پایان نامه مقایسه دوز دارو ( بالا-پایین) بر حافظه کاری


عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

۴-۳- حجم نمونه و روش نمونه گيري

به منظور انتخاب آزمودني ها، ليستي از معتادان مصرف كننده تریاک و شیره، كه در مراكز درماني پذيرفته و تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین  قرار گرفته بودند را تهيه نموده كه پس از اتمام كار، معلوم گرديد  ۲۰۰ بيمار مصرف كننده تریاک و شیره در اين مراكز در آن زمان خدمات درماني دريافت مي كردند. لذا براي انتخاب نمونه اي كه شرايط ورود به پژوهش را دارا هستند، با تمامي اين بیماران  مصاحبه اوليه اي اجرا شد كه از اين تعداد ۱۵۶ نفر شرايط حضور در پژوهش را دارا بودند در قدم بعدي ۱۵۶  بيمار به دو گروه تقسیم شدند. ۹۵  نفردرگروه تحت درمان نگهدارنده متادون و ۶۱ نفر در گروه تحت درمان نگهدارنده بوپرنورفین قرار گرفتند. ملاک های ورود: تشخیص وابستگی به مواد که با ملاک های DSM- IVاعتیاد آن­ها محرز شده بود، داشتن تحصیلات حداقل ابتدایی، سن ۵۰ – ۱۸ سال، کسب بهره هوشی حداقل ۸۵ در خرده آزمون های کلامی وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)، مرد بودن، ماده مخدر مصرفی (تریاک و شیره) قبل ازدرمان نگهدارنده، مصرف داروی متادون و بوپرنورفین و نداشتن بیماری های روان پزشکی خاص.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا حافظه کاری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

۲- آیا حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

۳- آیا حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

۴- آیا زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

۵- آیا حافظه کاری افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

۶- آیا حافظه کلامی افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

۷…

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید