پایان نامه میانگین اندازه اثر متغیرهای درون سازمانی به کار رفته در مطالعات حوزه استرس شغلی


اهداف پژوهش:

در این پژوهش محقق به دنبال ترکیب ومقایسه مجزای مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترای انجام شده در زمینه استرس شغلی و ایجاد ارتباط بین مطالعات و به دست آوردن یک نتیجه منسجم از میان نتایج پراکنده با استفاده از روشهای آماری نیرومند می باشد. تا اندازه اثر  کلیه ی پژوهش های استرس شغلی و متغیرهایی که کمترین وبیشترین اندازه اثر با استرس شغلی دارند مشخص شوند. بنابراین به طور کلی می توان اهداف پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:

 1. تعیین میانگین اندازه اثر برای متغیرهای به کاررفته در پژوهش های قبلی
 2. تعیین ناهمگنی[۱]مطالعات ومیزان آن بین مطالعات
 3. تعیین سوگیری انتشار [۲]مطالعات به کار رفته
 4. تعیین متغیرهای تعدیل کننده [۳]تاثیر گذار بر استرس شغلی
 5. طبقه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی

سوالات پژوهش:

 1. میانگین اندازه اثر متغیرهای درون سازمانی به کار رفته در مطالعات قبلی در حوزه استرس شغلی چقدر است؟
 2. میانگین اندازه اثر متغیرهای برون سازمانی به کار رفته در مطالعات قبلی در حوزه استرس شغلی چقدر است؟
 3. میانگین اندازه اثر متغیرهای شخصیتی به کار رفته در مطالعات قبلی در حوزه استرس شغلی چقدر است؟
 4. میانگین اندازه اثر متغیرهای فردی  به کار رفته در مطالعات قبلی در حوزه استرس شغلی چقدر است؟
 5. آیا گروه مطالعات در هر چهار گروه بررسی شده ناهمگن هستند؟
 6. آیا گروه مطالعات در هر چهار گروه بررسی شده سوگیری انتشار دارند؟
 7. آیا بین اندازه اثر متغیرها ی( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی )بر استرس شغلی با توجه به جنسیت نمونه آماری، تفاوت وجود دارد؟
 8. آیا بین اندازه اثر متغیرها ی( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی )بر استرس شغلی با توجه به نوع شغل تفاوت وجود دارد؟
 9. آیا بین اندازه اثر متغیرها ی( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی )بر استرس شغلی با توجه به روش نمونه گیری تفاوت وجود دارد؟
 10. آیا بین اندازه اثر متغیرهای ( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی )بر استرس شغلی با توجه به آزمونهای استرس شغلی به کار رفته تفاوت وجود دارد ؟
 11. آیا بین اندازه اثر متغیرهای( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی ) بر استرس شغلی با توجه به نوع پژوهش تفاوت وجود دارد.

[۱] Heterogeneity

[۲] Publication bais

[۳] Moderator variables

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید