پایان نامه مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر


موضوع پایان نامه:

مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند و همچنین دانش آموزان دختر و پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد که این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن 16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از کلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 84-83 انجام گرفته است.

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب آر ـ بی ـ کتل صورت گر فته است و همچنین پرسشنامه ای به منظور تفکیک دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهیه شده واز دانش آموزان خواسته شد که پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینکه فرض کلی پژوهش مبنی بر معنادار بودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند وآنهایی که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند تایید نشد. البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریکه میانگین اضطراب گروه اول کمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود. ولی دو فرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دو گروه ذکر شده در بالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد. همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شود که اکثرا” با امر ازدواج مجدد مادر مخالف بوده و آنهایی که مادرانشان ازدواج مجدد کرده اند دلیل این امر را بیشتر اصرار اطرافیان می دانند.

فصل اول: بیان مسئله

مقدمه

ازدواج مسئله مهمی است که بسیار سفارش شده است زن و مرد افریده شده اند تا در کنار یکدیگر قرار گرفته و آرامش یابند. زن و مردی که هر کدام تنها زندگی می کنند می توانند با ازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و با مشارکت یکدیگر بسیاری از مشکلاتشان را که شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امدند را حل کنند و همچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند. هر چند ممکن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و کانون به علت های مختلف از هم بپاشد ولی در مجموع می توان گفت که در روزگار پر کشمکش امروز، شاید تنها جای امنی که می توان یافت محیط خانه و زندگی در کنار افراد خانواده است.

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد که بعد ها نقش مادر و پدر را بر عهده می گیرند، فرزندانی نیز وجود دارند.

که تربیت و پرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است و پدر و مادر در قبال این امر نقش اساسی بر عهده دارند که باید با مشارکت یکدیگر این نقش را ایفا کنند. حال اگر هر یک از آنها در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند یا اینکه در محیط خانواده حضور نداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت که دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا که فرزندان والدین خود را تنها تکیه گاه خویش دانسته و در غیاب آنها ممکن است دچار آسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهای طولانی و… داشته باشد که واکنش فرزندان در قبال هر کدام متفاوت است. آنها ممکن است از والد تنها انتظار زیادی داشته و دائم نگران باشند که آینده آنها چه خواهدشد. وظیفه والد تنها نیز بسیارمشکل می شود چرا که باید در یک لحظه هم نقش پدر را بازی کند و هم مادر را و تمام مسئولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بکشد. او باید تصمیم بگیرد که چگونه ازعهده وظایف خود برآید و کوچکترین تصمیم او در مورد اداره  زندگی می تواند تاثیرات عمیقی برکل ساختار خانواده مخصوصا فرزندان و سلامت روانی آنها داشته باشد. والد تنها ممکن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد تا بتواند با مشارکت همسر جدید خود مشکلات را بهتر حل کند. فرزندان در قبال این امر واکنش های متفاوتی خواهند داشت که البته بر اساس سن و جنس آنها متفاوت می باشد.

البته کیفیت تاثیر ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بیان نشده و احتیاج به بررسی و تحقیقات گسترده ای دارد.

با توجه به میزان و تعداد زیاد خانواده های تک سرپرست و واکنش های اطرافیان و جامعه در قبال این مسئله به نظر می رسد بایستی ابعاد مختلف آن مور د بررسی قرار گیرد تا شاید نتایج این پژوهشها بتواند پشتوانه تصمیم زنان و مردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترین تصمیم ها و تامین بهترین شرایط برای خود و فرزندانشان و همچنین روشن شدن وظایف ناپدری و نامادری در برابر فرزندان باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید