پایان نامه موازنه سازی آمریکا در مقابل چین


دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

گرایش روابط بین الملل

با عنوان : موازنه سازی آمریکا در مقابل چین

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته روابط بین الملل

عنوان:

موازنه سازی آمریکا در مقابل چین

استاد راهنما:

دکتر نور محمدی

استاد مشاور:

دکتر چگینی زاده

استاد داور:

دکتر دهشیار

1- بیان مسأله

امروزه جمهوری خلق چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور در نظام بین الملل مطرح است . صعود مسالمت آمیز چین به جرگه کشورهای مطرح نظام بین الملل به یک واقعیت غیر قابل انکار تبدیل شده است .

با آغاز هزاره سوم رشد چین سیر صعودی یافت بطوری که رشد اقتصادی بالای 9درصد را تجربه کرده و با بیش از یک میلیارد و 330 میلیون نفر جمعیت حدود2/3تریلیون دلار ذخیره ارزی دارد. بر اساس آمار بانک جهانی ، تولید ناخالص در سال 2007حدود7 تریلیون و415 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2008 به 8تریلیون و8میلیارد دلار و در سال 2009 به 8تریلیون و 818 میلیارد دلار رسید . این در حالیست که بحران تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده بطوریکه رشد اقتصادی امریکا در سال 2009 منفی بوده و رکودی به میزان6/2- درصد را تجربه کرده است.

2- پیشینه و ادبیات موجود تحقیق

در باره ی موضوع این تحقیق کتابی که به صورت مبسوط بدان پرداخته باشد نوشته نشده است اما میتوان به چند کتاب اشاره کرد که در بخش هایی از آن به روابط دو کشور پرداخته شده است:

الف- کتاب “تراژدی قدرت های بزرگ ” نوشته ی “جان مرشایمر “ترجمه دکتر چگینی زاده که به سیاست قدرت های بزرگ در قرن21 و مناطق مختلف جهان از قبیل شمال شرق آسیا و ظهور چین به عنوان رقیب امریکا در قرن 21پرداخته است.

ب-“جان ابکنبری ” در کتاب “تنها ابرقدرت” به موازنه سازی بر علیه امریکا از سوی قدرت های بزرگ دیگر می پردازد و نظریات اندیشمندان بزرگ روابط بین الملل را مطرح می کند.

3- سؤال اصلی

دغدغه ی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که ایالات متحده چگونه در برابر قدرت نوظهور چین موازنه ایجاد می کند؟

4- فرضیه اصلی

ایالات متحده تلاش می کند از طریق ابزارهای موازنه سخت یعنی فروش تسلیحات ، قراردادهای امنیتی و ایجاد پایگاه در کشورهای رقیب و ابزارهای موازنه نرم که مبتنی بر بهره گیری از نهادهای بین المللی و روش های دیپلماتیک است قدرت چین را متوازن کند.

5- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل:ایالات متحده

متغیر وابسته:چین

شاخص سازی

متغیر مستفل: تلاش برای موازته سازی

متغیر وابسته:

1-موازنه سخت:

-ایجاد پایگاه های نظامی

-کمک های تسلیحاتی

-موافقت نامه های امنیتی

2-موازنه نرم

-بهره گیری نهاد های بین المللی

-روش های دیپلماتیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید