پایان نامه نقش استراتژی های عمده و غالب اکتساب تکنولوژی


۱-  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱- ۱-  مقدمه

 

تحقیق عبارتست از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. هر تحقیق و پژوهشی با یک مسأله آغاز می­شود. مسأله تحقیق موجب ایجاد سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه یا فرضیاتی منجر می­گردد. وظیفه محقق این است که با جمع‌آوری داده­ها و اطلاعات از محیط و با استفاده از شیوه­های علمی پس از تجزیه و تحلیل داده­ها، فرضیات را تأیید یا رد کرده و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص کند که چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه صحیح‌تر و آسان­تر به پاسخ­های احتمالی برساند(سرمد، بازرگان،  حجازی، ۱۳۸۹).

در این تحقیق تلاش بر آن است تا چهارچوبی برای ارزیابی و الویت بندی روش های مختلف اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات در شرکت برید سامانه نوین مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا از این طریق بتوان به سؤالات اصلی آن پاسخ داد. از این‌رو روش­هاوابزارهای تحقیق باید باتوجه به سؤالات تحقیق طراحی و یاانتخاب شوند.انتخاب روش مناسب یکی از مراحل و فعالیت­های اساسی و ضروری در راستای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق محسوب می­شود.

بر این اساس در این فصل به معرفی روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش پرداخته می­شود که شامل روش تحقیق، ابزار اندازه­گیری، جامعه آماری، روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه، سنجش روایی و پایایی تحقیق و نرم­افزارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده­ها می­باشد.

۱- ۲-   روش­شناسی تحقیق

هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نمائیم برای موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش یا شیوه­ای را اتخاذ کند تا هر چه سریع­تر و صحیح‌تر به پاسخ سؤالات تحقیق دست یابد.

به طور کلی روش­های تحقیق در علوم رفتاری را می­توان با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه جمع‌آوری داده­ها تقسیم­بندی نمود.

تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می­شوند: تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه­ای.

  • تحقیقات بنیادی: هدف اصلی این نوع تحقیقات، آزمون نظریه­ها، بررسی و تبیین روابط بین پدیده­ها و افزودن به مجموعه دانش در یک زمینه خاص است. این نوع تحقیقات اساساً نظریه­ها را بررسی و آنها را تأیید، تعدیل یا رد می­کنند. تحقیق بنیادی، در واقع به دنبال آن است که با تبیین روابط بین پدیده­ها، قوانین و اصول علمی را کشف کند.
  • تحقیقات کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیق کاربردی در جهت اجرایی کردن نظریات و نگرش­های علمی است.
  • تحقیقات توسعه­ای: این نوع تحقیق فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک مدل، طرح یا برنامه به کار می­رود. هدف اساسی تحقیقات توسعه­ای، تدوین یا ارائه مدل، برنامه­ها، طرح­ها و غیره است؛ به نحوی که ابتدا موقعیت نامشخص خاصی تبیین و سپس بر اساس یافته­های پژوهشی، مدل، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین می­شود.

با توجه به تعریف فوق و با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی است.

همچنین تحقیقات علمی را بر اساس نحوه جمع‌آوری داده­ها می­توان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیقات آزمایشی. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که هدف آنها توصیف و تبیین شرایط و پدیده­های مورد بررسی است. تحقیقات توصیفی را می­توان به دسته­­های زیر تقسیم­بندی کرد: تحقیق پیمایشی[۱]، تحقیق همبستگی[۲]، اقدام­پژوهی[۳]، تحقیق موردکاوی[۴] و تحقیق علی-مقایسه­ای (پس­رویدادی)[۵].

بر این اساس، این تحقیق از نظر نحوه جمع‌آوری داده­ها، پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده می شود.

۱- ۳-  جامعه آماری و نمونه پژوهش

«جامعه آماری» به کل گروه افراد، وقایع، یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره­ی آنها بپردازد و «گروه نمونه» مجموعه ی کوچکی از جامعه ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از اعضای جامعه ی آماری انتخاب شده اند. در واقع، گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران،۱۳۸۶).

جامعه آماری دربرگیرنده ی خبرگان شامل مدیران، کارشناسان و کارشناسان ارشد شرکت برید سامانه نوین می باشد. تعداد خبرگان در شرکت مورد بررسی حدود ۳۵ نفر برآورد شد.  با توجه به اینکه در این پژوهش تمامی خبرگان شرکت برید سامانه نوین مورد پرسش قرار می گیرد عملا نمونه گیری معنایی نداشته و از تمامی جامعه آماری در این پژوهش سوال می شود.

جدول۳-۱ حجم جامعه و تعداد خبرگان در هر یک از رده ها

ردهتعداد
مدیران۴
کارشناسان ارشد۸
کارشناسان۲۳

 

شایان ذکر است که با توجه به اینکه سوالات مقایسات دودویی این پژوهش به صورت انفرادی از تک تک افراد خبره مورد پرسش قرار گرفته است در نتیجه ۳۵ نتیجه از مصاحبه ها حاصل شد که چگونگی جمع بندی این نتایج در ادامه آمده است

 

۱- ۳- ۱-  قلمرو مکانی

معرفی شرکت برید سامانه نوین

همان طور که در بخش جامعه آماری بیان شد، قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت برید سامانه نوین می باشد. این شرکت یک شرکت نرم افزاری جهت ارائه راهکارهای تجاری بر پایه راه حل های فناوری اطلاعات است که در سال ۱۳۷۴تاسیس شده است و جزو پیشگامان نرم افزارهای اتوماسیون اداری در ایران است. شرکت دارای تجربه ی وسیعی در پیاده سازی سیستم های اتوماسیون اداری، سیستم های یکپارچهERP، شامل سیستم های مالی اداری، حقوق دستمزد، منابع انسانی و سیستم های جامع فروشگاهی است و نیازهای دسته ی وسیعی از سازمان ها و شرکت های کشور را پوشش داده است.

۱- ۳- ۲-  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از اواسط فروردین تا اواسط آذر سال ۱۳۹۱ می باشد.

[۱]Survey Research

[۲]Correlational Research

[۳]Action Research

[۴]Case Study Research

[۵]Ex-Post Facto Research

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل