پایان نامه مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز در برداشت های درست مفاهیم هندسی و روش آموزش برای بهبود این سوء برداشت ها


دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی ارشد: آموزش ریاضی

عنوان :

مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در برداشت های درست مفاهیم  هندسی و  روش آموزش  برای بهبود این سوء برداشت ها

استاد راهنما:

دکتر نورالله نژاد صادقی

دکتر پیمان

استاد مشاور:

دکتر پرهام

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول. 1

طرح مسئله ی تحقیق.. 1

1-1 مقدمه: 2

2-1 بیان مسأله: 3

3-1 ضرورت تحقیق: 5

4- 1 اهداف پژوهش… 6

1-4-1 هدف کلی.. 6

2-4-1 اهداف جزئی.. 6

5-1فرضیه‌های پژوهش… 6

1-5-1 قلمرو زمانی پژوهش… 7

6-1 تعریف اصطلاحات و متغیرها 7

1-6-1 تعریف نظری راهبردهای حل مسأله. 7

2-6-1 تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله: 8

3-6-1 بدفهمی.. 8

4-6-1 روش تدریس  سنتی.. 9

5-6-1 روش تدریس رفع بد فهمی.. 9

7-1 متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1 متغیر مستقل.. 9

2-7-1 متغیر وابسته: 9

3-7-1متغیرهای کنترل. 10

4-7-1 تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول) 10

5-7-1 تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضی (متغیر وابسته دوم) 11

6-7-1 تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول) 11

7-7-1تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی  ریاضیات (متغیر وابسته دوم) 11

فصل دوم. 12

تاریخچه ی پژوهش… 12

1-2 مقدمه. 13

2-2 آموزش  ریاضی.. 13

3-2 منظور از تدریس چیست ؟. 14

4-2 یادگیری.. 16

5-2 انگیزه و یادگیری.. 17

6-2 تصور  و تعریف مفهوم. 18

6-2 بدفهمی چیست ؟. 21

7-2 نظریه‌ی ساختن‌گرایی در یادگیری.. 24

1-7-2 نظریه‌ی رشد شناختی برونر. 27

2-7-2 یادگیری از راه بینش… 28

3-7-2 لحظه‌ی یادگیری.. 30

4-7-2 اهداف یادگیری در ریاضی.. 31

5-7-2 هدف‌های شناختی.. 33

6-7-2 هدف‌های عاطفی.. 33

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید