پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی


۴-۱ اهداف پژوهش

هدف اصلی

مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی ­سرپرست و عادی.

اهداف فرعی

مقایسه اختلالات رفتاری در نوجوانان عادی و بی­ سرپرست

مقایسه عزت نقس در نوجوانان عادی و بی­ سرپرست

مقایسه رضایت از زندگی در نوجوانان عادی و بی­ سرپرست

۵-۱ فرضیه های پژوهش

فرضیه­ ی اصلی

بین اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان عادی و بی ­سرپرست تفاوت وجود دارد.

فرضیه های فرعی

اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست بیشتر از نوجوانان عادی است.

عزت نفس نوجوانان عادی بیشتر از نوجوانان بی سرپرست است.

رضایت از زندگی نوجوانان عادی بیشتر از نوجوانان بی سرپرست است.

 

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید