پایان نامه مقایسه روش¬های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب¬ها در تصفیه فاضلاب¬های آغشته به آنتی¬بیوتیک


دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی عمران

               پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران محیط زیست

 

 

مقایسه روش­های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب­ها در تصفیه فاضلاب­های آغشته به آنتی­بیوتیک

استاد راهنما

جناب آقای پروفسور سید احمد میرباقری

 

 

 

 

بهمن ­ماه 1393

فهرست مطالب

فصل اول کلیات  1

1-1      مقدمه. 2

1-۲ ضرورت انتخاب موضوع. 3

1-۳ اهداف تحقیق. 4

1-۳-۱ هدف کلی. 4

1-۳-۲ اهداف جزئی. 4

1-۴ فرضیه پژوهش. 5

فصل دوم ادبیات پژوهش  6

2-۱ مقدمه. 7

2-۲ آنتی‌بیوتیک چیست؟. 8

2-۳ اطلاعات اولیه. 8

2-۳-۱ تاریخچه آنتی‌بیوتیک. 8

2-۳-۲ طبقه‌بندی آنتی‌بیوتیک‌ها. 10

2-۴ اکسی­تتراسایکلین. 12

2-۵ آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط‌زیست. 14

2-۶ منابع و نحوه انتشار آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط‌زیست. 16

2-۷ نگرانی از انتشار آنتی‌بیوتیک در محیط‌زیست. 18

فصل سوم روشهای حذف  20

3-۱ مقدمه. 21

3-۲ روش‌های فیزیکی. 21

3-۲-۱ استخراج فاز مایع. 22

3-۲-۲ جذب. 22

3-۲-۳ غشایی. 23

3-۳ فرآیندهای بیولوژیکی. 23

3-۴ فرآیندهای شیمیایی. 24

فصل چهارم مطالعات کتابخانه­ای  25

4-۱ مقدمه. 26

4-۲ پیشینه تحقیق. 26

4-۳ روش‌های تصفیه اکسی­تتراسایکلین. 28

4-3-1 تصفیه آلاینده‌ها توسط جذب از طریق جاذب کربن فعال و گل بنتونیت. 32

4-3-2 تصفیه آلاینده‌ها به روش انعقاد. 50

4-3-3 تعریف فرآیندهای غشایی. 65

فصل پنجم روش تحقیق، مواد و تجهیزات مورد استفاده  101

5-1 مقدمه. 102

5-2 اندازه‌گیری میزان اکسیتتراسایکلین از پساب دارویی. 103

5-3 روش انجام آنالیز. 103

5-4 ساخت محلول‌های استاندارد و استفاده از معرف‌ها. 105

5-5 متغیرهای پژوهش. 107

5-6 گردآوری اطلاعات. 108

5-7 محیط پژوهش. 108

5-8 برنامه‌ی اجرایی. 108

5-9 وسایل، ابزار، دستگاه­ها و مواد مورداستفاده. 109

5-10 روش تعیین TDS و EC فاضلاب:. 110

5-11 روش تعیین pH:. 111

5-12 روش تعیین غلظت آنتی‌بیوتیک:. 111

5-13 پایلوت­ها و تجهیزات جانبی. 112

5-15 آزمایش ستون جذب. 117

5-15-1 راه‌اندازی پایلوت. 117

5-16 آزمایش جارتست (JAR TEST) 122

5-16-1 مراحل کلی انجام یک نمونه تست جار شامل: 123

5-17 آزمایش فیلتراسیون غشایی RO.. 130

5-17-1 راه‌اندازی پایلوت. 130

5-17-2 روش کار. 130

فصل ششم نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات  136

6-1 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 137

6-2 پیشنهادات. 139

مراجع. 140

 

فهرست جداول

جدول 4-۱ تحقیقات پیشین درزمینه­ی آنتی‌بیوتیک­ها………………………………………………………………………………….27

جدول 4-۲ ویژگی‌های کربن فعال دانه­ای و پودری…………………………………………………………………………………… 35

جدول 4-3 درصد اختلاط بهینه‌ی جاذب برای جذب فلزات سنگین…………………………………………………………….44

جدول4-4-آنالیز اجزای موجود در بنتونیت…………………………………………………………………………………………….47

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید