتها در عرصه حقوق بین‌الملل.. 32

جزء اول – جایگاه منافع ملی دولتها در اسناد و رویه قضائی بین‌المللی.. 33

جزء دوم- معنا، مفهوم و مصادیق منافع ملی.. 34

الف- امنیت ملی.. 36

ب – نظم عمومی.. 40

ج- بهداشت و سلامت عمومی.. 43

د – اخلاق عمومی.. 44

فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها 47

مبحث اول – معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها 47

جزء اول – معانی اصطلاحی دکترین صلاحدید دولتها 47

الف – اختیارات دولتها در ارزیابی شرایط.. 48

ب- آزادی عمل.. 48

ج- فضائی برای مانور. 49

جزء دوم – مفاهیم دکترین صلاحدید دولتها 50

الف –  مفهوم ساختاری.. 50

ب- مفهوم ماهوی.. 54

مبحث دوم- مبانی فلسفی صلاحدید. 56

جزءاول – فلاسفه مخالف وجود  صلاحدید. 56

جزء دوم- فلاسفه موافق وجود  صلاحدید. 57

الف – جایگاه صلاحدید در نظرات مکتب فکری عملگراها 57

ب- جایگاه صلاحدید در نظرات هارت… 58

ج – جایگاه صلاحدید در نظرات دورکین.. 59

د – جایگاه صلاحدید در نظرات جوزف رالز. 61

مبحث سوم- خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها 62

فصل سوم – مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها 62

مبحث اول –احترام به ارزیابی و تفسیر دولتها در شرایط خاص…. 62
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید