پایان نامه مقایسه دو روش پیش بینی کمی رگرسیونی و غیر رگرسیونی معیار های مختلف


فرضیه­های پژوهش

۱) روش رگرسیونی پیش بینی واردات در مقایسه با روش غیر رگرسیونی از دقت بیشتری برخوردارند.

۲)  با توجه به روند روبه رشد تقاضا، میزان واردات برنج در آینده افزایش می یابد.

۳- با توجه به حداقل  خطای پیش بینی  روشهای سری زمانی تک متغیره ARMA و ARIMA برای پیش بینی مقادیر آینده محصول مورد مطالعه مناسبتر است.

 

۱-۷ کاربردهای متصور از تحقیق

از آنجا که پیشگویی وقایع آینده در فرایند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند، لذا  پیش بینی برای بسیاری از سازمان­ها و نهادها حائز اهمیت است. به علاوه پیش بینی متغیرها ی اقتصادی نقش موثری در سیاست­های دولت دارد، چرا که دولت سیاست­های خود را نه فقط بر اساس وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی کوتاه و بلند مدت از متغیر های کلیدی اقتصادی تدوین می کند و به مورد اجرا می­گذارد. لذا دقت پیش بینی  این متغیرها، صرفنظر از  درستی و تناسب سیاست­ها با وضع موجود، از جمله رموز موفقیت این سیاست­ها به شمار می آیند (طرازکار ,۱۳۸۴: ۹۸ (.

پیش­بینی میزان واردات برنج نیز می­تواند در سیاست­گذاری و برنامه ریزی ارز تخصیصی برای واردات این منبع غذایی برای سال­های آینده مورد استفاده ارگان­های مختلف مانند گمرک، وزارت بازرگانی و … قرار گیرد.  همچنین بهره­وران کاربردی  نتایج پیش بینی واردات  در مطالعه حاضر در برنامه ریزی و تعمیم سازی می تواند مورد استفاده گمرک ایران، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

۱-۸  قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر میزان واردات برنج از گمرک­های ایران بر اساس [۱]Fob طی سال­های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۱ است.

 

۱-۹ قلمرو زمانی پژوهش

  قلمرو زمانی شامل داده­های میزان واردات برنج از گمرک ایران بر اساس Fob از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۱ است.

 

۱-۱۰ قلمرو موضوعی پژوهش

   در پژوهش حاضر ارزش واردات برنج به­صورت FOB به صد­هزار­ریال در قیمت پایه سال ۱۳۸۴ از سالنامه­های آمار بازرگانی خارجی  ایران گرد­آوری شده است. و با روش­های رگرسیونی و غیر رگرسیونی پیش­بینی می­کند.

 

۱-۱۱ شرح واژه­ها و اصطلاحات به­کار رفته در پژوهش

    پیش­بینی[۲]: پیش­گویی شرایط و حوادث آینده پیش­بینی نامیده می­شود و چگونگی انجام این عمل پیش­بینی کردن نامیده می­شود.

آریما (ARIMA[3]): الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک  که یکی از روش­های پیش بینی کمی رگرسیونی است.

  هالت وینترز غیر فصلی: یکی از روش­های پیش بینی کمی غیر رگرسیونی که برای پیش­بینی بوسلیه سری زمانی بکار می­رود و در آن تغییرات فصلی جهت پیش­بینی خنثی می­شود.

   برنج: برنج گیاهی است یکساله است و در مناطق گرم و مرطوب و پرآب می‌روید. ساقه آن راست  و برگهای آن بزرگ و نوک تیز است. هر سنبلک برنج دارای دنباله کوتاه و یک گل  دارد. میوه آن به شکل خوشه‌ای متشکل از سنبلکها در انتهای ساقه قرار دارد و یک دانه  برنج در آن است شلتوک می‌نامند.

[۱] . Free On Board

[۲] . Forecast

[۳] . Autoregressive Integrated Moving Average

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید