پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی پردیس‌ها‌ی بین­المللی و جذب دانشجویان خارجی

 

شهریور 1393

 

فهرست مطالب

چکیده:. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه :. 4

1-2 بیان مسئله:.. 5

1-3 اهداف تحقیق:. 5

1-4 سؤالات تحقیق :. 5

1-5 روش تحقیق. 6

1-5-1 فرضیات تحقیق 6

فصل دوم:ادبیات و تاریخچه گردشگری

2-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی. 8

2-2 تاریخچه گردشگری. 10

2-2-1 عهد باستان.. 12

2-2-2  قرون وسطی.. 12

2-2-3  رنسانس.. 14

2-2-4 انقلاب صنعتی. 15

2-2-5 پیشینه تاریخی گردشگری در ایران. 16

2-3 طبقه‌بندی اﻧﻮاع ﺗﻮرﻳﺴﻢ. 20

2-4 ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮی. 24

2-5 ﻫﺪف از ﺳﻔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی. 26

2-6 ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. 27

2-7 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی. 29

2-8 ﻋﻠﻞ ﺿﻌﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان. 31

فصل سوم:توریسم آموزشی

3-1 ادبیات و نظریه‌ها‌ی توریسم آموزشی:. 34

3-1-1 ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار. 34

3-1-2 عامل تغییر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. 34

3-1-3 تحرک وجابجایی دانشجویان. 36

3-1-4 آموزش چندفرهنگی. 37

3-1-5 پدیده سر ریز آموزش:. 37

3-2 الگو‌ها‌ی جذب دانشجویان خارجی. 38

3-3 بررسی توریسم آموزشی در جهان:. 40

3-4 بررسی وضعیت توریسم آموزشی در جهان:. 43

فصل چهارم:تهران و دانشگاه‌ها‌ی تهران

4-1 آشنایی با استان تهران:. 47

4-1-1 موقعیت جغرافیایی. 47

4-1-2 پیشینه تاریخی. 48

4-1-3 اقوام وزبان. 50

4-1-4 موقعیت اجتماعی و اقتصادی. 50

4-1-5 سوغات. 51

4-1-6 جاذبه‌ها‌ی طبیعی – گردشگری. 51

4-2 جغرافیای شهر تهران:. 55

4-2-1 تاریخ شهر تهران:. 55

4-2-2 طول و عرض جغرافیایی…………………………… 60

4-2-3 ارتفاع از سطح دریا……………………………. 60

4-2-4 شیب زمین ………………………………….. 60

4-2-5 جمعیت ……………………………………. 61

4-2-6 نژاد ……………………………………… 61

4-2-7 زبان …………………………………….. 61

4-2-8 مذهب …………………………………….. 62

4-2-9 آداب و رسوم مردم تهران ……………………… 62

4-2-10 امنیت در تهران …………………………….. 64

4-2-11 آژانسهای گردشگری و نیروهای متخصص در تهران……… 65

4-2-12 هتل­ها و مراکز اقامتی تهران……………………. 72

4-2-13 صرافی‌ها‌ی تهران ………………………….. 73

4-2-14 فرودگاه‌‌ها‌ 73

4-2-15 پایانه‌‌ها‌ی مسافربری. 73

4-2-16 شبکه را‌ه آهن. 74

4-2-17 بزرگراه‌‌ها‌ 75

4-2-18 متروی تهران. 76

4-3 دانشگاه‌ها‌ی شاخص تهران:. 76

4-3-1 دانشگاه تهران. 76

4-3- 2 دانشگاه صنعتی شریف. 79

4-3-3 دانشگاه علم و صنعت. 82

4-3-4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران). 84

4-3-5 دانشگاه تربیت مدرس. 88

4-3-6 دانشگاه شهید بهشتی. 90

4-3-7 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی. 94

4-3-8 دانشگاه صنعتی مالک اشتر. 95

4-3-9 دانشگاه علامه طباطبایی. 95

4-3-10 دانشگاه شاهد. 96

4-3-11 دانشگاه سوره. 96

4-3-12 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات ……………. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی

5-1 اثبات فرضیه­ها:.. 102

5-2 جمع بندی:. 103

5-3 نتیجه گیری:. 104

5-4 پیشنهادات:. 104

منابع فارسی:. 105

منابع انگلیسی:. 108

چکیده انگلیسی:. 110

 

فهرست جدول­ها

2-1 اشکال، دوره بندی و تاریخ گردشگری از نظر مورفی………. 19

3-1 درآمد کشورها از جذب دانشجویان خارجی سال تحصیلی 2008-2007 41

3-2 سیر تحول تعداد دانشجویان خارجی جهان ……………… 41

3-3 تعداد دانشجویان خارجی برخی کشورهای آسیایی رقیب ایران… 41

3-4 تعداد دانشجویان خارجی ایران در سال تحصیلی…………. 42

3-5 توریسم آموزشی در کشور­های جهان …………………… 43

فهرست اشکال

4-1 نقشه استان تهران در کشور و نقشه استانی……………. 47

4-2 رشته کوههای البرز در شمال تهران:…………………. 47

4-3 ری- چشمه علی………………………………….. 51

4-4 تنگه واشی…………………………………….. 52

4-5 باغ ظهیرالدوله………………………………… 53

4-6 برج نقاره خانه………………………………… 53

4-7 آسیاب و یخبندان قدیمی…………………………… 54

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید