پایان نامه مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

 پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: جغرافیاو برنامه ریزی شهری

عنوان:

مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

استاد راهنما:

دکتر اکبر معتمدی مهر

 

عنوان          صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول

1-1-شرح و بیان مساله پژوهش… 5

1-2-سابقه و پیشینه ی پژوهش… 6

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش… 10

1-4-اهداف پژوهش… 10

1-5- سوالات پژوهش… 11

1-6- فرضیه های پژوهش… 11

1-7- کاربرد نتایج تحقیق.. 11

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 12

1-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 13

1-10-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. 13

1-11- محدودیتها و موانع تحقیق.. 16

1-12- قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی تحقیق.. 18

فصل دوم

2-1- مقدمه. 21

2-2- پیشینه ی تاریخی پارکینگ… 21

2-3- جای پارک.. 22

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-4- فضا – ساعت… 22

2-5- جابجایی(واگردان) 22

2-6-عرضه پارکینگ… 22

2-7 -تقاضای پارکینگ… 23

2-8-تعیین میزان تقاضای پارکینگ… 23

2-9-روابط مربوط به عرضه، کاربری و تقاضای پارکینگ… 23

2-10- استخراج میزان عرضه و تقاضای پارکینگ… 24

2-11- گروهها و منافع متأثر از پارکینگ… 25

2-12- سطح توقف خودرو. 25

2-13- حریم و استانداردهای فضای پارک.. 25

2-14- ترافیک… 26

2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک… 26

2-16- مدیریت ترافیک… 27

2-17- تسهیلات ترافیک… 27

2-18- پارکینگ… 28

2-19- پارکینگ عمومی.. 28

2-20- دسترسی به پارکینگ… 28

2-21- برآورد پارکینگ لازم. 30

2-22- مشکلات احداث پارکینگ… 30

2-23- اشباع پارکینگ… 31

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-24- محل پارکینگ… .32

2-25-تولید سفر. 33

2-26- مطالعات مبدأ و مقصد. 34

2-27- برنامه ریزی برای معلولین.. 34

2-28- تقسیم بندی پارک حاشیه ای بر اساس مدت توقف… 37

2-29- استانداردهای خودرو. 37

2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ… 38

2-31-متوسط مدت زمان پارک : 40

2-32- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارک حاشیه ای.. 41

2-33-اهمیت احداث پارکینگهای طبقاتی.. 42

2-34- مقایسه هزینه های ایجاد یک واحد پارکینگ… 43

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید