پایان نامه معدن – استخراج – بررسی سیستم آتشباری نانل

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :پایان نامه معدن – استخراج – بررسی سیستم آتشباری نانل

به همراه عکس ها

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

 

دانشكده تحصيلات تكميلي

گروه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن

سمينار كارشناسي ارشد

عنوان:

 

بررسي سيستم آتشباري نانل

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

فصل اول: مواد منفجره مصرفي در معادن

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- باروت………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- آنفو (ANFO)……………………………………………………………………………………… 3

1-4- آنفوي مقاوم درمقابل آب (Akvanol)……………………………………………………… 4

1-5- آنفوي سنگين (Heavu ANFO)…………………………………………………………….. 5

1-6- مواد منفجره ژله اي (Slurry)……………………………………………………………….. 5

1-7- مواد منفجره امولسيون (Emulsion)……………………………………………………… 6

1-7-1- اموليت (Emulite)……………………………………………………………………………. 8

1-8- امولان (Emulan)………………………………………………………………………………… 8

1-9- ديناميت (Dynamite)……………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: عوامل انفجاري

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 10

2-2- فتيله اطمينان (Safety Fuse)………………………………………………………………….. 10

2-2-1- آتشكاري با فتيله اطمينان و چاشني…………………………………………………… 11

2-2-2- مزايا و معايب فتيله اطمينان………………………………………………………………. 11

2-2-2-1- مزايا………………………………………………………………………………………….. 11

الف

 

2-2-2-2- معايب………………………………………………………………………………………… 12

2-3- فتيله انفجاري (Detonating Cord)…………………………………………………………. 12

2-3-1- مزايا و معايب فتيله انفجاري…………………………………………………………….. 13

2-3-1-1- مزايا …………………………………………………………………………………………. 14

2-3-1-2- معايب………………………………………………………………………………………… 14

2-4- چاشني برقي……………………………………………………………………………………….. 14

2-4-1- مزايا و معايب آتشباري برقي……………………………………………………………. 15

2-4-1-1- مزايا………………………………………………………………………………………….. 15

2-4-1-2- معايب ……………………………………………………………………………………….. 16

2-5- سيستم هركودت (چاشني گازي)…………………………………………………………… 16

2-5-1- مزايا و معايب سيستم هركودت………………………………………………………… 17

2-5-1-1- مزايا………………………………………………………………………………………….. 17

2-5-1-2- معايب ……………………………………………………………………………………….. 17

2-6- سيستم نانل………………………………………………………………………………………… 18

2-6-1- مزاياي سيستم نانل…………………………………………………………………………. 18

2-7- پرايمر………………………………………………………………………………………………… 19

2-8- بوستر………………………………………………………………………………………………… 19

2-9- تأخير و نقش آن در پارامترهاي انفجار و خردشدگي سنگها…………………….. 20

فصل سوم: بررسي سيستم نانل و استفاده از آن در چند معدن

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 23

3-2- فرآيند ساخت نانل……………………………………………………………………………….. 24

3-3- اجزاء تشكيل دهنده واحد نانل………………………………………………………………. 25

3-3-1- تيوپ نانل……………………………………………………………………………………….. 25

3-3-2- چاشني…………………………………………………………………………………………… 26

3-3-3- رابط………………………………………………………………………………………………. 27

3-3-4- استارتر………………………………………………………………………………………….. 28

3-3-5- برچسب مشخصات نانل…………………………………………………………………… 29

3-3-6- گيره………………………………………………………………………………………………. 29

3-4- آزمايشهاي انجام شده در روي تيوپ نانل……………………………………………… 29

3-4-1- بررسي مقاومت تيوپ نانل……………………………………………………………….. 29

3-4-2- حساسيت در مقابل عوامل شيميايي……………………………………………………. 30

3-5- انواع چاشني نانل………………………………………………………………………………… 30

3-5-1- چاشني NONLE GT/MS…………………………………………………………………. 32

3-5-2- چاشني NONEL GT/T…………………………………………………………………….. 32

3-5-3- چاشني NONEL UNIDET………………………………………………………………. 33

3-6- انواع رابط…………………………………………………………………………………………… 34

3-6-1- رابط نوع UB0………………………………………………………………………………… 34

3-6-2- رابطهاي نوع UNIDET…………………………………………………………………….. 34

3-6-3- رابط خوشه اي ………………………………………………………………………………. 35

3-7- تحليل مراحل آتشباري با نانل……………………………………………………………….. 35

3-7-1- اتصالات با استفاده از رابط UB0……………………………………………………… 36

3-7-2- اتصال تيوپ نانل به فتيله انفجاري (كرتكس)………………………………………. 38

3-7-3- اتصال توسط رابط خوشه اي…………………………………………………………… 39

3-8- آتش كردن مدار نانل…………………………………………………………………………… 40

3-8-1- ماشين انفجار دستي HN1………………………………………………………………… 40

3-8-2- ماشين انفجار پنوماتيك از راه دور PN1……………………………………………. 42

3-8-3- انفحار با چاشني الكتريكي………………………………………………………………… 43

3-9- چند نمونه از نحوه اتصال مدار با استفاده از چاشني و رابط هاي نانل……… 43

3-9-1- مدار انفجار كوچك پلكاني………………………………………………………………… 43

3-9-2- مدار انفجار بزرگ پلكاني………………………………………………………………….. 44

3-9-3- انفجار جهت حفر ترانشه………………………………………………………………….. 45

3-9-4- اتصال با استفاده از رابط هاي NONEL UNIDET براي معادن روباز….. 46

3-9-5- اتصال با استفاده از رابط هاي NONEL UNIDET براي حفر ترانشه…….. 49

3-9-6- آتشباري تونل…………………………………………………………………………………. 50

3-10- استفاده نانل براي آتشباري معدن ماگما سوپريور سوپريور آريزونا………. 51

3-10-1- آزمايش نانل در حفر راهروها………………………………………………………… 51

3-10-2- آزمايش نانل در كارگاههاي استخراج معدن ماگما سوپريور………………. 51

3-10-3- تاثيرات خرجگذاري نانل و بهم بستن آن …………………………………………. 52

3-11- استفاده از نانل براي آتشباري معدن طلاي هارموني…………………………….. 53

3-12- استفاده از نانل در معدن گل گهر ……………………………………………………….. 60

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل و نتايج بدست آمده از استفاده نانل

4-1- معدن ماگما سوپريور………………………………………………………………………….. 74

4-1-1- چال منفجر نشده (Misfire)……………………………………………………………… 74

4-1-2- مطالعه زماني………………………………………………………………………………….. 74

4-1-3- استاندارد كردن الگوي حفاري………………………………………………………….. 75

4-1-4- نتايج بدست آمده از استفاده نانل در معدن ماگما سوپريور………………….. 75

4-2- معدن طلاي هارموني…………………………………………………………………………… 76

4-2-1- نتايج بدست آمده از بكارگيري سيستم نانل در معدن طلاي هارموني…….. 78

4-3- معدن گل گهر……………………………………………………………………………………… 81

4-4- مراحل قبل از خرج گذاري …………………………………………………………………… 82

4-5- هنگام خرجگذاري ………………………………………………………………………………. 82

4-6- وصل كردن مدار………………………………………………………………………………… 83

4-7- كنترل اتصالات …………………………………………………………………………………… 83

4-8- مهلت نگهداري در انبار………………………………………………………………………… 84

4-9- محصولات آسيب ديده ………………………………………………………………………… 84

4-10- نتايج ……………………………………………………………………………………………….. 85

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………….. 87

پيوست………………………………………………………………………………………………………… 89

 

 

 

چكيده

اين پروژه عنوان بررسي سيستم آتشباري نانل را به خود اختصاص داده است. ابتدا مواد منفجره صنعتي (مواد منفجره معمول در معادن) بطور مختصر شرح داده شده است و از آنجا كه اكثر مواد منفجره مورد استفاده در كارهاي معدني از حساسيت پاييني برخودارند، عوامل انفجاري مورد بررسي قرار گرفته اند. مقايسه انجام گرفته بين عوامل انفجاري، نشان دهنده اين است كه سيستم نانل داراي برتري هايي نسبت به ديگر عوامل مي‎باشد. شرح كامل جزييات اين سيستم بدنه اصلي اين پروژه را تشكيل مي‎دهد. بدنبال بررسي اين سيستم، شرح نتايج بدست آمده از استفاده نانل در معدن مس ماگما سوپريور، سوپريور آريزونا، معدن طلاي هارموني و معدن سنگ آهن گل گهر ارائه شده است.

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 دانلود پایان نامه معدن – استخراج – بررسی سیستم آتشباری نانل- به همراه عکس ها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید