پایان نامه مهد کودک وپیش دبستانی


فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

فصل اول : تعاریف وکلیات

1-1- کودک کیست.. 10

الف) مرحله اول از تولد تا پایان دو سالگی.. 10

ب) مرحله دوم کودکی از 3 تا7 سالگی.. 10

ج) مرحله سوم کودکی از 7 تا 11 سالگی.. 11

1-2- تعریف مهد کودک.. 11

1-2-1- مهد کودک وانواع آن. 11

1-3- هدفهای کلی آموزش و پرورش پیش از دبستان (مهد کودک). 13

1-3-1- ویژگی های یک مربی مناسب برای کودکان. 13

1-3-2- تعریف ادبیات کودک.. 14

1-3-3- محیط طبیعی و کودک.. 15

1-3-4- محیط انسانی و کودک.. 15

فصل دوم : بررسی نمونه های مشابه

2-1- نمونه داخلی.. 17

2-1-1- مهد کودک آریا – تهران. 17

2-2- نمونه خارجی.. 24

2-2-1- تصا ویری از یک مهد کودک  خارجی – لندن. 24

فصل سوم : مبانی نظری طرح

3-1- مقدمه. 28

3-2- مطالعات نظری مطابق با موضوع انتخابی.. 29

3-2-1- مهدکودک آنچه باید باشد. 29

3-2- 2- مهد کودک مناسب.. 30

3-3- تاثیرات وچرایی مهد کودک.. 31

3-3-2- دیدگاه روانشناسان کودک کشورمان در این خصوص… 32

الف ) لیلا انگجی.. 32

ب) خا نم سیمین بینا 33

3-4- نقش مهدکودک در رشد اجتماعی کودکان. 35

3-5- فضاهای مهد کودک.. 38

3-5-1- محیطی که برای کودکان طراحی می کنیم. 38

3-5-2- زندگی های رنگی.. 39

الف) تأثیر رنگ ها 39

3-5-3- تأثیر شرایط محیطی.. 40

3-6- فواید مهدکودک.. 41

3-6-1-  مهد کودک نه فقط برای نگهداری.. 41

3-6-2- بازی ، دنیای کودک.. 45

3-6-3- انــواع بــازی کودکــان. 47

3-6-4- اثرات بازی.. 49

3-7- تغذیه مناسب در مهد کودک.. 50

3-8- هدفهای کلی آموزش و پرورش قبل از دبستان. 50

فصل چهارم : بسترطرح ومطالعات سایت

4-1- اقلیم استان ایلام. 52

4-1-1- آب و هوا ی استان ایلام. 52

بارندگی.. 54

تابش آفتاب.. 54

منابع آب.. 55

آب‌های سطحی.. 56

آب‌های زیر زمینی.. 56

4-1-2- اقلیم و جغرافیا 57

4-2- جغرافیای طبیعی واقلیم استان. 57

فصل پنجم: استانداردها وریز فضاها

5-1- مهد کودک وانواع آن. 61

5-2- مهد کودک ایده ال. 63

5-2-1- چگونه می‌توان فضایی مناسب برای کودکان طراحی کرد. 64

5-2-2-رهیافتهای طراحی برای کودکان. 65

5-3- استانداردهای طراحی مهد کودک.. 65

5-3-1- قیاس و مبلمان. 66

5-3-2- تقسیمات فضا 66

5-3-3- محدودیت ها 67

1) رنگ… 67

2) روشنائی.. 67

3) پنجره ها 68

5-4- طراحی فضاهای آموزشی مهد کودک.. 68

5-4-1- طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری.. 69

5-4-2- ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا. 70

5-4-3- ارائه آموزش‌های غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی.. 70

5-4-4- ایجاد فضایی مطلوب و منطبق با شرایط جسمی و روانی دانش آموزان. 71

محیط دلپذیر. 71

وضوح و خوانایی.. 71

در نظر گرفتن فضای بازی.. 71

تنوع. 72

مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی.. 72

طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان. 72

ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت.. 72

رعایت عوامل زیبائی شناسی.. 72

رعایت قیاس و مبلمان. 72

5-5- همسازی با اقلیم منطقه. 73

5-6- ضوابط و سرانه های مورد استفاده در طراحی مهد کودک.. 73

1- اندازه های بدن کودک.. 74

2- درب ها 75

3- پنجره 76

5-7-  تجهیزات مهد کودک.. 76

1- الزامات عمومی.. 76

5-7-1- ضوابط تجهیزات.. 77

توصیه ها 77

5-7-2- ضوابط طراحی فضای باز و محوطه. 77

1- الزامات عمومی.. 77

5-7-3- طراحی زمین بازی.. 78

1-  وسایل بازی.. 78

فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند طرح

6-1- تصویر ماهواره از شهر ایلام. 81

6-2- تصویر ماهواره از سایت طرح.. 81

6-3- تحلیل سایت.. 82

فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربلوط

فهرست منابع و مأخذ. 96

 

چکیده

این جمله که «شهر باید انسان محور باشد»ا را بیشتر کارشناسان شهری تایید میکنند. اماشهر بزرگ شده،رشد پیدا کرده اما توسعه هنوز غایب است . زنان، راهی محیط های کاری شده اند، اما از ملزومات حضور اجتماعی آنان در شهر خبری نیست.کودک جزیی از جامعه انسانی شهرنشین است و توجه به او از اصول شهرنشینی میباشد. با این حال گویا این بخش از جامعه در شهرهای ما چندان جدی گرفته نمی شوند. مگر به مناسبت روزجهانی کودک آن هم با پخش چند کارتون! فضاهای خاص کودک نیزاز آموزش اصول شهروندی گرفته تا رعایت ضوابط استاندارد محیط های ویژه آنهامثل مهد کودکمورد توجه قرار نگرفته است. در طراحی ساختمان مهد کودک ،کودک محوری اولویت دارد. به این معنی که ساختمان باید برای نگهداری موقت کودکان طراحی شود.اما متاسفانه در جامعه ما نادیده گرفتن عادتمان شده است حتی اگر پای کودکانمان درمیان باشد.متاسفانه در کشور ما اکثریت وشاید تمامی فضاهایی را که تحت عنوان پیش دبستانی ومهد کودک در نظر گرفته شده اند متناسب با نیازهای کودک نیست و صرفا یک منزل مسکونی تبدیل به این کاربری شده است،شاید دلیل عدم رسیدگی به این معزل این است که کودکان زبان اعتراض ندارند….

حال نگارنده در این رساله سعی میکند تا با در نظر گرفتن نیازهای کودک وبررسی نمونه های استاندارد در سایر کشورها وهمچنین مطالعه  ریز فضاهای مورد نیاز کودک فضایی خلق کند که مناسب برای کودک باشد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید