پایان نامه مطالعه ترمودینامیکی جذب برخی یون های فلزی بر روی برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن


دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

دانشکده علوم پایه- گروه شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))

گرایش: شیمی فیزیک

عنوان:

مطالعه ترمودینامیکی جذب برخی یون های فلزی بر روی برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن

استاد راهنما:

دکتر یدالله سقاپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………… 1

فصل اول: مقدمه و تئوری

1-1- مقدمه……………………………………….. 3

1-2- اهمیت اندازه‌گیری یون های فلزی………………….. 5

1-2-1- اهمیت اندازه‌گیری روی………………………… 5

1-2-2- اهمیت اندازه‌گیری سرب………………………… 5

1-2-3- اهمیت اندازه‌گیری مس…………………………. 6

1-3- روش‌های جداسازی فلزات سنگین…………………….. 7

1-4- جذب سطحی…………………………………….. 7

1-4-2- عوامل موثر بر سرعت جذب سطحی………………….. 8

1-4-3-ترمودینامیک جذب سطحی…………………………. 9

1-4-4- جذب سطحی و ایزوترم‌های جذب…………………… 10

1-5- ایزوترم جذب در سیستم تک جزئی………………….. 11

1-5-1- ایزوترم لانگمویر……………………………. 11

1-5-2- ایزوترم فرندلیچ……………………………. 12

1-6- سینتیک جذب………………………………….. 12

1-7- سیستم‌های جذب سطحی……………………………. 14

1-7-1- سیستم غیر پیوسته…………………………… 14

1-7-2- سیستم بستر ثابت……………………………. 15

1-7-3- بستر ضربه زده……………………………… 16

1-7-4- بستر متحرک پایا……………………………. 16

1-7-5- بستر سیال شده……………………………… 17

1-8- جاذب‌ها……………………………………… 19

1-8-1- جاذب های معدنی…………………………….. 20

1-8-2- جاذب های آلی………………………………. 20

1-8-3- بیوجاذب ها………………………………… 20

1-8-4- ویژگی های کلی جاذب ها………………………. 22

1-9- دسته بندی نانو مواد………………………….. 22

1-9-1- نانوذرات………………………………….. 23

1-9-2- کاربردهای نانو ذرات………………………… 23

1-9-3- خصوصیات ویژه نانوذرات………………………. 24

1-10- معرفی گرافن………………………………… 25

1-11- کاربردهای گرافن…………………………….. 27

1-11-1- ساخت ترانزیستورهای کوچک با استفاده از گرافن….. 28

1-11-2- ذخیره انرژی………………………………. 29

1-11-3- ساخت تجهیزات نوری، سلول های خورشیدی و نمایشگرهای لمسی انعطاف‌پذیر….. 29

1-11-4- استفاده از گرافن برای کاهش زمان شارژ باطری ها… 29

1-11-5- فیزیک ذرات پرانرژی………………………… 30

1-12- کلیاتی در موردکربن فعال……………………… 30

1-12-1- مواد اولیه تهیه کربن فعال………………….. 32

1-12-2- ساخت کربن فعال از ضایعات کشاورزی……………. 34

1-12-3- مراحل ساخت کربن فعال………………………. 34

1-12-4- فعال سازی کربن……………………………. 35

1-13- مروری بر کارهای انجام شده……………………. 36

1-14- معرفی درخت کنار…………………………….. 38

فصل دوم :بخش تجربی

2-1- مواد شیمیایی مورد نیاز……………………….. 40

2-2- دستگاه های مورد استفاده………………………. 40

2-3- تهیه جاذب زغال فعال برگ درخت کنار……………… 40

2-4- محلول سازی………………………………….. 41

2-4-1- تهیه محلول های سرب، مس و روی………………… 41

2-5- روش کلی آزمایش ها……………………………. 42

2-6-بهینه کردن پارامترها………………………….. 43       

2-7-آزمایش های بررسی اثر مقدارجاذب برمیزان جذب………. 43

2-8-آزمایش های بررسی اثر pHبرمیزان سرب ومس و روی توسط جاذب برگ برگ درخت کنار اصلاح شده وجاذب نانوگرافن…. 43

2-9- آزمایش های بررسی اثر دما بر جذب سطحی فلزات سنگین (سرب، مس و روی) برروی دو جاذب برگ درخت کنار اصلاح شده و جاذب نانوگرافن………..44

2-10- آزمایش های بررسی اثر زمان بر جذب سطحی فلزات سنگین (سرب، مس و روی…….44

2-11-آزمایش های بررسی اثر غلظت اولیه محلول فلز سنگین (سرب، مس و روی) بر روی جذب سطحی… 45

2-12- انجام آزمایش های تعادلی……………………… 45

 فصل سوم:نتایج و بحث

3-1- بررسی اثر مقدار جاذب…………………………. 48

3-2- برسی اثرpH………………………………….. 51

3-3- بررسی اثردما بر جذب سطحی……………………… 54

3-4- بررسی اثر زمان تماس بین جاذب و جذب شونده……….. 57

3-5-بررسی مدل های سینتیک جذب………………………. 60

3-6- بررسی اثر غلظت اولیه بر جذب سطحی………………. 65

3-7- بررسی نحوه پیروی نتایج بامدل های ایزوترم جذب سطخی.. 66

3-8- بررسی ترمودینامیک جذب………………………… 70

3-9- مقایسه عملکرد جاذب زغال فعال برگ درخت کنار با جاذب زغال فعال برگ درخت کنار اصلاح شده با نانوگرافن… 72

منابع فارسی……………………………………… 73

منابع غیرفارسی…………………………………… 74

چکیده لاتین………………………………………. 76

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید