پایان نامه مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان دارای لکنت و کودکان عادی


۴-۱- اهداف پژوهش

هدف اصلی:

این پژوهش، به دنبال بررسی و مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان دارای لکنت و کودکان عادی می باشد.

۱-۵- فرضیه های پژوهش

۱- بین حافظه کاری کودکان با لکنت و کودکان عادی تفاوت وجود دارد.

۲- بین بازداری پاسخ کودکان با لکنت و کودکان عادی تفاوت وجود دارد.

۳- بین سازماندهی و برنامه ریزی کودکان با لکنت و کودکان عادی تفاوت وجود دارد.

 

۱-۶- تعریف متغیرهای پژوهش

۱-۶-۱- تعریف مفهومی

۱-۱-۶-۱- لکنت

لکنت به عنوان تکرار یا کشیدن غیر ارادی صداها یا هجاها که معمولا در آغاز کلمه است و یا انسداد و توقف ناگهانی اندام های گویایی، شناخته می شود. این تکرار و کشیدن کلمات اغلب همراه با رفتارهای جانبی است که وقوع مکرر آن لکنت نامیده می شود (اسلامی و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۱-۶-۱- کارکردهای اجرایی

کارکردهای اجرایی، کارکردهای عالی شناختی و فراشناختی هستند که مجموعه ای از توانایی های عالی، بازداری، خود آغازی گری، برنامه ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانه را به انجام می رسانند.( ویانت و ویلسون ، ۱۹۹۴به نقل از علیزاده ، ۱۳۸۵ ). در واقع، کارکردهایی همچون سازمان دهی، تصمیم گیری، حافظه کاری، حفظ و تبدیل کنترل حرکتی، احساس و ادراک زمان، پیش بینی آینده، بازسازی زبان درونی و حل مسئله را می توان از جمله مهم ترین کارکردهای اجرایی عصب شناختی دانست که در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنش های هوشی به انسان کمک     می کند (بارکلی، ۱۹۹۸).

۳-۱-۶-۱- حافظه کاری

توانایی نگهداری اطلاعات در ذهن حین انجام تکالیف پیچیده توانایی استفاده از تجربه های قبلی برای موقعیت فعلی و استفاده از راهبردهای حل مسئله برای آینده نیز با حافظه کاری ارتباط دارد (علیزاده، ۱۳۸۵). همچنین، حافظه کاری در ذخیره موقت و دست یابی اطلاعاتی که برای طیف وسیعی از فعالیت های شناختی پیچیده ضروری می باشند، درگیر است (منصوری، ۱۳۹۱). حافظه کاری سیستمی است که پردازش و ذخیره موقت اطلاعات را بر عهده دارد و برای عملکردهای سطح بالای شناختی نیز ضروری است (کاندا و اساکا[۱]، ۲۰۰۸).

[۱]– Kaneda & Osaka

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید