پایان نامه مقایسه اثر بخشی مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو


۱-۵-۱۱-خودکارآمدی[۱]

خودکارآمدی از نظریه­ی شناخت اجتماعی[۲] آلبرت باندورا  مشتق شده است که به باورها یا قضاوت­های فرد به توانائی های خود در انجام وظایف و مسئولیت­ها اشاره دارد(بندورا[۳]،۱۹۸۶). در پژوهش حاضر، خودکارآمدی یکی از شاخص­های نشان دهنده­ی سلامت روانی افراد دیابتی است و با پرسشنامه­ی خودکارآمدی عمومی شرر و آدامز،۱۷سوالی سنجیده می­شود. . این متغیر در مقیاس فاصله ای است.

۱-۵-۱۲-رفتار مراقبت از خود

رفتار مراقبت از خود نشان می­دهد که فرد در چهار جنبه از دیابت )رژیم غذایی، ورزش، بازبینی قند خون و رعایت توصیه های پزشکی(  مدیریت شخصی خود را به چه نحو اعمال می­کند )توبرت و گلاسگو، ۱۹۹۴؛ به نقل از پور­شریفی و همکاران، ۱۳۸۶). این متغیر در پژوهش حاضر توسط پرسشنامه­ی  خلاصه­ای از رفتارهای مراقبت از خود برای افراد دیابتی سنجیده می­شود.  این شاخص در مقیاس فاصله­ای است.

۱-۵-۱۳-استرس

استرس واکنش فیزیولوژیک بدن در مقابل هر تغییر ، تهدید و فشار بیرونی یا درونی است که تعادل روانی فرد را بر هم می­زند(سارافینو،۲۰۰۲). در پژوهش حاضر میزان استرسی که فرد تجربه می­کند با پرسشنامه­ی مقیاس اضطراب، استرس و افسردگی(۲۱سوالی)سنجیده می­شود.  این متغیر در مقیاس فاصله­ای است.

۱-۵-۱۴-مشکلات مرتبط با دیابت[۴]

دیابت خود نوعی استرس مزمن تلقی می شود که سازگاری فرد با بیماری را با مشکل مواجه می­کند. هدف این مقیاس ارزیابی نگرانی­های مرتبط با دیابت است که بر سازگاری فرد تاثیر نامطلوب می­گذارد.این مقیاس میزان استرسی که بیماران دیابتی در رابطه با کنترل قند خونشان مواجه می­شوند را می سنجد.این ناراحتی­ها از عصبانیت(احساس عصبانیت وقتی که شما فکر می کنید مجبورید با بیماری دیابت زندگی کنید) و ناراحتی بین فردی(احساس می کنم که خانواده و دوستانم در کنترل دیابتم به من کمک نمی­کنند) تا ناکامی با جوانب مدیریت دیابت(اهداف مشخص و روشنی برای کنترل دیابتم ندارم) متفاوت  است. این متغیر در مقیاس فاصله­ای است.

۴.Self Efficacy

  1. Social cognition Theory

۶٫Bandura

۱.Problem Areas In Diabetes(PAID)

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید