پایان نامه مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرک صنعتی شهرکرد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرک صنعتی شهرکرد

استاد راهنما :

دکتر علی حیدری

چکیده
شهرک صنعتی شهرکرد واقع در فاصله 3 کیلومتری شهر شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. که با وسعت 475 هکتاری، وسیع‌ترین و در حال حاضر با استقرار 255 واحد صنعتی در حال بهره برداری و همچنین اشتغال بالغ بر 5400 نفر یکی از بزرگترین و مهم‌ترین شهرک‌های صنعتی استان می‌باشد. دراین مطالعه مجموعه‌ای از داده‌های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن نهم میلادی تابه حال بکارگرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 200 کیلومتری شهرک صنعتی شهرکرد مدل شده اند. برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی باتوجه به کمبود داده‌های مناسب لرزه خیزی ودقت کم اطلاعات موجود و نیزعدم قطعیت در بزرگ در زمان‌های مختلف از روش (2000)kijko  استفاده شده است. بررسی زمینلرزه‌های رویداده درگستره طرح،  نشان دهنده سطح بالای لرزه‌خیزی می‌باشد و در دوره‌های تاریخی و قرن بیستم رخداد زمین لرزه‌هایی با بزرگای پیرامون 6 و حتی بیشتر امری عادی جلوه می‌کند. وجود گسلهای بزرگ و اصلی و در عین حال فعال در گسترۀ طرح نیز حاکی از فعالیت لرزه‌ای منطقه می‌باشد. ارزیابی احتمالی خطر زلزله نیز برای شبکه‌ی 7*8 شامل کل شهرک صنعتی شهرکرد و با انتخاب روابط کاهندگی مناسب و استفاده از نرم افزار seisrisk III  برای چهار سطح خطر مختلف انجام شده و نتایج این ارزیابی به وسیله نقشه ماکزیمم شتاب حرکتی زمین(PGA) تهیه گردیده است.

مقدمه
هدف از انجام این پایان نامه، بررسی وانجام مطالعات لرزه خیزی ولرزه زمینساخت گستره محدوده شهرک صنعتی شهرکرد بوده است.

نتایج حاصل ازاین مطالعه شامل شناسایی و معرفی مهمترین چشمه‌های لرزه زا، بررسی بیشینه لرزه خیزی وارائه بیشینه مقادیر پارامترهای جنبش نیرومند زمین درساختگاه شهرک صنعتی شهرکرد در مقابل خطر زمینلرزه می‌باشد.

با توجه به اینکه تولید و انتشار امواج ناشی از بروز زمین لرزه از شرایط بسیار پیچیده و غیر قابل پیش بینی برخوردار هستند، تعیین دقیق خصوصیات نیروهای دینامیکی امواج میسر نمی‌باشد. بنابراین اجرای صحیح تحلیل خطر زلزله می‌توان سطوح مطمئن طراحی در برابر زمین لرزه را تعیین نماید.

از لحاظ تقسیمات لرزه زمین ساختی بخش عمده‌ای از گستره مورد مطالعه طرح (شعاع 200 کیلومتری پیرامون (شهرک صنعتی شهرکرد) طبق تقسیم بندی زمین ساختی ایرانت که توسط کمیته ملی سدهای بزرگ ایران(IRCOLD, 1375) صورت گرفته، محدوده زیادی از آن در واحد زمین ساختی زاگرس قرارگرفته است.

برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی از روش گوتنبرگ – ریشتر و همچنین روش برازش مقادیر نهایی استفاده شده است. ولی با توجه به کمبودهای داده‌های مناسب لرزه خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمانه‌ای مختلف از روش KIJKO(2000) استفاده شده است. بررسی زمین لرزه‌های رویداده درگستره طرح نشان دهنده سطح بالای لرزه خیزی می‌باشد و در دوره‌های تاریخی و قرن بیستم رخداد زمین لرزه‌هایی با بزرگای پیرامون 6 و حتی بیشتر امری عادی جلوه می‌کند. وجود گسلهای بزرگ و اصلی و در عین حال فعال در گستره طرح نیز حاکی از فعالیت لرزه‌ی منطقه می‌باشد.

مهمترین پارامتر مورد نظر جنبش نیرومند زمین که در این مرحله از مطالعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشینه مقادیر شتاب طیف پاسخ می‌باشد. تحلیل خطر زلزله به روشهای احتمالی وتعینی و براساس چشمه‌های خطی لرزه انجام گردید.

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید