پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی

دانشگاه آزاد اسلامی رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:جغرافیای سیاسی

عنوان:

نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:دکتر عمران علیزاده

 

فهرست  
صفحه  عنوان
1چکیده فارسی
2چکیده­انگلیسی
3فصل اول
4مقدمه1-1
5بیان مسئله2-1
6سوال تحقیق3-1
6فرضیه تحقیق4-1
6اهداف تحقیق5-1
6روش تحقیق6-1
8اهمیت و ضرورت تحقیق7-1
9تنگناها و محدودیت های تحقیق8-1
9پیشینه تحقیق9-1
10محدوده مورد مطالعه10-1
11موقعیت جمهوری اسلامی ایران درمنطقه1-10-1
12خلیج فارس هارتلند انرژی جهان1-10-2
13قلمرو تحقیق1-11
13محدوده زمانی1-11-1
13سازمان دهی تحقیق11-1
14تعریف مفاهیم و اصطلاحات12-1
17فصل دوم
18مفهوم ژئوپلتیک اطلاعات1-2
19عوامل ژئوپلیتیک اطلاعات1-1-2
19نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در امنیت کشورها2-1-2
24کارکردهای ژئوپلیتیک اطلاعات3-1-2
24کارکرد امنیتی1-3-1-2
27کارکرد نظامی2-3-1-2
27کارکرد اقتصادی3-3-1-2
28کارکرد سیاسی4-3-1-2
30کارکرد همگرایی5-3-1-2
31کارکرد واگرایی6-3-1-2
32مفهوم مرزومرزنشینی2-2
32مفاهیم مرتبط با مرز و مرزنشینی1-2-2
32خطوط مرزی1-1-2-2
32اختلافات مرزی2-1-2-2
34کارکرد مرز3-1-2-2
35عوامل تأثیرگذاربر تحولات مرزهای سیاسی2-2-2
39مفهوم همگرایی و واگرایی3-2
43عوامل تأثیرگذار بر همگرایی1-3-2
43عوامل تأثیرگذار بر واگرایی2-3-2
44دیدگاه های مختلف درباره ی همگرایی و واگرایی4-2
44دیدگاه سیاسی-امنیتی1-4-2
45دیدگاه اجتماعی  2-4-2
45دیدگاه اقتصادی3-4-2
46دیدگاه ایدئولوژیکی4-4-2
46چشم انداز ژئوپلیتیک همگرایی و واگرایی5-2
46تحلیل سنتی1-5-2
48تحلیل مدرن2-5-2
50تحلیل پست مدرن3-5-2
53تحلیل پسامدرن4-5-2
54امنیت ملی2-6
56عوامل تعیین کننده امنیت ملی1-2-6
60منابع ناامنی ایران از حوزه خلیج فارس2-2-6
64فصل سوم
65مواد تحقیق1-3
70روش تحقیق2-3
70جامعه آماری تحقیق3-3
71نمونه وروش نمونه گیری4-3
71روش و ابزار جمع آوری اطلاعات5-3
71روش کتابخانه ای1-5-3
71روش میدانی2-5-3
71روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات7-3
73فصل چهارم
74فضای سایبر در خدمت جنگ نرم1-4
74تبیین اجمالی مفهوم قدرت و فضای سایبر2-4
75تازگی فضای سایبر و پیچدگی فهم روابط موجود در این فضا3-4
77جنگ سایبری چیست؟4-4
78تبلیغی درباره جنگ سایبری5-4
78مسئله امنیت ملی6-4
78مسئله دنیای مجازی و فضای سایبر7-4
79گسترش نفوذ فناوری اطلاعات (IT)8-4
82نگاهی اجمالی به رتبه ایران در اینترنت پرسرعت و موبایل9-4
107فصل پنجم
108ارزیابی فرضیه ها1-5
108ارزیابی فرضیه اول1-1-5
109ارزیابی فرضیه دوم2-1-5
110نتیجه گیری2-5
112بیان محدودیتها3-5
113پیشنهادها و راهکارها4-5
114منابع

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید