پایان نامه مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی بالینی

عنوان:

مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

استاد راهنما:

دکتر کوروش محمدی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت 7

1-4- اهداف تحقیق 9

1-5- فرضیه‏های تحقیق 11

1-6- تعریف واژه ها و اصلاحات 12

1-6-1- تعاریف مفهومی 12

1-6-2- تعاریف عملیاتی 13

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری بهزیستی روان شناختی 15

2-2-1- تعریف بهزیستی روان شناختی 15

2-2-2- پیشینه بهزیستی روان شناختی 16

2-2-3- نظریه های بهزیستی روان شناختی 17

2-2-3-1- نظریه فرانکل 17

2-2-3-2- نظریه الگوی ویسینگ و وان دان 18

2-2-3-3- نظریه ریف- 19

2-3- مبانی نظری سازگاری اجتماعی 22

2-3-1- تعریف سازگاری اجتماعی 23

2-3-2- نظریه های سازگاری اجتماعی 24

2-3-2-1- نظریه ی روان پویشی 24

2-3-2-2- نظریه ی یادگیری 26

2-3-2-3- نظریه ی یادگیری شناختی  اجتماعی 27

2-3-2-4-  نظریه ی پدیدار شناختی 28

2-3-2-5-  نظریه ی تحولی 29

2-4-مبانی نظری شادکامی 29

2-4-1- روان شناسی بالینی شادکامی 31

2-4-2- تعیین کننده های شادی و رضایت از زندگی 36

2-4-3- وضعیت تأهل و شادکامی 38

2-4-4- محیط و شادی 39

2-4-5- روابط اجتماعی و شادکامی 40

2-4-10- وضعیت سلامتی و شادکامی 40

2-4-6- شادکامی و امید 41

2-4-7- جنسیت و شادکامی 42

2-5- پیشینه تحقیق 42

2-5-1- پیشینه داخلی 42

2-5-2- پیشینه خارجی 46

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 48

3-2- روش تحقیق 48

3-3- جامعه و نمونه پژوهش- 49

3-4- ابزار جمع آوری تحقیق 49

3-5- شیوه اجرای پژوهش- 54

3-5- شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 56

4-2- یافته های توصیفی 56

4-3- بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری (منوا) 60

4-4- بررسی فرضیه های تحقیق 63

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه 69

5-2- یافته های تحقیق 69

5-3- نتیجه گیری 71

5-4- محدودیت های تحقیق 73

5-5- پیشنهادات تحقیق 74

چکیده

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید