پایان نامه میزان تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر وضعیت اقتصادی منطقه عسلویه


۲-۲-۱-۲- چالشهای توسعه صنعتی

تجربه توسعه اقتصادی – صنعتی جهان به ویژه تاریخ انقلاب صنعتی، بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم توسعه صنعتی ژاپن در سالهای بعد از دهه ۱۹۵۰، رشد چشم گیر جمهوری کره در سالهای بعد از ۱۹۶۵ و معجزه آسیایی در دهه ۱۹۸۰ همه دلالت بر آن دارد که شرط لازم برای پیشرفت اقتصادی- اجتماعی، صنعتی شدن و توسعه صنعتی است. رفاه مادی و توسعه اجتماعی کشورهای پیشرفته و ثروتمند نتیجه جریان صنعتی شدن و ساختار پیشرفته صنعتی آنهاست.(صدیقی، ۱۳۸۱، ص۲۵)

صنعت نفت با مشکلات عدیده محیطی، فنی، زیستی، اقتصادی همچون مسائل کارگری، چالش با مردم محلی، مشکلات کارگران اقماری و … مواجه است که به ناچار اقدام به صرف هزینه های هنگفت بعضاً بدون برنامه جهت برطرف کردن مسائل و چالشهای ناشی از طرح توسعه می نماید.(طالبیان و عمرانی مجد، ۱۳۸۹، ص۳) اما با صنعتی شدن و توسعه صنعتی هر منطقه دچار چالش ها و معضلاتی می گردد از جمله: مشکلات فرهنگی است که با ورود مهاجران با فرهنگ های متفاوتو یا تغییر ناگهانی بعد اقتصادی مردم به وجود می آید و یا مشکلات مربوط به آلودگی محیط زیست که ناشی از فعالیت های صنایع است مانند آلودگی های آب و خاک و هوا و صوتی که می توانند منشا بسیاری از امراض و بیماری ها در مردم مقیم آن منطقه باشند، مشکلات ناشی از کمبودهایامکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی، بیمارستان ها و اماکن بهداشتی در اثر ازدیاد جمعیت ناشی از مهاجرت به وجود می آیدو این امکانات نمی تواند پاسخگوی نیازهای عموم باشد. و یا مسائلی از قبیل دزدی و بزهکاری و زورگیری و بطور کلی ناامنی اجتماعی.

مهمترین چالشهای صنعت نفت از بعد درون سازمانی عبارتند از: ۱- محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی. ۲- آثار ناشی از تحریم ها و فشارهای بین المللی. ۳- محدودیت منابع مالی داخلی صنعت نفت برای سرمایه گذاری. ۴- محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های نوین. ۵- افزایش هزینه اجرای طرح ها. ۶- مشارکت محدود بخش خصوصی. ۷- الگوی نامناسب مصرف. ۸- وقفه های عملیاتی فنی. ۹- عدم تحولات ساختاری و مشکلات مدیریتی. ۱۰- موانع قانونی. ۱۱- محدودیت در منابع انسانی متخصص ۱۲- عدم استفاده از روشهای نوین بازاریابی.(هاشمیان اصفهانی و همکاران،۱۳۸۷، ص ۱۳۲)

 متن کامل پایان نامه