پایان نامه مقایسه اثر بخشی مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله ی افزایش انگیزه و مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر میزان مراقبت از خود در افراد مبتلا به دیابت نوع دو


 

۱-۵-۲-آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی شامل مدیتیشن­های مختلف، یوگای کشیدگی، آموزش مقدماتی درباره­ی افسردگی، تمرین مرور بدن و چند تمرین شناخت­درمانی است که ارتباط بین خلق، افکار، احساس و حس­های بدنی را نشان می دهد. تمام این تمرین­ها، به نوعی توجه به موقعیت­های­بدنی و پیرامون را در«لحظه­ی حاضر»میسرمی­سازد و پردازش­های خودکار افسردگی­زا را کاهش می­دهد.  در این شیوه، منابع حسی مانند الگوهای معنایی است. تمرین­های بدنی، باعث تغییر شکل مدل طرحواره می­شود(تیزدل[۱] و همکاران،۲۰۰۰). در پژوهش حاضر، آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،  برگرفته از راهنمای جلسات مداخله­ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی(محمدخانی و خانی پور،۱۳۸۴)، متغیر­مستقل در مقیاس اسمی و دارای دوسطح است:

سطح اول، حضور در جلسه­های آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی به مدت ۸ جلسه­ی یک ساعته است. این جلسه­ها بر اساس “راهنمای آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی:  ویژه­ی افراد مبتلا به دیابت اجرا می شود )بودن در گروه مداخله(.

سطح دوم، عدم حضور در جلسه­های آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی است )بودن در گروه شاهد(.

۱-۵-۳-مداخله­ی گروهی افزایش انگیزه

درمان افزایش انگیزه[۲]روشی مراجع محورو رهنمودی به­منظور تقویت و افزایش انگیزه­ی درونی برای تغییرات از طریق کشف، شناسایی و حل تردیدها و دوسوگرایی است. این درمان یک شیوه­ی مشاوره­ای کوتاه مدت برای افزایش انگیزه جهت تغییر رفتارها بوسیله­ی جستجو و حل مسائل درباره­ی تغییر است(بریت[۳]،۲۰۰۸). در پژوهش حاضر، آموزش گروهی افزایش انگیزه،  برگرفته از راهنمای جلسات مداخله­ی گروهی افزایش انگیزه (بریت،۲۰۰۸)می باشد ، متغیر مستقل در مقیاس اسمی و دارای دوسطح است:

سطح اول، حضور در جلسه های آموزش گروهی افزایش انگیزه به مدت ۴ جلسه­ی یک­ساعته است. این جلسه­ها بر اساس “راهنمای آموزش گروهی افزایش انگیزه: ویژه ی افراد مبتلا به دیابت” اجرا می­شود )بودن در گروه مداخله(.

سطح دوم، عدم حضور در جلسه­های آموزش گروهی افزایش انگیزه است )بودن در گروه شاهد(.

۱٫Teasdale

Motivational enhancement therapy (MET) 1.

۲٫Britt

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید