پایان نامه مقایسه و بررسی محورهای زبان و اندیشه در آثار منیرو روانی پور و بیژن نجدی


دانشگاه شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان­ نامه‌ کارشناسی ارشد رشته­ زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مقایسه و بررسی محورهای زبان و اندیشه در آثار منیرو روانی پور و بیژن نجدی 

استاد راهنما:

دکتر سید کاظم موسوی

استاد مشاور:

دکتر جهانگیر صفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:

1-1 مقدمه———————————————————————————– 6

1-2 اهداف اصلی طرح————————————————————————– 9     

1-3- ارایه فرضیات—————————————————————————– 9

1-4- پیشینه تحقیق و بررسی منابع————————————————————— 9

1-5- روش کار——————————————————————————- 11

فصل دوم

2-1- پیشینه داستان نویسی ——————————————————————- 12

2-1-1-ادبیات داستانی———————————————————————— 13      

2-1-2-رمان———————————————————————————14

2-1-3-داستان کوتاه————————————————————————– 15 

2-2- موضوع ——————————————————————————– 17     

2-2-1- درونمایه —————————————————————————–17  

2-2-2- اندیشه——————————————————————————-17

2- 3- لحن———————————————————————————- 18

2-4- سبک———————————————————————————-19

فصل سوم

3-1- زندگی و آثار منیرو روانی­پور———————————————————— 20

3-2- اندیشه‌ها و مضامین اجتماعی و روانی (روان‌شناختی)———————- 22

3-2-1-اندیشه زنان————————————————————————– 22

3-2-1-1- سیمای مرد———————————————————————— 24

3-2-1-2- زنان روشنفکر———————————————————————- 28

3-2-1-2-1- طرد شدن زنان از خانواده———————————————————- 29

3-2-1-2-2-نفرت از زندگی اشرافی ————————————————————- 30

3-2-1-2-3- کار و نوشتن——————————————————————— 31

3-2-1-2-4-نداشتن خانه و سرپناه————————————————————– 33

3-2-1-2-5- تنهایی————————————————————————- 34

3-2-1-3- زنان و خانواده———————————————————————- 34

3-2-1-4- فرزند و وابستگی به فرزند————————————————————- 36

3-2-1-5- انتظار—————————————————————————– 39

3-2-1-6- ازدواج—————————————————————————– 42

3-2-1-6-1- ازدواج نامتناسب و اجباری- ——————————————————— 42

3-2-1-6-2- ازدواج پاک و متناسب————————————————————– 43

3-2-1-6-3- ازدواج آزاد———————————————————————– 45

3-2-1-7- زنان و پیری———————————————————————— 46

3-2-1-8-آموزش و یادگیری——————————————————————- 46

3-2-1-9- اندیشه فمینیستی—————————————————————— 47

3-2-2- اندیشه ناتورالیستی——————————————————————– 53

3-2-3- فقر——————————————————————————– 55

3-2-4- فساد——————————————————————————– 57

3-2-5- کشف نفت————————————————————————— 58

3-2-6-کمبود امکانات آموزشی—————————————————————— 58

3-2-7- قاچاق——————————————————————————- 59

3-2-8- مهاجرت—————————————————————————– 59

3-2-9- تقابل سنت و مدرنیته—————————————————————— 59

3-2-9- 1- طبیعت گرایی(عشق به طبیعت)—————————————————— 60

3-2-10- عشق—————————————————————————— 62

3-2-10-1-عشق زمینی————————————————————————62

3-2-10-1-1- عشق و عصمت—————————————————————– 63

3-2-10-1-2 -عشق و عقل——————————————————————– 64

3-2-10-1-3- عشق یک نیاز—————————————————————— 65

3-2-10-2- عشق آسمانی——————————————————————— 67

3-2-10-3- عشق به وطن(نوستالژی وطن)——————————————————- 70

3-2-11- جبرگرایی————————————————————————– 72

3-2-11-1-جبر تقدیر(تقدیرگرایی)————————————————————– 72

3-2-11-2- جبر محیط———————————————————————– 73

3-2-11-3- جبر سنت­ها———————————————————————- 74

3-2-12- زندگی—————————————————————————– 75

3-2-13- مرگ——————————————————————————  76

3-2-13-1- مرگ پذیری——————————————————————— 77

3-2-13-2- مرگ گریزی——————————————————————— 78

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید