پایان نامه نقش آموزش تاب آوری در امید به زندگی در مادران کودکان ناشنوا


۲ـ۲ـ تعریف تاب­آوری

تاب­آوری[۱] به وسیله­ی پاسخ فرد به حوادث استرس زای زندگی و یا مواجهه­ی مستمر با استرس (مثل جنگ و بهره­کشی جنسی) مشخص می­شود. تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجه و سازگاری با شرایط سخت و استرس­زای زندگی کمک می کند و آنها را در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می­کند

گارمزی و ماستن (۱۹۹۱ (تاب­آوری را فرایند یا توانایی سازگاری موفقیت­آمیز به رغم شرایط چالش انگیز و تهدیدکننده تعریف کرده اند.

والر (۲۰۰۰) اظهار می­دارد تاب­آوری صرفاً به سازگاری و تطابق سازنده و مثبت در برخورد با مشکلات و گرفتاری­ها اطلاق شده است.

به طور کلی واژه تاب­آوری به عوامل و فرایندهایی اطلاق می­شود که خط سیر رشدی را از خطر به رفتارهای مشکل­زا وآسیب روان­شناختی قطع کرده و به رغم وجود شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می­گردد.

تاب­آوری نوعی مصون­سازی در برابر مشکلات روانی اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می­دهد. ورنر و اسمیت (۱۹۹۲) اظهار می­دارند تاب­آوری می­تواند با افزایش مهارت­های اجتماعی تقویت گردد. مهارت­هایی از قبیل بر قراری ارتباط، مهارت­های رهبری، حل مسأله، مدیریت منابع، توانایی رفع موانع موفقیت و توانایی برنامه­ریزی

[۱]– resiliency

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید