پایان نامه مهندسی ژئوتکنیک-کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک¬های غیر اشباع


دانشکده مهندسی

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

در مهندسی ژئوتکنیککاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک­های غیر اشباع

 

 

 

استاد راهنما

دکتر قاسم حبیب آگهی

 

اساتید مشاور

دکتر ارسلان قهرمانی- دکتر نادر هاتف- دکتر مجتبی جهان اندیش

شهریور 1390

چکیده

مکانیک خاک کلاسیک، خاک را کاملاً خشک یا اشباع فرض می کند؛ اما امروزه روشن است که رفتار مکانیکی خاک­ها تابع درصد رطوبت متغیر آن­ها است. در طول چند دهه­ی گذشته، مدل­های رفتاری بسیاری که با عنوان مدل­های «خاک­های غیر اشباع» شناخته می شوند ابداع شده اند تا این وابستگی را توضیح دهند. یکی از این مدل­ها، مدل هذلولوی اصلاح شده است که با توسعه­ی مدل ساده و پر کاربرد هذلولوی و به دنبال دو مجموعه مطالعات آزمایشگاهی بر روی رفتار تغییر حجم خاک­های رمبنده، و رفتار برشی خاک­های غیر اشباع در برش ساده، در دانشگاه شیراز معرفی شده است. در این پایان نامه، پس از مروری بر تاریخچه­ی مطالعات مدل­های رفتاری خاک­های غیر اشباع، به معرفی و بررسی کامل تر این مدل پرداخته شده است. در ادامه، کد اجزای محدود CRISP معرفی شده و نحوه­ی اعمال مدل هذلولوی اصلاح شده در آن شرح داده شده است. همچنین پیش­پردازنده و پس­پردازنده­ی تهیه شده برای این کد نیز معرفی شده­اند. در قسمت پایانی، کاربرد کد تکمیل شده برای بررسی مسائل خاک­های غیر اشباع با استفاده از مدل هذلولوی اصلاح شده از طریق تحلیل اجزای محدود نشان داده شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                     أ

فهرست مطالب                                                                                       ب

فهرست جدول­ها                                                                                       ه

فهرست شکل­ها                                                                             و

1       مقدمه                                                                                                   1

1-1    کلیات                                                                                         1

1-2    اهداف تحقیق                                                                                  2

1-3    شمای کلی تحقیقات و ترتیب ادامه­ی مطالب                                           3

2       مروری بر تحقیقات انجام شده                                                                     5

2-1    مقدمه                                                                                          5

2-2    مدل­های الاستوپلاستیک                                                                              7

2-2-1 مدل­های الاستوپلاستیک که از تنش خالص استفاده می­کنند                 7

2-2-2 مدل­های الاستوپلاستیک که از سایر متغیرهای تنش استفاده می­کنند     11

2-3    جستجو برای مدل­های کاربردی                                                       17

3       مدل هذلولوی اصلاح شده                                                               18

3-1    مقدمه                                                                                       18

3-2    رابطه­ی ضریب حجمی                                                                          19

3-2-1 مطالعات آزمایشگاهی                                                               19

3-2-2 رابطه­ی هذلولوی پیشنهادی                                                     20

3-3    رابطه­ی ضریب برشی                                                                           25

3-3-1 مطالعات آزمایشگاهی                                                                 25

3-3-2 رابطه­ی هذلولوی پیشنهادی                                                     27

3-4    رابطه­ی کلی مدل هذلولوی اصلاح شده                                                  29

4       نرم افزار تهیه شده                                                                     31

4-1    مقدمه                                                                                            31

4-2    نرم افزار CRISP                                                                   31

4-2-1 خلاصه­ای از توانایی­های نرم افزار CRISP                                    32

4-2-2 انواع المان­ها                                                                           33

4-2-3 روش­های حل                                                                       35

4-2-4 کنترل تعادل                                                                          36

4-2-5 حل­کننده­ی فرانتال                                                                 37

4-2-6 ساختار CRISP                                                                   37

4-3    نحوه­ی اعمال مدل هذلولوی اصلاح شده در کد CRISP                               38

4-3-1 زیربرنامه­ی DMHYP                                                           41

4-4    پیش­پردازنده                                                                                     43

4-5    پس­پردازنده                                                                             50

5       نتایج تحلیل به وسیله­ی نرم افزار                                                       54

5-1    ارزیابی صحت نتایج                                                                    54

5-1-1 مقایسه­ی مدل هذلولوی اصلاح شده با مدل الاستیک خطی                          54

5-1-2 مقایسه­ی نتایج به دست آمده از نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی              59

5-2    کاربرد نرم افزار در به دست آوردن نشست پی در درصدهای رطوبت مختلف خاک 62

6       نتایج و پیشنهادها                                                                           72    

6-1    نتایج                                                                                        72

6-2    پیشنهادها                                                                                   73

مراجع                                                                                                 75

پیوست 1-کد برنامه­ی پیش­پردازنده                                                               80

پیوست 2-کد برنامه­ی پس­پردازنده                                                                  100

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید