پایان نامه مقایسه مؤلفه های شکل دهنده به راهبردهای سیاست خارجی آمریکا


چکیده:

انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی عرصه‌ای است آمیخته از تصمیمات فردی و اجتماعی. سیاست بین‌الملل نیز عرصه‌ی تصمیمات بازیگران نظام جهانی در قبال یکدیگر برای تأمین منافع ملی است؛ لذا بازیگرانی موفق هستند که تصمیمات صحیح و حساب شده ای را به اجرا می‌گذارند. لازمه‌ی این شناخت صحیح نیز شناخت درست از عوامل شکل دهنده به سیاست خارجی کشورها می‌باشد براین اساس در پژوهش پیش رو به مقایسه مؤلفه های شکل دهنده به راهبرد های سیاست خارجی امریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه پرداخته شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که فاکتور های اساسی و مشترک تأثیر گذار بر شکل گیری سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه چه می‌باشد؟ فرضیه مد نظر نیز عبارت است از فاکتورهای شخصیت رئیس جمهور، ساختار کنگره، و ساختار نظام جهانی از فاکتورهای اساسی و مشترک شکل دهنده به سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه می‌باشند.                                                                         

در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی اهدافی بلند مدت در عرصه‌ی سیاست خارجی برای خود تعریف کرده‌اند که با تغییر رؤسای جمهور تغییر نمیابد. اما هر رئیس جمهور با راهبرد خویش درصدد تأمین اهداف مذکور بر می‌آید یعنی حرکت از مسیر های متفاوت به سمت هدفی واحد. نکته قابل تأمل آنکه این تفاوت‌ها با شناخت عوامل شکل دهنده به راهبردها از جمله سه فاکتور مد نظر در این پژوهش یعنی شخصیت، کنگره و نظام جهانی در هر دوران قابل شناخت بوده و به تصمیم گیری صحیح و درستی از جانب سایر کشورها کمک شایانی خواهد نمود. 

کلید واژه: راهبرد، خاورمیانه، کنگره، نظام جهانی، تروریسم

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………………….1

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

2-1-هدف از انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………4

3-1-ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………..5

4-1-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1-کتاب آمریکا 4(ویژه نو محافظه کاران)……………………………………………………………………………….6

2-4-1-کتاب قلمرو خواهی ایران و آمریکا در خاورمیانه…………………………………………………………………6

3-4-1-کتاب استراتژی آمریکا در عراق و منطقه…………………………………………………………………………….7

4-4-1-کتاب American Foreign Policy Making ………………………………………………………………7

5-4-1-کتاب سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر…………………………………………………………………7

6-4-1-کتاب عراق بازی دروغین 11 سپتامبر و حمله آمریکا به عراق……………………………………………….8

7-4-1-کتاب مطالعه تحلیلی پیش نویس جوزف بایدن برای تقسیم عراق………………………………………….8

8-4-1-مقاله سیاست امنیتی امریکا در خلیج فارس:هژمونی و ترتیبات منطقه‌ای………………………………….8

9-4-1-مقاله اوباما و خاورمیانه:تحول راهبردی یا تغییر تاکتیکی……………………………………………………….8

10-4-1-مقاله لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا…………………………………………………………………….9

5-1-نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9

6-1-پرسش اصلی…………………………………………………………………………………………………………………….10

7-1-پرسش‌های فرعی………………………………………………………………………………………………………………10

8-1-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………….10

9-1-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………………………………….10

10-1-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………13

11-1-متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..14

12-1-سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..14

فهرست منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………..16

فصل دوم:مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………19

1-2-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-مهم‌ترین تعاریف مربوط به سیاست خارجی…………………………………………………………………………23

3-2-بخش اول:رهیافت کلان در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی…………………………………………………..25

4-2-بخش دوم:رهیافت خرد در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی…………………………………………………..28

5-2-بخش سوم:رهیافت اتصال دو سطح تحلیل……………………………………………………………………………33

6-2-مدل پیش نظریه روزنا………………………………………………………………………………………………………..33

7-2-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………47

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید