پایان نامه مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای مؤثر شرایط اولیه‌ی حاکم بر محفظه‌ی احتراق موتور پاشش‌مستقیم دیزلی بر شاخص‌های عملکردی موتور و آلاینده‌های منتشره


دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مکانیک


عنوان:‌

مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای مؤثر شرایط اولیه‌ی حاکم بر محفظه‌ی احتراق موتور پاشش‌مستقیم دیزلی بر شاخص‌های عملکردی موتور و آلاینده‌های منتشره

اساتید راهنما:

دکتر شهرام خلیل‌آریا

دکتر وحید زارع

پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی


بهمن‌ماه 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

چکیده. أ‌

علائم اختصاری و نشانه‌ها ج‌

فهرست جدول‌ها خ‌

فهرست شکل‌ها د‌

فصل اول (مقدمه و ساختار پایان‌نامه) 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- هدف مطالعه‌ی حاضر. 3

1-3- ساختار کلّی پایان نامه. 4

فصل دوم (معرفی موتورهای احتراق داخلی و مروری بر کارهای گذشته) 5

2-1- مقدمه. 6

2-2- تاریخچه‌ی موتورهای احتراق داخلی.. 6

2-2-1- چرا موتورهای احتراق اشتعال تراکمی را موتورهای دیزلی می نامند؟. 7

2-3- مقایسه‌ی موتورهای احتراق اشتعال تراکمی (CI) و جرقه‌ای(SI). 7

2-3-2- کاربرد موتورهای دیزل.. 10

2-4- مزایای موتورهای دیزل.. 11

2-5- موتورهای دیزل با پاشش مستقیم (DI) و پاشش غیرمستقیم (IDI). 12

2-6- مراحل کار موتورهای دیزل.. 13

2-7- مروری بر منابع.. 15

2-8- جمع‌بندی.. 19

فصل سوم (مواد و روش‌ها: مدل‌سازی و روش‌های حل مسئله) 21

3-1- مقدمه. 22

3-2- مش بندی.. 22

3-2-1- استقلال از شبکه. 27

3-3- جریان های چند فازی.. 27

3-4- شبیه‌سازی عددی اسپری.. 28

3-5- مشخصه‌های عملکردی موتور. 36

3-5-1- گشتاور و توان.. 37

3-5-2- مصرف سوخت ویژه. 39

3-6- تشکیل دوده(soot) در موتورهای دیزلی.. 40

3-7- بررسی پارامترهای مؤثر در ایجاد آلاینده‌ها 41

3-7-1- اثر جنس سوخت… 41

3-7-2- اثرات طراحی و پارامترهای عملکردی موتور. 43

3-7-3- تأثیر دور موتور، دمای هوای ورودی و میزان پاشش سوخت… 44

3-8- محاسبه‌ی پارامترهای مورد نیاز برای آنالیز قانون اول.. 47

3-9- معرفی چند مدل احتراقی مهم.. 48

3-9-1- مدل EBU (Eddy Breakup) 48

3-9-2- مدل ECFM-3Z (Extended Coherent Flame Model-3 Zones) 48

3-9-3- مدل PDF (Probability Density Function) 50

3-10- جمع‌بندی.. 51

فصل چهارم (اعتبارسنجی و تحلیل نتایج) 53

4-1- مقدمه. 54

4-2- معرفی موتور مورد بررسی و اعتبارسنجی نتایج.. 54

4-3- شرایط اولیه‌ی شبیه‌سازی.. 55

4-4- بررسی مشخصات عملکردی موتور. 56

4-4-1- گشتاور اندیکه 56

4-4-2- توان مؤثر متوسط اندیکه. 57

4-4-3- مصرف سوخت مخصوص اندیکه. 58

4-5- بررسی آلایندگی موتور. 58

4-5-1- آلاینده‌ی NOx. 59

4-5-2- آلاینده‌ی soot 61

4-6- بررسی منحنی‌های فشار و نرخ گرمای آزادشده. 64

6-4-1- منحنی‌های فشار. 64

4-6-2- منحنی‌های نرخ آزادسازی گرما 67

4-7- کانتورهای مرتبط… 70

4-7-1- کانتورهای دمایی.. 71

4-7-2- کانتورهای مربوط به نسبت هم‌ارزی.. 72

4-7-3- کانتورهای مربوط به جزء جرمی C13H23 73

فصل پنجم (نتیجه‌گیری و پیشنهادات) 74

5-1- مقدمه. 75

5-2- نتیجه‌گیری.. 75

5-3- پیشنهاد برای کارهای آتی.. 77

فهرست مراجع و مآخذ. 78

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید