پایان نامه میزان تاثیر بازی های آموزشی بر عامل سیالی در کودکان ۴ تا ۶ سال


تعریف نظری مفاهیم

بازی :

هر نوع فعالیتی که توسط کودکان به منظور تفریح انجام می گیرد بازی نامیده می شود. مربیان ورزش از بازی تلقی جامع تری دارند. آن ها معتقدند که: بازی عبارت است از فعالیتی که افراد با میل و رغبت در اوقات فراغت انجام می دهند. بازی در معنای دقیق کلمه شامل فعالیت هایی است که واجد مولفه های ذیل باشد: ۱٫اختیاری ۲٫دلپذیر ۳٫فاقد سازمان (انگجی،۱۳۸۵ص۱۴).

بازی آموزشی:

بازی آموزشی شامل مجموعه فعالیت های سازمان یافته آموزشی در  غالب بازی های انفرادی و گروهی که هدف آموزشی خاصی را دنبال می نمایند،مثل آموزش اشکال هندسی واعداد زوج وفرد وآموزش کمیت(شامل مفاهیم دور ونزدیک وراست چپ وبالا وپایین) وسایر آموزش هایی که با واحد کار دانش آموزان پیش دبستانی همنوایی دارد(مهجور،۱۳۸۰).

خلاقیت:

فعالیت پویایی است که مستلزم پردازش ذهنی هشیارانه و نیمه هشیارانه است. در خلاقیت تمام مغزدرگیرمی شود. ند هرمان [۱] نویسنده کتاب مغز خلاق، خلاقیت را به صورت زیر تعریف می کند: خلاقیت به معنای واقعی کلمه مستلزم خلق ایده و متجلی ساختن آن و در نتیجه وقوع یک پدیده است (ادوارد لامزدین، مونیکالامزدین، ، مترجم، ارباب شیرانی۱۳۸۶ص ۱۷ ).

پیش دبستان:

برنامه آموزشی در دوره پیش دبستان برنامه ای است برای کودکان ۳ تا ۶ سال که در دوره پیش دبستان هستند. برنامه ای است کودک محور که از رویکرد بازی و فعالیت پیروی می کند و بر رشد کلی و همه جانبه کودک متمرکزاست (کول، ترجمه مفیدی، ۱۳۸۰، ص۱۹).

۱-.Ned herman

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید