پایان نامه میزان منابع انسانی پشتیبان و رشد فروش شرکت


) اثرات به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان

در جهان امروز فن آوری اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. به کارگیری فن آوری اطلاعات IT، تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی باعث شده است، طوری که امکان انتقال الکترونیکی داده ها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم شده است. مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که بین سرمایه گذاری در IT و بازده موسسات و بهره وری نیروی انسانی ارتباط دو سویه مثبتی وجود دارد. همچنین فن آوری اطلاعات و توانایی سازمان ها را افزایش می دهد و این در نتیجه افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری است، و نیز سبب تسهیل روند اداری و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت      می شود. یکی از نتایج عمده فن آوری اطلاعات IT تمرکز زدایی در عین تمرکزگرایی است. به این معنی که می‌توان کارها را از راه دور انجام داد بدون آنکه لازم باشد تا در محل حضور فیزیکی و مستمر داشته باشیم که این ویژگی بر کوتاه شدن فواصل زمانی و مکانی به عنوان یک ابرشاه تاکید دارد. امروزه فن آوری اطلاعات IT دیگر سیستم های اطلاعاتی مدیریت از جمله EIS[1], OA[2], DSS[3], MIS[4] و … را در اختیار گرفته و به این ترتیب قطب اطلاعاتی مستقر در مرکز را قادر می سازد تا به افزایش کنترل خود بر مناطق و انجام عملیات تمرکزی اقدام نماید. بنابراین امکان افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری و مدیریت را فراهم می نماید. فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین ابزار جهت مشارکت دربازار جهانی است (مبارکی و همکار ۱۳۸۲، ص ۲).

از ویژگی های اساسی عصر حاضر، اطلاعات و تبدیل آن به دانش است. چنین ویژگی تاثیر زیادی روی نهادهای اجتماعی واقتصادی جوامع خواهد گذاشت. نهادهای اجتماعی باید براساس آن تجدید بنا و تغییر ساختار دهند. گفته می شود فن آوری اطلاعات توانایی سازمان را افزایش می دهد با این وجود چنین پیشرفت هایی اغلب سبب بهبود عملکرد مالی سازمان ها نمی شود. ساز و کار برنامه های استراتژیکی خاصی نیاز است تا به این اهداف اساسی در به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان دست یافت. رومار[۵] استاد دانشگاه برکلی در نظریه خویش «رشد جدید اقتصادی» عنوان می‌کند که در عصر حاضر، عامل رشد اقتصادی سرمایه نیروی انسانی و مواد خام نیستند بلکه دانش و افکار جدید سبب شکوفایی اقتصادی      می شود و سرمایه کشورها تابعی از علم و عقاید است (مبارکی وهمکار ۱۳۸۲، ص ۱۳).

فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی باید با سازمان همراه شوند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز گروه های خاص اعضای سازمان را فراهم آورند و سازمان نیز باید از تاثیر اطلاعات آگاه باشد و درهای خود را به روی آن بگشاید تا از امتیازهای دانش فنی نوین بهره گیرد. هیتز[۶] در تحقیق خود ارتباط سازمان و IT رابه صورت چهار معادله زیر بیان کرد (احمدی وهمکاران، ۱۳۸۳، ص ۱۶):

ـ ساختار: تابعی از محیط درونی و بیرونی و حیطه وظیفه ای و پذیرش فن آوری اطلاعات است.

ـ نگرش های مدیر: تابعی از اهداف مدیریت برای  IT، آشنایی با مدیریت با IT ، عملکرد، و ساختار است.

ـ پذیرش IT: تابعی از اهداف مدیریت برای IT ، محیط درونی و بیرونی و وظیفه ای و نگرش های مدیریت است.

ـ عملکرد: تابعی از اهداف مدیریت برای IT، محیط بیرونی و پذیرش IT، نگرش های مدیریت، و ساختار است.

[۱] .Executives Information System (EIS)

[۲] .Office Aotumasion System (OAS)

[۳] .Decision Support Systems (DSS)

[۴] .Management Information Systems (MIS)

[۵] .Christian Romer

[۶] Jerald Hitz

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید