پایان نامه معانی ذهنی کنشگران جنبش زنان ایران


دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

معانی ذهنی کنشگران جنبش زنان ایران

استاد راهنما: دکتر شیرین احمدنیا

استاد مشاور: دکتر ابراهیم توفیق

استاد داور: دکتر پرویز پیران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: مقدمه و کلیات                                                         6

 1. اهمیت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………  6
 2. طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………  9
 3. اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………..  12

فصل دوم: مروری بر پیشینه تجربی و نظری تحقیق                                      13

 1. مروری بر ادبیات تجربی و تحقیقات مرتبط …………………………………………….  13
 • الیز ساناساریان ………………………………………………………………………………….. 13
 • پروین پایدار …………………………………………………………………………………… 14
 • نوشین احمدی خراسانی ……………………………………………………….. 15
 • حمیرا مشیرزاده …………………………………………………………………………… 16
 • ناهید مطیع …………………………………………………………………………………….. 18
 • حمیدرضا جلائی پور ……………………………………………………………… 19
 • فریبرز لرستانی …………………………………………………………………….. 22
 • شهربانو محمدکریمی …………………………………………………….. 25
 • حسین رنجبر ……………………………………………………………………. 26
 • سعید زاهد زاهدانی ……………………………………………………………….. 28
 • علی کریمی …………………………………………………………………………………. 31
 1. پیشینه مفهومی و نظری جنبش های اجتماعی ………………………………….  33
 • رویکرد رفتار جمعی ………………………………………………………………… 35
 • رویکرد نهادی ……………………………………………………………………………… 39
 • رویکرد جامعه مدنی …………………………………………………………….. 43
 1. مروری بر پیشینه نظری فمینیستی …………………………………………………  46
 • نظریه های کلاسیک …………………………………………………………………. 47
 • نظریه های تلفیقی ……………………………………………………………………. 49
 • نظریه های ویژگی محور ………………………………………………………. 51
 • سایر نظریه ها …………………………………………………………………….. 53
 1. چارچوب مفهومی و نظری تحقیق …………………………………………………………  54

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                            58

 1. سوالات تحقیق ……………………………………………….  58
 2. مزیت روش های میدانی و کیفی برای مطالعه جنبش زنان …………………………  59
 3. روش انجام تحقیق ……………………………………………………..  61
 • مطالعه اسنادی و تاریخی ………………………………………………….. 61
 • مصاحبه زمینه یابی برای جریان شناسی جنبش ………………………………………. 62
 • مصاحبه عمیق برای شناخت چهارچوب های تفسیری …………………………… 63
 • مطالعه مقالات و متن های کنشگران جنبشی …………………………………… 64

فصل چهارم: یافته های تحقیق                                       65

 1. تاریخچه جنبش زنان در ایران (از مشروطه تا دهه 1360) ……………………….  65
 • جنبش زنان در دوره مشروطه …………………………………………………. 66
 • جنبش زنان در دوره پهلوی اول ………………………………………… 70
 • جنبش زنان در دوره پهلوی دوم ……………………………………………………….. 73
 • جنبش زنان پس از انقلاب 57 تا آغاز دهه 1370 …………………………. 77
 1. وقایع نگاری ده ساله جنبش زنان از 1376 تا 1386 ……………………………………………..  81
 2. جریان شناسی جنبش زنان ………………………………………………………………  92
 • آشکارگی مجدد جنبش زنان در عرصه عمومی …………………………………. 95
 • محورهای جدید برای هویت یابی در جنبش زنان …………………………………… 100
 • جریان شناسی جنبش زنان در دوره معاصر ……………………………………………….. 108
 1. گفتمان ها و چارچوب های تفسیری …………………………………….  117
 • تحلیل وضعیت زنان ……………………………… 118
 • تحلیل وضعیت سیاسی – اجتماعی موجود ……………………………………. 124
 • اهداف، استراتژی ها و برنامه های عمل …………………………………………. 127
 1. چالش های پیش رو ………………………………………………………………………….  136
 • چالش با جامعه سیاسی …………………………………………………… 136
 • چالش با مسئله مذهب …………………………………………………….. 140
 • چگونگی استفاده از روش های اعتراضی ……………………………………. 146
 • چشم انداز آینده ……………………………………………………………. 151

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری                        156

 1. ترسیم نقشه جنبش زنان ……………………………………………….  156
 2. ویژگی های جنبش زنان در ایران ………………………….  160
 3. مشکلات و پیشنهادات تحقیق ………………………………………………  167

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید