پایان نامه مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر ناپایداری شیب سدهای خاکی


دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده  فنی مهندسی

بخش مهندسی عمران

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش مکانیک خاک و پی

مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر ناپایداری شیب سدهای خاکی و ارائه ضریب اطمینان با استفاده از الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک

استاد راهنما :

دکتر سید مرتضی مرندی

استادمشاور :

دکتر محمد حسین باقری پور

چکیده :

احداث سدها، یکی از مهم­ترین و حیاتی­ترین پروژه­ها در هر کشور محسوب می­شود و طرح ایمن و اقتصادی آنها نیازمند زمان و هزینه­ی زیادی است. یکی از مواردی که همواره ایمنی سدهای خاکی را تهدید می­کند، پایداری شیب­ها است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Geo-Slopeکه بر پایه­ی تعادل حدی استوار است تعداد 10368 سد که در آنها مشخصات مقاومتی هسته و پوسته و مشخصات هندسی سد در محدوده­های منطقی تغییر می­کنند، مدل­سازی شده و ضریب اطمینان پایداری شیب پایین دست آنها محاسبه گردیده است با استفاده از نتایج بدست آمده و بکارگیری الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک(GP)، رابطه­هایی جهت تعیین ضریب اطمینان حاصل شده است که به کمک آنها می­توان بدون نیاز به انجام محاسبات پیچیده و زمان­بر،  ضریب اطمینان شیب سدها در محدوده متغیرها را محاسبه نمود. در نهایت کارآیی و دقت مدل بدست آمده برای بررسی دو سد احداث شده مدل گردید و مورد ارزیابی قرارگرفت که نتایج حاکی از عملکرد مناسب و دقت  روش ارائه شده است.

کلمات کلیدی: سدهای خاکی، پایداری شیب­ها، الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-اهداف پایان نامه…………………………………………………………………………………………………. 3

1-4-ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………………. 4

فصل دوم پایداری شیب و انواع روش­های تحلیل  شیب

2-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-2- انواع ناپایداری در سطوح شیب­دار…………………………………………………………………………… 6

2-2-1- ناپایداری در خاک­ها……………………………………………………………………………………. 6

2-2-1-1- ریزش…………………………………………………………………………………………………. 6

2-2-1-2- لغزش…………………………………………………………………………………………………. 7

2-2-1-3- شکست دایره‌ای…………………………………………………………………………………….. 8

2-2-2- ناپایداری در سنگ­ها……………………………………………………………………………………. 9

2-2-2-1- شکست صفحه‌ای…………………………………………………………………………………… 9

2-2-2-2- شکست گوه‌ای……………………………………………………………………………………… 9

2-2-2-3- شکست واژگونی…………………………………………………………………………………… 9

2-2-3- افتادن سنگ­ها…………………………………………………………………………………………… 10

2-3 روش­های تحلیل پایداری سطوح شیب­دار………………………………………………………………….. 11

2-3-1- روش­های تجربی……………………………………………………………………………………….. 11

2-3-2- روش احتمالاتی………………………………………………………………………………………… 12

2-3-3- روش مونت کارلو………………………………………………………………………………………. 13

2-3-4- روش تئوری بلوکی…………………………………………………………………………………….. 14

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید