پایان نامه مهندسی شیمی : تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده


محتوای این بخش :  پایان نامه تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده 129 صفحه

 دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

  پایان نامه رشته مهندسی شیمی

پایان نامة تحصیلی جهت اخذ درجة كارشناسی در رشتة مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش

 

موضوع:

تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده

 

استاد راهنما: دكتر خلیل حسام

 

تهیه و تنظیم: رامین رضائی

فهرست

عنوانصفحه
 

مقدمه  

فصل اول مقدماتی راجع به روغنهای روان كننده، آزمایشات و كیفیت آنها انواع روان كننده ها موارد استفاده روغتهای روان كننده وظایف روغنهای روان كننده خواص ضروری روغنهای روان كننده تركیبات روغنهای روان كننده معدنی آزمایشات مربوط به روغنهای روان كننده ارگانها و سازمانها و مؤسسات ذیربط در كیفیت روغنها طبقه بندی ها و استانداردهای روغن  

فصل دوم مواد افزودنی به روغنهای روان كننده منابع قلیائیت و اثرات آن در روغنها خواص و فرمولهای انواع ادتیوهای مصرفی در روغنها  

1- افزایش دهنده های اندیس ویسكوزیته 2- معلق كننده ها 3- پاك كننده ها 4- بازدارنده های اكسیداسیون 5- مواد افزودنی ضد زنگ زدگی 6- مواد افزودنی ضد سائیدگی 7- بهبود دهنده های اصطكاك 8- پائین آورنده های نقطه ریزش 9- بازدارنده های كف چگونگی كنترل روغنها ضمن كار بررسی علل اضمحلال مواد افزودنی تعاریف و اصطلاحات مرسوم در قلمرو كنترل كیفیت روغنها فهرست منابع 

 

مقدمه

روغنهای روان كننده (Lubricating Oils) معدنی كه منشاء آنها از نفت خام است، كالاهای نسبتاً ارزانی هستند كه در موتورها و ماشین آلات صنعتی بسیار گرانقیمت مورد استفاده قرار می گیرند و اثر مستقیم روی كارآئی و عمر این دستگاهها دارند، لذا باید برای ایجاد اطمینان در عملكرد صحیح ماشین‌آلات، كیفیت روغن‌های مصرفی كاملاً مناسب باشد. ولی متأسفانه بسیار دیده شده است كه به این امر مهم، حتی توسط متخصصین فنی نیز توجه كافی نمی‌شود و در كشور ما، خیلی كمتر از آنچه شایسته است، به كیفیت روغن و طریقه كنترل آن، بها داده شده است.

هدف نگارنده این است كه خوانندگان آن، ضمن آشنایی با تولید روغنهای روان كننده به ابعاد گوناگون كیفیت روغنها، توجه بیشتری مبذول بفرمایند.

تعاریف متعددی برای كیفیت یك كالا، بعمل آمده است، اما شاید جملة ساده زیر مناسبترین تعریف باشد:

«كیفیت یك محصول، یعنی مناسب بودن آن برای كار برد مورد نظر» یا به زبان انگلیسی:

Quality Is Fitness For Purpose

مصداق این تعریف بخوبی در تجربة آن شخص متجلی است كه گفته بود:

«دریافته ام كه بهترین كره، بدترین روغن برای ساعت من است». در این مثال، دیده می شود كه چطور دو صفت متضاد بهترین و بدترین، به كیفیت یك كالا، در رابطه و با توجه به كاربردهای خاص آن كالا، قابل اطلاق گشته است.

كنترل كیفیت، امروزه یك مفهوم ارزشمند و دانشی بسیار پیشرفته است. برخلاف تصور بسیاری از مردم، كه از كنترل كیفیت، برداشتنی محدود و در حد بازرسی یا Inspection (كه بخشی از كنترل كیفیت است)، دارند، این اصطلاح مفهومی وسیع و عمیق را در بر دارد. كیفیت، در واقع، مجموعه ای از فعالیتهائی است كه یك كالا را از نقطه شروع تقاضای آن در بازار، در مرحلة طراحی و تولید و عرضة آن به بازار، تا عكس العملهای مصرف كنندگان و اثرات آن بر طراحی مجدد و نحوة تولید محصول، دربرمی‌گیرد.

اما همیشه این طور نیست و مصرف كنندة اصلی قادر نمی‌باشد كه كیفیت كالا را مستقیماً تشخیص داده و ارزیابی كند. این موضوع در مواردی صدق می كند كه كارائی و كیفیت محصول، علاوه بر خواص فیزیكی، به صفات شیمیائی آن، یعنی به واكنشهای شیمیائی نیز مربوط می شود. واكنشهای شیمیائی عموماً با سرعت كم و به طور كند انجام می پذیرند و لذا تشخیص آثار آنها همیشه در كوتاه مدت امكان پذیر نمی باشد. به علاوه ممكن است كه آثار فعالیتهای شیمیائی با دخالت عوامل دیگری همراه گردد و باعث شود كه تشخیص دلیل پدیده های حاصله، بسیار پیچیده گردد. مثلاً وقتی یك حشره كش مورد استفاده قرار می گیرد، بعضی از خواص آن كه از بین بردن حشرات است، قابل مشاهده است، ولی اثرات احتمالی مزمنی كه ممكن است بر نسوج بدن داشته باشد، به این سادگی ها برای مصرف كننده، قابل تشخیص نمی باشد. با همة اینها، كیفیت مواد شیمیائی را نیز می توان ولو به كمك آزمایشگاه، پیش بینی نمود. اگر ماده ای شیمیائی برای بشر شناخته شده باشد، با تعیین خواص فیزیكی و تجزیة عنصری و تعیین ساختمان شیمیائی آن، هر بار می توان آن را بازشناخت و كارائی و كیفیت آن را معین نمود. اگر ماده ای، مخلوطی از چند تركیب شیمیائی خالص شناخته شده باشد، باز می توان با تجزیة عنصری و روشهای دیگر، نسبت این تركیبات در مخلوط را تعیین و خواص مخلوط را پیش‌بینی كرد.

فرآورده های نفتی، از نقطه نظر رابطة خواص فیزیكی و شیمیائی با كارآئی عملی، پیچیده ترین وضعیت را دارند. می دانیم كه نوع و نسبت تركیبات مختلفی كه در نفتهای خام نقاط مختلف دنیا، یك كشور و یا یك منطقه وجود دارد، بسیار متغیر است. حتی در یك چاه نفت بخصوص، در عمق های مختلف، انواع و درصد مواد شیمیائی متفاوتی در نفت خام وجود دارد. روغنهای روان كنندة نفتی نیز به همین دلیل، شامل انواع گوناگونی از هیدروكربنها و مشتقات آنها هستند، بخصوص كه اجزاء روغنهای روان كننده، عموماً از مولكولهای بسیار بزرگ (C15 تا C30)، تشكیل شده اند. خوانندگان محترم، از شیمی آلی بیاد دارند كه با بالا رفتن تعداد كربنها در مولكولهای هیدروكربنها، تعداد ایزومرهای آنها به سرعت افزایش می‌یابد. مثلاً هیدروكربن سیر شدة 20 كربنه به نام ایكوزان Eicosane، از لحاظ تئوری، می تواند 366319 ایزومر مختلف داشته باشد. از این ارقام می توان دریافت كه تركیب و ساختمان شیمیائی روغنهای روان كننده چقدر متغیر و پیچیده است. بدیهی است كه جدا كردن هر یك از تركیبات شیمیائی روغن و تعیین خواص آنها، به سادگی، امكان پذیر نمی‌باشد. به همین دلیل، برای چنین فرآورده‌ای، چیزی به مفهوم كلاسیك خواص شیمیائی قابل تعریف نیست و در واقع آنچه كه تحت این عناوین بیان می شود، میانگینی از خواص تك تك اجزاء روغن است و چون نسبت و نوع این اجزاء در روغنهای مختلف تغییر می كند، خواص فیزیكی و شیمیائی روغنها نیز ثابت نمی‌باشد.

علاوه بر مطالبی كه ذكر آنها گذشت، روغنهای روان كننده از یك لحاظ دیگر نیز بسیار پیچیده‌تر از سایر فرآورده های نفتی هستند. روغنهای روان كننده در كاربردهای متعددی كه دارند، باید وظائف متنوعی را جامة عمل بپوشانند و برای این منظور باید خواص معینی را دارا باشند. آنچه كه از نفت خام تحت عنوان روغن حاصل شده و روغن پایه نامیده می شود، فقط قادر است بعضی از وظائف ضروری روغنهای موتور و ماشین آلات صنعتی را عملی نماید و بقیه خواص لازم به وسیلة یك سری مواد شیمیائی ویژه كه مواد افزودنی (additives) نامیده می‌شوند و به مقدار حدود متوسط 3 تا 10 درصد به روغنها اضافه می شوند، به وجود می آیند. این مواد شیمیائی نیز انواع بسیار متعدد و متنوعی دارند و نیز به نسبتهای متغیر به روغن ها افزوده می‌گردند. لذا ملاحظه می شود كه روغنهای روان كننده از لحاظ ساختمان شیمیائی، چه مجموعة پیچیده ای را تشكیل می دهند.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده 129 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها کمتر شود و راحت تر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید