پایان نامه نقش آلودگی زباله­ های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

جغرافیای طبیعی

گرایش اقلیم­ شناسی در برنامه ­ریزی محیطی

عنوان

نقش آلودگی زباله ­های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه

استاد راهنما

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                                                شماره صفحه

فهرست جدول­ها………………………………………………… ذ

فهرست شکل­ها…………………………… ر

چکیده……………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………….. 4

1-1 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق…………………………………. 5

1-2 سوالات تحقیق …………………………………………………… 7

1-3 فرضیه های تحقیق ……………………… 7

1-4 اهداف پژوهش …………………………………………… 7

1-5 روش و مراحل تحقیق …………………………. 9

1-6 محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………… 10

1-7 موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد……………………… 10

فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………. 15

2-1 پیشینه تحقیق……………………………. 16

2-2 برنامه ریزی……………………………. 17

2-2-1 برنامه ریزی ناحیه ای…………………………. 17

2-3 شهر……………………………………………………….. 17

2-4 مواد زاید جامد شهری………………….. 18

2-4-1 زباله شهری …………………………. 18

2-5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری……………………… 19

2-5-1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن……………………. 20

2-5-2 عوامل موثر در میزان تولید زباله………………………. 21

2-5-3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری……………. 22

2-5-4 عوارض تولید و دفن زباله………………. 23

2-5-5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری ……………………….. 23

2-5-6 روشهای دفن مواد زاید جامد شهری……………………… 24

2-6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان…………………… 24

2-7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران……………. 26

2-8 ساماندهی…………………………………….. 29

2-8-1 سیستم ساماندهی زباله در ایران………………………………. 29

2-9 مکانیابی دفن زباله………………………….. 32

2-10 هدف از مکانیابی دفن زباله…………………………… 32

2-11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری ………………. 33

2-12 مناطق مناسب برای دفن زباله…………………….. 33

2-13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی………… 34

2-13-1 درآمد…………………………………….. 34

2-13-2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن……………………. 36

2-13-3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها………………… 46

2-13-3-1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب………….. 46

2-13-3-2 استفاده کنونی و آتی از زمین……………….. 47

2-13-3-3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن …………………….. 47

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی ……………………………………….. 50

3-1 توپوگرافی……………………. 51

3-2 زمین شناسی ………………… 51

3-3 آب و هوا…………………. 53

3-3-1 عوامل اقلیمی……………………….. 54

3-3-1-1 جریان سیبری…………….. 54

3-3-1-2 جریان مدیترانه ای……………….. 54

3-3-1-3 جریان هوایی اقیانوس اطلس………………….. 55

3-3-1-4 جریان خزری………………….. 55

3-3-2 عناصر اقلیمی……………………………. 55

3-3-2-1 دما………………………….. 55

3-3-2-2 بارندگی……………… 57

3-3-2-2-1 توزیع ماهانه بارندگی…………………………… 57

3-3-2-2-2 توزیع فصلی بارندگی………………………… 59

3-3-2-3 رطوبت نسبی……………………. 59

3-3-2-4 یخبندان……………… 60

3-3-2-5 باد………………………………. 61

3-3-2-5-1 باد شرقی…………………………… 61

3-3-2-5-2 باد جنوب شرق……………………… 62

3-3-3 طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه………………………. 63

3-3-3-1 طبقه بندی اقلیمی دومارتن…………… 63

3-3-3-2 سیستم طبقه بندی سلیاتینوف………… 64

3-3-3-3 ضریب رطوبت ایوانف………………….. 65

3-3-3-4 سیستم طبقه بندی کوپن………………………… 65

3-3-3-5 اقلیم نمایی آمبرژه………………….. 66

3-4 هیدرولوژی………………………….. 67

3-4-1 آبهای سطحی…………….. 67

3-4-2 منابع آبهای زیرزمینی…………………. 68

3-4-3 منابع تامین آب شرب شهر جعفرآباد………… 68

3-5 خاک…………. 69

3-6 پوشش گیاهی……. 69

3-7 مدل مکانیابی دفن زباله……………. 70

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید