پایان نامه مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول:  مقدمه

1-1-مقدمه————————————————————————————————– 2

1-2-بررسی­های انجام شده در این پروژه——————————————————————– 4

1-3- کامپیوتر و شیمی کوانتوم—————————————————————————— 7

1-4-معرفی برنامه­های کامپیوتر—————————————————————————– 8

1-4-1-نرم افزار گوسین——————————————————————————– 8

1-4-2-نرم افزار گرافیکیChem 3D——————————————————————- 9

1-4-3-برنامه اوربیتال مولکولی MOPAC————————————————————- 9

فصل دوم : تاریخچه

2-1-مقدمه———————————————————————————————— 12

2-2-پیدایش———————————————————————————————– 13

2-3-ترکیبات اولیه—————————————————————————————- 16

2-4-مطالعات گذشته————————————————————————————– 18

2-5-نتیجه————————————————————————————————- 31

فصل سوم : محاسبات شیمیایی

3-1-مقدمه———————————————————————————————— 34

عنوان                                                                                                              صفحه

3-2-محاسبات شیمیایی———————————————————————————— 35

3-2-1- روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کلاسیک———————————————– 36

3-2-2- روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کوانتومی———————————————– 39

3-2-2-1-روش­های نیمه تجربی——————————————————————— 40

3-2-2-2-روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین——————————————————- 42

3-3- تقریب بورن اپنهایمر——————————————————————————– 43

3-4- روش‌های مبتنی بر اوربیتال مولکولی—————————————————————- 45

3-4-1- روش هارتری- فاک————————————————————————— 45

3-4-1-1-محدودیت‌های روش هارتری- فاک——————————————————– 47

3-4-2- روش‌های ارتباط الکترونی(EC)————————————————————– 48

3-5- روش‌های مبتنی بر توابع دانسیته——————————————————————– 50

3-5-1- تقریب دانسیته موضعی———————————————————————– 53

3-5-2- تصحیح شیب دانسیته————————————————————————- 54

3-5-3-روش پیوستگی آدیاباتیک( ACM)———————————————————— 55

3-6-سری‌های پایه—————————————————————————————- 57

3-6-1- اوربیتال‌های اسلیتری و گوسی—————————————————————- 58

3-6-2-طبقه‌بندی سری‌های پایه———————————————————————– 60

3-6-2-1- سری‌های پایه کمینه———————————————————————- 62

عنوان                                                                                                             صفحه

3-6-2-2- سری‌های پایه پاپل———————————————————————— 63

3-6-2-2-1- توابع پلاریزه‌کننده و پخش‌کننده—————————————————— 65

3-6-2-3-سری‌های پایه پتانسیل‌های مغزی مؤثر—————————————————— 66

3-6-2-4-سری پایه دانینگ————————————————————————— 67

3-7-اوربیتال‌های پیوند طبیعی—————————————————————————– 67

3-7-1- ساختار برنامه NBO————————————————————————– 70

3-8-مقایسه روش‌های مکانیک کوانتومی—————————————————————— 71

3-9-روش کار——————————————————————————————— 73

3-9-1- تهیه فایل داده­ها——————————————————————————- 73

3-9-2- نحوه محاسبات برنامه MOPAC———————————————————— 74

3-9-3- بهینه سازی ساختار هندسی——————————————————————– 74

3-9-4- شرح روش کار محاسبات کامپیوتری———————————————————- 75

3-10- روش کار با نرم افزار گوسین———————————————————————- 79

3-10-1- هدف اصلی از انجام محاسبات————————————————————– 80

3-10-2- روش محاسبه——————————————————————————- 80

3-10-3- مجموعه پایه——————————————————————————– 80

3-10-4-طرز کار————————————————————————————– 80

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل چهارم : نتایج وبحث

4-1- مقدمه———————————————————————————————– 85

4-2-  نتایج حاصل از محاسبات————————————————————————— 89

4-2-1- بررسی انرژی آزاد گیبس———————————————————————- 89

4-2-2- بررسی اثر آنومری تعمیم یافته—————————————————————- 90

4-2-3- بررسی ممان دوقطبی————————————————————————– 97

4-2-4- بررسی پارامترهای ساختاری—————————————————————– 100

4-3- نتیجه گیری————————————————————————————— 103

مراجع

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی
سمینار طراحی خودکار مدارهای آنالوگ
پایان نامه ارشد رهاوردهای هرمنوتیک فلسفی گادامر
پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در دیوان بین المللی کیفری
پایان نامه ارشد:عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی با توجه به نقش تعدیل کننده