پایان نامه مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان :

مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و مدرسه تیزهوشان سال دوم دبیرستان های شهر اصفهان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و مدرسه تیزهوشان سال دوم دبیرستان های شهر اصفهان برای بررسی “اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک” است

.جامعه تحقیق شامل، کلیه دانش آموزان سال دوم دبیرستان مدارس عادی و تیزهوشان شهر اصفهان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ابتدا پنج دبیرستان از پنج ناحیه شهر اصفهان به تصادف انتخاب شده، سپس با استفاده از تست هوش ریون پیشرفته، 30 دانش آموز تیز هوش از مدارس عادی و 30 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدرسه تیزهوشان انتخاب شدند. نتایج حاصل از مقایسه چهار مشخصه ی خود پنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان با استفاده از پرسشنامه های خود پنداره تحصیلی کانر، خودکارآمدی تحصیلی وود ولوک، عزت نفس رزنبرگ و اضطراب امتحان ابوالقاسمی به صورت علی-مقایسه ای اندازه گیری شد.

بررسی نتایج با روش تحلیل واریانس چند متغییری (مانوا) نشان داد که خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدارس تیز هوشان به طور معنی داری (p<0/01) بالاتر و میزان اضطراب امتحان آنان به طور معنی داری (p<0/01) پایین تر است. هم چنین نتایج به دست آمده اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک را تایید کرد.

کلید واژه ها: تیزهوشی، اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک، خود پنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس، اضطراب امتحان.

 فصل اول

کلیات

امروزه در اکثر مناطق کشور، اغلب خانواده های دارای فرزندان باهوش و بااستعداد تمایل فراوانی دارند که فرزندانشان در مراکز ویژه ی پرورش استعدادهای درخشان یا همان مدارس تیزهوشان تحصیل کنند. رقابت شدید در بین دانش آموزان جهت ورود به این مراکز، برگزاری کلاس های آمادگی جهت آزمون ورودی این مدارس و انتشار کتب فراوان در زمینه ی آمادگی برای این آزمون ها از سال های اولیه دبستان برای دانش آموزان، شاهدی بر این مدعاست. دلایل متعددی می توان برای توضیح این امر ارائه نمود که یکی از آن ها طبق گفته سیلر[1](2001)، این باور است که برنامه های ویژه تحصیلی برای استعدادهای درخشان قدرت فکری و فردی این دانش آموزان را پرورش می دهد و همچنین این گونه برنامه های تحصیلی انتخاب ها و تجارب مثبت فردی و حرفه ای ایشان را در طول زندگی تسهیل می کند. انتخاب ها و تجاربی که آن ها را به یک “زندگی خوب[2]” رهنمون می شودو به نوعی آنان را در برابر غول کنکور مجهز می سازد.

سلیگمن[3](2003)، توضیح می دهد که “زندگی خوب” یک حالت و وضعیت روان شناختی است که با دانستن این امر به وجود می آید که برجسته ترین توان و استعداد فرد کدام است و آن گاه استفاده از این توانایی ها و استعدادها برای شکل دادن زندگی فردی و ایجاد یک حالت جریان داشتن در تمام جنبه های بودن است.

یکی از مؤثرترین راه های کمک به دانش آموزان با استعداد جهت انتخاب محیط آموزشی مناسب، راهنمایی آنان برای ورود به مدارسی است که هر چه بهتر بتوانند استعداد آن ها را پرورش دهند. اصطلاح “اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک”[4]، که توسط مارش[5]، معرفی شد و رواج پیدا کرد، چنین می گوید که دانش آموزان باهوش و با استعداد ترجیح می دهند به جای رفتن در محیط های دارای امکانات و برنامه های ویژه شکوفایی،  در محیط ها و اجتماعات آموزشی کوچک تر، احترام و توجه بیشتر دریافت کنند و در این محیط های کوچک با به نمایش گذاشتن توانایی هایشان تحسین دیگران را برای خود همراه داشته باشند(مارش، 2001).

خودپنداره تحصیلی شامل یک بخش تطبیقی است که در آن دانش آموزان مهارت ها و توانایی های تحصیلی خود را در مقایسه با دیگر دانش آموزان و هم کلاسی هایشان مورد ارزیابی قرار می دهند(کوکلی[6]، 7200). خود پنداره تحصیلی شامل مجموعه ای از ویژگی ها، عقاید و دیدگاه هایی می باشد که توسط دانش آموزان درباره ی مجموعه مهارت های تحصیلی و اجرای شان تصور می شود(لنت، بران و گوری،[7]1997).

خودکارآمدی تحصیلی[8] باور دانش آموزان درمورد سطح توانایی هایشان برای برنامه ریزی و سازماندهی کردن و اجرای هرچه موثرتر کاربردهای دستیابی به موفقیت ها و مهارت های تحصیلی می باشد (مارکن و بارون[9]، 2200).خودکارآمدی تحصیلی را می توان به عنوان اطمینان افراد در مورد توانایی شان برای انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی در یک سطح مشخص شده تعریف کرد(اسچانک[10] ،1991). یک حس قوی ،سطح بالایی از انگیزه،عملکردهای تحصیلی و توسعه ی علاقه ذاتی به ماهیت مبحث تحصیلی را به وجود می آورد”(بندوا[11] و چانک[12] به نقل از بندورا،1997).

زمانی که راجرز[13] مفاهیم خودایده آل وخود ادراک شده رامطرح کرد، همان مباحثی را مورد بررسی قرار داد که اکنون تحت عنوان عزت نفس می شناسیم. همان تمایزی که بین خودپنداره وعزت نفس[14] قایل میشویم. بین خود ایده ال و ادراک شده قابیل می شویم. درواقع عزت نفس بار ارزشی دارد، یعنی فرد به قضاوت درباره خود می پردازد و با کمی اهمال می توان آن  را خود ایده آل تلقی کرد، یعنی آنچه فرد تمایل دارد باشد. پس تفاوت بین واقعیت وایده آل همان شکاف بین خود پنداره وعزت نفس است(راجرز 1957، به نقل از بحرینی، 1375).

اضطراب امتحان[15] یکی از شایع ترین مشکلات در بین دانش آموزان به حساب می آید. به عقیده روان شناسان و متخصصین امرآموزش، مقدار کم اضطراب به عنوان یک عامل انگیزشی موثر می تواند عملکرد فرد را برای تلاش بیشتر افزایش دهد. درمقابل اضطراب بیش از حد تاثیرات متفاوتی دارد و می تواند موجب از هم گسیختگی فرایندهای روانی که برای عملکرد صحیح فرد ضروری می باشند گردند. این نوع اضطراب که به اضطراب امتحان ناتوان کننده نیز مشهور است 10 تا 30 درصد تمامی دانشجویان ودانش آموزان را متأثر می سازد و عملکرد آن ها را به شدت کاهش می دهد (واچلکا و کاتز[16]، 2000) به طوری که مطالعات مختلف نشان داده است که اضطراب امتحان تأثیر اساسی و مهمی روی عملکرد تحصیلی افراد دارد(کزادی[17]، 2004).

دراین پژوهش به مقایسه خودپنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و ویژه پرداخته شده، تا اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک بررسی شود. در ادامه به بیان مساله و ذکر اهمیت و ضرورت  پژوهش پرداخته و سپس اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش و تعاریف نظری و عملی واژه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید