پایان نامه نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم با تاکید بر نظرات مولانا


دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان نامه کارشناسی ارشد

نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم

با تاکید بر  نظرات مولانا

استاد راهنما :

دکتر قاسم جوادی

استاد مشاور:

دکتر علی آقا نوری

تابستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

یشگفتار. ‌ه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 1

1ـ2ـ بیان مسئله. 1

1ـ3ـ ضرورت تحقیق.. 3

1ـ4ـ پیشینه تحقیق.. 4

1ـ5ـ اهداف تحقیق.. 4

1ـ6ـ سؤالهای تحقیق.. 5

1ـ7ـ روش تحقیق.. 5

1ـ8ـ مفاهیم و اصطلاحات تحقیق.. 5

1ـ9ـ موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 7

فصل دوم: تصوف و تقریب

2ـ1ـ مقدمه. 9

2ـ2ـ تعریف تصوف.. 9

2ـ3ـ ریشه‌های تصوف.. 13

2ـ4ـ پیدایش تصوف در اسلام 16

2ـ5ـ تفاوت عرفان و تصوف.. 19

2ـ6ـ تصوف در قرن هفتم. 20

2ـ7ـ تصوف ایرانی.. 23

فصل سوم: صوفیان ایرانی قرن هفتم

3ـ1ـ مقدمه. 26

3ـ2ـ نجم الدین کبری.. 26

3ـ3ـ بهاءالدین ولد بلخی.. 27

3ـ4ـ عطار نیشابوری.. 29

3ـ5ـ شهاب الدین سهروردی زنجانی.. 36

3ـ6ـ فخرالدین عراقی همدانی.. 37

3ـ7ـ سعدی شیرازی.. 37

3ـ8ـ بهاء الدین احمد سلطان ولد. 40

3ـ9ـ مولانا رومی.. 42

3ـ9ـ1ـ تصوف در دیدگاه مولانا 42

3ـ9ـ2ـ سیر و سلوک مولانا 43

3ـ9ـ 3 ـ قرآن و احادیث در اندیشه مولانا 44

فصل چهارم:  عناصرفکری موثر صوفیان بر تقریب مذاهب

4ـ1ـ مقدمه. 49

4ـ2ـ انتساب سلسله های صوفیه به حضرت امیرالمومنین (علی علیه السلام) 49

4ـ3ـ نقش مولانا درتقریب مذاهب.. 52

4ـ4ـ عشق از نظر مولانا 63

4ـ5ـ دین و انسانیت از دیدگاه مولانا 66

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد