پایان نامه مقایسه تاثیر حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل های گلوکزامین و کوندراتین در زنان 40 تا 60 سال مبتلا به بیماری استئوآرتریت زانو (آرتروز زانو)


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه شرکت در فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری های مزمنی همچون استئوآرتریت پیشنهاد می شود. گلوکزامین از مکمل های غذایی محسوب می شود که امروزه بطور گسترده ای توسط بیماران استئوآرتریت استفاده می شود اما نتایج درمانی قطعی این مکمل همچنان ناشناخته است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه بین حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل گلوکزامین و کندراتین بر بهبود درد و عملکرد زنان مبتلا به استئوآرتریت است.45 زن مبتلا به استئوآرتریت خفیف تا متوسط با میانگین سن(58/87±4/43)، قد(164/46±2/95) و وزن(76/08±3/15) به صورت در دسترس هدفمند به عنوان آزمودنی انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه حرکت درمانی در آب، دارودرمانی وکنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه جهانی (WOMAC)برای عملکرد و پرسشنامه دیداری (VAS) برای درد استفاده شد. نمونه های گروه حرکت درمانی در آب، برنامه تمرینی ورزش در آب را به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته به مدت30 – 45 دقیقه زیر نظر مربی حرکت درمانی در آب انجام دادند و نمونه های گروه مکمل به مدت 8 هفته، روزانه 750 میلی گرم مکمل گلوکزامین و کندراتین مصرف کردند.گروه کنترل هیچ مداخله ای نداشت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر در بسته نرم افزاری SPSS در سطح معنی داری(P<0/05) استفاده گردید.درد زانو و عملکرد آزمودنی ها در هر دو گروه حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل گلوکزامین و کندراتین پس از اجرای پروتکل به میزان معنی داری بهبود یافته بود، ولی بهبود در گروه حرکت درمانی در آب بیشتر از گروه مکمل گلوکزامین و کندراتین بود.نتایج نشان داد که برنامه تمرینی ورزش در آب می تواند به عنوان یک روش تمرینی ایمن و موثر در بهبود درد و عملکرد زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه ها: استئوآرتریت، زانو، حرکت درمانی در آب، مکمل گلوکزامین و کندراتین.

فصل اول

مقدمه و کلیات

مقدمه

استئوآرتریت یک اختلال بافت نرم است که تمام ساختمانهای داخل و اطراف مفصل زانو را درگیر می کند. این اختلال یا به صورت اولیه و یا ثانویه به آسیب قبلی و یا عوارض بیومکانیکی پدیدار می شود. استحاله غضروف و آسیب آن، قسمت اصلی این بیماری است. تصور می شود که ورزش در آب به این دلیل موفق بوده است که نیروهای فشاری روی مفصل را کاسته و در نتیجه موجب کاهش درد می شود، احساس بی وزنی بوجود آمده در آب، بنظر میرسد سفتی عضلات بدن (تون عضلانی که نقش محافظتی دارد ) را بر طرف یا به شدت کم می کند. این اثر از اسپاسم عضلانی و درد که ممکن است از فعالیت های روزانه بیمار ناشی شده باشند می کاهد. ویژگی های خاصی ورزش در آب را از ورزش در خشکی متمایز می کنند و همین ویژگی ها سبب متداول شدن آن گشته اند. گلوکزامین از مکمل های غذایی محسوب می شود که امروزه بطور گسترده ای توسط بیماران استئوآرتریت استفاده می شود اما نتایج درمانی قطعی این مکمل همچنان ناشناخته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید